IIC - Međunarodni institut za reastauriranje povijesnih i umjetničkih djela - Hrvatska grupa

Aktivnosti IIC – Hrvatske grupe

Osmi priručnik - terenska nastava

stara drvena vrata crkvice

Snimio Mladen Čulić

Kulturna baština nije reprezentacija nego okvir trajanja neke zajednice. To dobro znaju naši Splićani. Oni, kojima je na čuvanje povjerena Dioklecijanova palača zaputili su se, temeljito pripremljeni teorijskim razmatranjem, u Poljica da ustanove što znači očuvanje baštine tamošnjih ljudi.

Naizgled skromne i ne osobito stare crkvice jednako su važne ljudima koji ondje žive kao i Peristil rođenom Splićaninu. Zato je Jurica Matijević poveo skupinu radoznalaca da na licu mjesta provjere ustanovljeni okvir zamisli zaštite njihove baštine. O tome što su vidjeli i zaključili izvješćuje Jelena Zagora.

Drugi priručnik – o pojmu baština i drugim

kolofon Belostenčeva Gazofilacija, rječnika ilirskog jezika

Drugi priručnik o restauriranju (pogledajte članak niže) pod nazivom „Neka istraživanja na području terminologije u konzervatorsko-restauratorskoj struci” predstavio je 28. veljače u Centru Studia Mediterranea u Splitu autor istraživanja dr. sc. Denis Vokić, konzervator-restaurator savjetnik i docent na Studiju restauracije i konzervacije Sveučilišta u Dubrovniku.

U raznovrsnoj Vokićevoj djelatnosti pitanja stručne terminologije višekratno su dolazila u središte njegova interesa. Ovim predavanjem Vokić prenosi rezultate nedavnih istraživanja upotrebe pojmova kulturno dobro, kulturna baština i spomenik kulture, objavljenih u Godišnjaku zaštite spomenika kulture pod nazivom „Novi prilozi raspravi o nazivu ukupnog predmeta interesa konzervatorsko-restauratorske i muzejske struke”.

Sarajevo, Visoko i Kraljeva Sutjeska

mikroskop u restauratorskoj radionici Gazi Husrev-begove knjižnice u Sarajevu

Snimila Zvjezdana Jembrih.

Bosanci među nama osmislili su stručno putovanje u Sarajevo, Visoko i Kraljevu Sutjesku. Nepuna tri dana ispunili su nam slikama i pričama toliko različitima kako to nismo iskusili nigdje drugdje. Ipak, nešto nam je dobro poznato iz vlastite sredine: strast profesionalaca suprotstavljena posvemašnjoj nezainteresiranosti politike za zaštitu kulturne baštine. Dojmove prenosi Ksenija Škarić.

IIC – Hrvatska grupa u posjetu Grazu i Reinu

Ksenija Škarić i Karin Derler pred kartom Graza

Pred početak obilaska grada. Snimila Sabina Obrst Krilić.

U 2013. godini uputili smo se upoznati kolege konzervatore i restauratore u Štajerskoj, saznati nešto o projektima na kojima rade, metodologiji i organizaciji djelatnosti zaštite kulturne baštine u cjelini. Zanimalo nas je i kamo to idemo sa pripajanjem Europskoj Uniji. O stručnoj ekskurziji 16. i 17. svibnja 2013. izvješćuju Jelena Ćurić, Katija Hrepić, Sabina Obrst Krilić i Ivana Sambolić.

Kongres IIC u Beču

Srebrni kotlić za vodu

24. međunarodni kongres IIC, drugi kojem smo nazočili organizirano kao Hrvatska grupa, održan je 10. - 14. rujna 2012. u Beču pod naslovom "The Decorative: Conservation and Applied Arts". Osim četiriju naših članica, iz Hrvatske su nazočile još dvije restauratorice - konzervatorice, te čak petero studenata Sveučilišta u Dubrovniku, Ovaj put su iz naše zemlje prikazana dva postera. Izvješćuju Sandra Lucić Vujičić i Ksenija Škarić.

Posjet restauratorskim radionicama u Budimpešti

Budimpešta

Snimila Jelena Ćurić

IIC – Hrvatska grupa među svojim statutom proklamiranim djelatnostima ima jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u zemlji i inozemstvu i razvijanje programa međunarodne suradnje. Kako to ne bi ostalo na riječima, 24. ožujka 2011. godine spakirali smo torbe, iznajmili autobus i uputili se u Budimpeštu vidjeti što i kako rade naši kolege u radionicama Akademije likovnih umjetnosti, Nacionalnog muzeja, Nacionalne galerije, Muzeja lijepih umjetnosti i Muzeja za umjetnost i obrt. Kako je vrijeme bilo kratko, podijelili smo se u tri grupe – jednu posebno zainteresiranu za primijenjene umjetnosti, drugu koja povezuje edukaciju s restauriranjem i treću koju su zanimale prvenstveno radionice za slike i polikromiranu skulpturu. Izvješće nam donosi Antonina Srša.

Kongres IIC u Istambulu

Plava džamija u Istambulu

Snimila Ksenija Škarić

Kongres pod nazivom “Conservation and the Eastern Mediterranean” održan je u organizaciji IIC-a u Istambulu 20.-24. rujna 2010. godine. Prisustvovali su mu i naši članovi, a predstavili su čak četiri postera iz Hrvatske. Poster o konzerviranju-restauriranju Peristila u Dioklecijanovoj palači pripremili su Sagita Mirjam Sunara, Domagoj Mudronja, Marin Barišić i Ivan Sikavica. Ksenija Škarić i Frane Mihanović izradili su poster o projektu konzerviranja i prezentacije relikvija iz župne crkve sv. Blaža u Vodnjanu. Suzana Kolić-Gunjača i Antonio Šerbetić izradili su poster o restauriranju dubrovačkih “Zelenaca”. Ivana Nina Unković predstavila je konzervatorsko-restauratorske radove na drvenoj skulpturi sv. Antuna Opata iz napuštene crkve sv. Dominika u Šibeniku. O kongresu piše Ksenija Škarić

Radiografija u konzervaciji-restauraciji

Radiografska snimka slike

Snimio Frane Mihanović

15. siječnja 2010. godine održano je prvo iz ciklusa predavanja u organizaciji udruge IIC – Hrvatska grupa. Predavanje je održao Frane Mihanović, inženjer radiologije sa Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Pored izvrsnih digitalnih rendgenskih snimaka slika na platnu i dasci, Frane Mihanović je radio i MSCT skulptura i drugih trodimenzionalnih predmeta sa zadivljujućim rezultatima.

Radiografska snimanja u konzervaciji-restauraciji primjenjuju se dugi niz godina, a prve snimke napravljene su odmah nakon otkrića rentgenskih zraka. Na početku primjene radiografije u konzervaciji-restauraciji kao receptor radiografske slike koristila se staklena fotografska ploča, a poslije, radiološki film u svim mogućim inačicama. Razvoj radiološke tehnologije omogućio je tijekom devedesetih godina prošlog stoljeća prijelaz s analognih tehnologija na digitalne radiografske metode koje su omogućile naknadnu obradu i analizu dobivenih dvodimenzionalnih slikovnih podataka. Vizualizacija objekata kulturnih dobara u trodimenzionalnom prikazu, kao i istraživanja, omogućena je primjenom kompjuterizirane tomografije (CT). Uključivanjem različitih profila stručnjaka i korištenje različitih metoda oslikavanja, potvruđje se komplementarnost metoda, koje pridonose podizanju kvalitete u "dijagnostičkom" dijelu procesa konzervacije-restauracije kulturnih dobara. Interdisciplinarni pristup i sinergija u radu svih dionika, dovodi do novih spoznaja, kako o samom objektu snimanja, tako i i mogućnostima korištenja novih metoda radiografskog oslikavanja i prikaza. O predavanju izvješćuje Ksenija Škarić.

Sedmi priručnik - izlet u Zagorje

sudionice izleta u usponu na Očuru

U subotu. 30. rujna 2017. održan je sedmi susret iz ciklusa „10 priručnika o restauriranju“. Dvadesetak kolegica i kolega profesionalno povezanih s prezentiranim temama obišlo je tri lokacije u Hrvatskom zagorju: kapelu sv. Jakoba na Očuri, crkvu sv. Marije Snježne u Belcu te kapelu sv Jurja u Juranšćini. Ovaj događaj bio je spoj struke i prelijepih pejsaža ukrašenih niskom sakralne i obrambene arhitekture, tako da je doživljaj bio jedinstven. O njemu izvješćuje Stela Grmoljez Ivanković.

Prvi priručnik o restauriranju

Goran Nikšić tijekom izlaganja

Naša vrijedna i osebujna splitska članica Žana Matulić Bilač ponovno je preuzela inicijativu. Pokrenula je seriju događanja pod nazivom "10 priručnika o restauriranju", čiji duh oslikava njezin programski tekst.

Ciklus kolegijalnih druženja u organizaciji IIC-Hrvatske grupe pod nazivom "10 priručnika o restauriranju" započeo je u u Splitu, u srijedu, 25. siječnja 2017., kolegijem dr. sc. Gorana Nikšića Konzervatorski zahvati u Dioklecijanovoj palači. Pročitajte o Dioklecijanovoj palači i konzervatorskom radu uopće iz očišta autora te o samom događaju kako ga je doživio sudionik Jurica Matijević.

Restauriranje u Kataloniji: kontekst i praksa

Marta Estradella Colome čisti drvenu skulpturu uz pomoć mikroskopa

Snimio Olivier Steib

Predavanje Marte Estadella Colomé na ovu temu održano je 6. travnja u Društvu povjesničara umjetnosti Hrvatske. Kako je prošlo čitajte u izvješću Ivane Sambolić.

Izlet u Sloveniju

razgledanje uz vodstvo Alenke Černelič Krošelj

Zidne slike u gradu Rajhenburgu. Snimila Jelena Ćurić.

Uspješno provedene izbore u Udruzi proslavili smo posjetom kolegama u Sloveniji koji su nam predstavili restauratorske radove u Brežicama, gradu Rajhenburgu i Krškom, mahom financirane iz fondova Europske unije. Sa izleta preko Zagrebu najbliže granice izvješćuje Ksenija Škarić.

Skup o svetištima dalmatinskih katedrala

Josip Belamarić, Barbara Španjol-Pandelo, Goran Nikšić i Jure Matijević raspravljaju u korskim klupama splitske katedrale gledajući nacrt njezina svetišta

Josip Belamarić, Barbara Španjol-Pandelo, Goran Nikšić i Jure Matijević u korskim klupama splitske katedrale. Snimio Mladen Čulić.

Znanstveni skup Svetišta dalmatinskih katedrala: rješenja u prošlosti i izazovi obnove održan je 27. i 28. rujna 2013. godine u Splitu i Trogiru. Skup su zajednički organizirali IIC – Hrvatska grupa i Institut za povijest umjetnosti – Centar Cvito Fisković u Splitu. U organizaciju se uključio veći broj članova Udruge koji su ujedno sudjelovali kao predavači ili moderatori skupa.

Na našim stranicama objavljujemo sažetke izlaganja, kratke životopise izlagatelja i izvješće koje su pripremile Jelena Ćurić, Ines Kobas i Ksenija Škarić. Možete preuzeti i knjižicu sažetaka. Konačno, pogledajte i odjek skupa u časopisu Kvartal Instituta za povijest umjetnosti.

Nove metode saniranja poderotina slika na platnu

Poderotine se spajaju nit na nit

Snimila Ivana Sambolić

U rujnu 2010. godine u Splitu je održana zanimljiva radionica pod nazivom “Nove metode saniranja poderotina slika na platnu”. Radi se o finom i preciznom načinu zatvaranja oštećenja pomoću niti istog platna i ljepila, koje se izvodi spajanjem poderanih niti pod mikroskopom.

Voditeljica radionice bila je diplomirana restauratorica slika Petra Demuth koja dolazi sa Fachhochschule Köln, Institut für Restaurierungs und Konservierungswissenschaft, renomiranog njemačkog studija konzervacije i restauracije. Ona je, u suradnji s profesorom Winfriedom Heiberom, sa studija konzervacije na Umjetničkoj akademiji u Dresdenu, razvila niz alternativnih metoda saniranja poderotina slika na platnu koje su pobudile interes među stručnjacima. Metodologiju rada prezentirala je na više radionica koje su do sada bile organizirane širom svijeta: Chicago, London, Cambridge, Tokyo, Oslo, Copenhagen, Berne, Maastricht, Amsterdam, Florence, London, New Haven i Melbourne. Ovo je bila dobra prilika da te metode prezentira i restauratorima iz Hrvatske.

Radionicu su zajednički organizirali IIC–Hrvatska grupa i Odsjek za konzervaciju i restauraciju Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu, a održana je u prostorima Umjetničke akademije u ulici Fausta Vrančića br. 17. Glavni organizator bio je Jure Matijević. O radionici izvješćuje Ivana Sambolić.

Predavanje Stefana Scarpellija

Stefano Scarpelli i Nelka Bakliža

U organizaciji IIC-Hrvatske grupe ugledni talijanski restaurator Stefano Scarpelli održao je 26. travnja 2010. godine predavanje o restauriranju Giottovog poliptiha iz Badie.

Suradnja Hrvatskog restauratorskog zavoda sa Stefanom Scarpelliem, privatnim restauratorom iz Firence traje gotovo dva desetljeća. Do prvih susreta dolazi sredinom 1990.-tih godina kada Stefano Scarpelli dolazi u Dubrovnik i Zagreb s međunarodnim timom stručnjaka za zaštitu spomeničke baštine koje je okupila Arch fondacija. Do danas je sudjelovao na projektima u restauratorskim radionicama HRZ-a diljem Hrvatske.

Na inicijativu dr. sci. Višnje Bralić, gospodin Scarpelli uključen je 2000. godine kao stručni suradnik u konzervatorsko-restauratoratorske radove na oltarnoj pali Bartolomea Vivarinija „Bogorodica s djetetom i svecima“ (1475.) iz Velog Lošinja koje je tijekom 1999.-2001. godine vodila restauratorica Nelka Bakliža. Primjenom iskustva i prakse firentinskih radionica koje svoju tehniku retuša temelje na poznavanju renesansnih slikarskih tehnika, gospodin Scarpelli pridonio je uspjehu izvedenog retuša tj. integracije oštećenja u cjelinu.

Za izvanredna postignuća u području zaštite kulturne baštine restauratori Stefano Scarpelli i Nelka Bakliža dobili su nagradu „Vicko Andrić“ za 2001. godinu. Konzultacije s gospodinom Scarpellijem se nastavljaju prilikom restauriranja slike Giovannia Bellinia „Sv. Augustin“ i „Sv. Benedict“ iz Stossmayerove Galerije u Zagrebu. Radove su tijekom 2007.-2008. godine vodili restauratori Pavao Lerotić i Nelka Bakliža. Savjeti i iskustvo gospodina Scarpellia bili su ovom priliko izuzetno poticajni tijekom rekonstrukcija oštećenja i završnog retuša te je uspješno izvedeno restauriranje bilo posebno zapaženo na monografskoj izložbi Giovannia Bellinia u Rimu 2008. godine.

Scarpelli je kod nas čest i rado viđen gost, a 2012. godine iskoristili smo njegov boravak u Zagrebu i obavili s njim razgovor za ove stranice.

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS

Stranice postavljene u nedjelju, 28. ožujka 2012. Izmijenjeno u nedjelju, 17. prosinca 2017.