IIC - Međunarodni institut za reastauriranje povijesnih i umjetničkih djela - Hrvatska grupa

Arhiva vijesti

Nenad Gattin i Dioklecijanova palača

fotografija južnog pročelja Dioklecijanove palače snimljena sedamdesetih godina prošlog stoljeća

Snimio Nenad Gattin

Predavanje Ane Šverko, arhitektice, konzervatorice i znanstvenice u baštini (ujedno članice našeg Vijeća) na temu „Nenad Gattin i Dioklecijanova palača: fotoarhiv kao čuvar duha mjesta” možete pogledati na YouTube kanalu grupe. IIC - Hrvatska grupa vodi vas u crno-bijele vizure Splita i Dioklecijanove palače u potrazi za nestalim ambijentom.

Opširniju najavu iz pera predavačice pročitajte na stranici naših aktivnosti.

Predavanje je moderirao Matko M. Marušić.

Istraživanje nizozemske metode rentoalaže

pozadina i lice slike Gospa od Ružarija slikara Tripa Kokolje

Snimio Pino Gamulin

Hrvatska grupa IIC-a je 30. rujna 2021. organizirala mrežno predavanje Jelene Zagora o projektu istraživanja nizozemske metode rentoalaže voštano-smolnom smjesom u Hrvatskoj koje je moderirala Žana Matulić Bilač. Osim cijelog predavanja dostupnoga na Youtube kanalu udruge, ovdje za zainteresirane kolege donosimo kraći pregled projekta u tijeku.

IIC – Hrvatska grupa ne zaboravlja potrese u Zagrebu i na Baniji

skulptura anđela u sakristiji u župne crkve Vugrovcu nakon potresa

Župni dvor u Vugrovcu. Snimila Nives Maksimović

Sve naše dosadašnje inicijative i obavijesti o posljedicama potresa 2020. u Zagrebu i na Baniji po kuturna dobra i baštinu možete pregledati na posebnoj stranici. Dok su djelatnosti oko početka obnove već u toku, u pripremi su i nove inicijative usmjerene na sprečavanje budućih šteta u ovom trusnom gradu. Nastavite nas pratiti i pridružite nam se.

Osnivanje Sekcije mladih članova

logotip iic - hrvatska grupa

Hrvatska grupa IIC-a je u razdoblju od listopada 2020. do svibnja 2021. provela veliku i sveobuhvatnu anketu među studentima konzerviranja i restauriranja na sva tri studija u Republici Hrvatskoj (Zagreb, Split i Dubrovnik). Cilj ankete bio je izraditi podlogu inicijativi Hrvatske grupe IIC-a za osnivanjem Sekcije mladih članova, studenata i konzervatora-restauratora suradnika do polaganja stručnog ispita, čime bismo im pružili platformu za trenutno i buduće stručno djelovanje i promišljanje struke. Pogledajte statističku studiju ankete.

U prvoj fazi djelovanja sekcije, pozivamo predstavnike studenata sva tri studija da nam se priključe i aktivno prate naše mrežne sastanke, razgovore i predavanja, da nam upućuju pitanja, prijedloge i kritike!

Veselimo se vašem odazivu i prijedlozima!

Novo mrežno predavanje: romaničko slikarstvo u Dalmaciji

detalj romaničkog raspela

U četvrtak 10. lipnja u 18 sati u našoj mrežnoj predavaoni gostuje dr. sc Matko Marušić koji će govoriti o istraživanju oslikanih romaničkih raspela iz Zadra.

Preuzmite pozivnicu sa sažetkom predavanja i biografijom predavača.

Sveučilištu u Dubrovniku - radionica o sigurnom rukovanju, pakiranju i izlaganju muzejskih predmeta

umivaonik iz Moćnika dubrovačke katedrale

Snimila Valentina Ljubić Tobisch

Na poziv doc. dr. art. Kristine Kojan Goluža, mag. Art., sa Odjela za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku, restauratorica i znanstvenica dr. rer. nat. Valentina Ljubić Tobisch, mag. art. će kroz Erasmus-program Stuff Mobility for Teaching Activity od 31. svibnja do 4. lipnja održati predavanje i praktičnu radionicu sa studentima konzervacije i restauracije o pravilnom rukovanju muzejskim predmetima.

Prvi, teoretski dio radionice u vidu predavanja uključivat će smjernice za rukovanje kulturnim dobrima, izlaganje i čuvanje predmeta, te njihovo pakiranje i prijevoz. U drugom, praktičnom dijelu težište će biti stavljeno na izradu univerzalnih i individulaliziranih konstrukcija za sigurno izlaganje i skladištenje muzejskih predmeta. Na različitim predmetima studenti će dobiti priliku samostalno i u timu izrađivati pomoćne display-konstrukcije, zaštitno i prijenosno pakiranje pogodno za kratkoročnu ili dugoročnu pohranu. Jedan od ciljeva radionice je upoznavanje materijalno-tehničkih svojstava, prednosti i nedostataka raznovrsnih materijala podobnih za dugoročnu pohranu i direktan kontakt s povijesnim materijalima.

Valentina Ljubić Tobisch već je u siječnju 2021. održala mrežno predavanje za studente konzervacije i restauracije Sveučilišta u Dubrovniku na temu znanstveno-tehnološke analize i konzervatorsko-restauratorskih mjera provedenih na umivaoniku i vrču iz zbirke Moćnika dubrovačke katedrale Uznesenja Blažene Djevice Marije. Ova dva dragocjena primjera renesansne zlatarske umjetnosti njemačkoga grada Nürnberga izradio je oko 1550. godine Peter Kuster. Godine 2019. umivaonik i vrč su opsežno istraženi i restaurirani u svrhu posudbe za izložbu Making Marvels: Science and Splendor at the Courts of Europe („Stvaranje ushićenja: znanost i raskoš na europskim dvorovima“), koja se održavala u The Metropolitan Museum of Art u New Yorku, SAD. Sam proces organiziranja posudbe, pakiranje i prijevoz predmeta te priprema protokola za posudbu također su bili uključeni već u siječanjsko predavanje.

Godina solidarnosti

logotip konferencije

Međunarodna konferencija o solidarnosti u kulturi, osmišljena prije razornog potresa u Zagrebu, neobičnim spletom okolnosti održat će se gotovo na njegovu prvu godišnjicu! Kako je prvotno zamislio njezin inicijator Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, konferenciji je cilj bio izložiti inovativne postupke zaštite baštine u uvjetima katastrofa i izvanrednih stanja, ostvarene prvenstveno suradnjom kulturnih i drugih ustanova te struka različitih područja. Tada, međutim, nitko nije slutio koliko će tema biti aktualna.

IIC – Hrvatska grupa upravo je s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom potpisala sporazum o partnerstvu te se mnoštvom aktivnosti uključila u osmišljavanje i organizaciju konferencije. Zbog lakše koordinacije aktivnosti, unutar grupe je ustanovljena radna skupina u sastavu: Mirta Pavić, Denis Vokić, Valentina Ljubić Tobisch, Žana Matulić Bilač, Miona Miliša, Jelena Ćurić, Ivana Sambolić, Zvjezdana Jembrih te Marko Čurković, koji će ujedno biti zadužen i za vizualni identitet i dizajnersku podršku. Osim u radu organizacijskog i programskog odbora, članovi će sudjelovati i u samom programu konferencije u obliku pripreme šest predavanja i jednog plakata, organizacije dva predavanja stranih pozvanih kolega i suradnika na projektima udruge, te pripreme izložbe, okruglog stola i dvije radionice. Uz podršku Ministarstva kulture i u suradnji sa švicarskim kolegama, zasebno se planira dvodnevna pretkonferencijska radionica.

Pozivamo sve članove, kao i suradnike u statusu volontera, da svoju zainteresiranost za pridruživanje dogovorenim i novim programsko-organizacijskim aktivnostima prijave predsjedništvu udruge. Istovremeno pozivamo i ostale kolege, djelatnike u kulturi, stručnjake u zaštiti kulturne baštine, studente i profesore da svoje znanje i iskustva na ovom području solidarno podijele na konferenciji usmenim izlaganjem, virtualnom prezentacijom, plakatom ili organizacijom radionice. Ranije najavljeni rok za prijavu produžen je do 15. rujna 2020.

Konferencija Solidarity in Culture: Heritage Protection Under Conditions of Crisis održat će se od 18. do 20. ožujka 2021. godine. Postav IIC – Hrvatske grupe 2020. – 2022. tih će dana na svojoj redovnoj godišnjoj skupštini obilježiti prvu godinu rada u znaku Godine solidarnosti!

Konferencija Solidarnost u kulturi

pozivnica na konferenciju

Naša grupa sudjeluje u organizaciji virtualne međunarodne konferencije Solidarnost u kulturi: zaštita kulturne baštine u kriznim uvjetima koja će biti održana od 18. do 20. ožujka. Glavni organizator je Nacionalna i sveučilišna knjižnica.

Svrha je Konferencije naglasiti potrebu za osmišljavanjem integriranog, uključivog i promišljenog pristupa zaštiti kulturne baštine, potaknuti stručnjake baštinske zajednice, znanstvenike iz akademske zajednice i nadležna tijela državne i lokalne uprave na uspostavljanje dijaloga i zalaganje za integrirani pristup očuvanju i zaštiti kulturne baštine te promicati suradnju i solidarnost među ustanovama u kulturi u kontekstu zaštite kulturne baštine.

Na Konferenciji sudjeluje više od 130 stručnjaka iz područja zaštite kulturne baštine kao i stručnjaka iz područja sigurnosne politike i upravljanja civilnom zaštitom, među kojima su i predstavnici istaknutih ustanova i organizacija iz zemlje i svijeta.

Pročitajte detaljan program.

Pozivamo vas da se pridružite Konferenciji! Sudjelovanje se ne naplaćuje, a zbog velikog interesa i ograničenog broja sudionika, potrebno ga je najaviti do 15. ožujka 2021. godine putem registracijskog obrasca.

Više informacija dostupno je na mrežnoj stranici konferencije, a sve novosti o njezinu održavanju možete pratiti i na portalu, te društvenim mrežama Knjižnice.

Izborna skupština 2020.

logotip iic hrvatska grupa

Da nam je udruga žilava vidi se po tome što je u jeku pandemije koronavirusa, nepuna dva tjedna nakon razornih potresa u Zagrebu i okolici, usprkos kronično narušenom zdravlju više članova i nemogućnosti putovanja zbog aktualnih zabrana napuštanja prebivališta, uspješno odžana zakašnjela redovna i istovremeno izborna skupština, a članstvo obnovljeno svježim snagama. Iskoristili smo mogućnosti koje nam pružaju IT i telekomunikacije, a susreti uživo uslijedit će čim se, kako se to voli reći, steknu uvjeti.

Izabran je novi sastav Vijeća, a čelništvo su preuzele nove dužnosnice. Iz motivacijskog pisma novopečene predsjednice Žane Matulić Bilač vidjet ćete da su planovi ambiciozni i ne staju na poboljšanju funkcionalnosti udruge i umreživanja restauratora, već se upuštaju u sukreiranje stručne i baštinske sadašnjosti i budućnosti Hrvatske, što je nakon posljednjih zbivanja sve samo ne lagan zadatak. Brojne stavke iz točke „razno” zapisnika pokazuju da je članstvo podjednako motivirano i temperamentno te ne staje na inicijalnim, ranije usuglašenim prijedlozima. Sve je to zalog da nas čeka uzbudljivo razdoblje. Držimo palce – na opću korist.

Skup i radionica u Splitu...

studentica uvježbava retuš

Umjetnička akademija u Splitu, Odsjek za konzervaciju-restauraciju, organizira jednodnevni skup “Školovanje konzervatora-restauratora: jučer, danas, sutra” (petak 1. lipnja 2018.) i teorijsko-praktičnu radionicu o inovativnim metodama i oblicima podučavanja (subota 2. lipnja 2018.). Simpozij i radionica održat će se u multifunkcionalnoj dvorani u sjevernome tornju Sveučilišne knjižnice u Splitu. Za sudjelovanje se ne plaća kotizacija.

Rok za prijavu usmenih izlaganja je 16. travnja 2018. Autori će o prihvaćanju izlaganja biti obaviješteni do 23. travnja 2018.

Detaljnije informacije su dostupne na mrežnim stranicama akademije.

... ali to još nije sve

okvir slike s podokvirom

Jer ista ekipa organizira i radionicu “Protective and supportive backings for paintings” od 19. do 21. ožujka 2018. pod vodstvom prof. Hansa Portsteffena i Petre Demuth (Technische Hochschule Köln, Institut für Restaurierungs und Konservierungswissenschaft).

Ima još! Odmah istog dana, 21. ožujka i dan poslije, 22. ožujka prof. Stefan Belishki, predstojnik Odsjeka za konzervaciju-restauraciju Fakulteta primijenjenih umjetnosti Nacionalne umjetničke akademije u Sofiji i dopredsjednika Europske konfederacije konzervatorsko-restauratorskih udruga održat će četiri predavanja o projektima ovih dviju organizacija.

Sve će se ovo događati u prostorijama odsjeka u ulici Fausta Vrančića 17a. Teorijski dio radionice “Protective and supportive backings for paintings” i predavanja prof. Belishkog otvoreni su za javnost. Sva će predavanja biti na engleskom jeziku.

I o ovim se događanjima podrobnije obavijestite na stranicama UMAS.

Torino! Kongres IIC-a!

razglednica s Trgom svetog Karla u Torinu

trg sv. Karla u Torinu. Snimio Enrico Aretini

Kongres IIC-a je nakon dalekog istoka i dalekog zapada konačno najavljen u susjedstvu. Ako podatak da se održava u Torinu, u restauratorskom centru La Venaria Reale, nije dovoljan da upeca vašu pažnju, onda svakako obratite pozornost na temu. Nakon 24 godine IIC ponovno organizira kongres posvećen preventivnom konzerviranju. A to je, kako organizatori tvrde, područje koje se odonda junački razvilo, kako u znanstvenom razumijevanju tako i u praksi.

Imajući u vidu da je preventivno konzerviranje područje zaštite u kojem mi u Hrvatskoj možda i ponajviše zaostajemo, svakako bismo se trebali naći tamo širom otvorenih ušiju.

Kongres se održava 10.-14. rujna 2018.

Sarajevo, Visoko i Kraljeva Sutjeska

mikroskop u restauratorskoj radionici Gazi Husrev-begove knjižnice u Sarajevu

Snimila Zvjezdana Jembrih.

Bosanci među nama osmislili su stručno putovanje u Sarajevo, Visoko i Kraljevu Sutjesku. Nepuna tri dana ispunili su nam slikama i pričama toliko različitima kako to nismo iskusili nigdje drugdje. Ipak, nešto nam je dobro poznato iz vlastite sredine: strast profesionalaca suprotstavljena posvemašnjoj nezainteresiranosti politike za zaštitu kulturne baštine. Dojmove prenosi Ksenija Škarić.

Deseti od deset

kasnoantički sarkofag na gređu rimske građevine u Dioklecijanovoj palači

Snimila Žana Matulić Bilač

Izlaganjem Ane Šverko i Žane Matulić Bilač zaključujemo ciklus „10 priručnika o restauriranju”. Predavanje pod nazivom Jedna palača i  jedna katedrala: adaptibilnost i održivost održat će 19. prosinca 2017. u 12 u Zavodu HAZU, Palači Milesi (1. kat)u Splitu, u suorganizaciji IIC-Hrvatske grupe, Zavoda HAZU u Splitu i Instituta za povijest umjetnosti- Centra Cvito Fisković.

Izlaganja dviju kolegica, danas u sustavima istraživanja kulturne baštine (Institut za povijest umjetnosti), odnosno konzerviranja i restauriranja (Hrvatski restauratorski zavod), direktno uz poglede iz svojih specifičnih teoretsko-operativnih modela, objedinjavaju i vrijeme u kojemu su desetak godina radile u Konzervatorskom odjelu u Splitu, jedna na nepokretnoj, a druga pokretnoj baštini, ali i svoja iskustva dugogodišnjeg rada sa studentima arhitekture, odnosno restauracije.

Fuzija ondašnjih, a i ukupnih pojedinačnih razvojnih iskustava, pogleda i promišljanja definirana je naslovom i teži, kroz individualna dugogodišnja istraživanja i promatranja u svakom smislu jedinstvenog i slojevitog kulturnog dobra pod UNESCO-vom zaštitom: Dioklecijanove palače i splitske katedrale kao njenog najkompleksnijeg dijela - progovoriti jednostavnim jezikom.

Promatranjem života dvaju spomenika, jednog koji je u onom drugom, njihove odvojene uloge u povijesnom i suvremenom Splitu ali prožete na jedinstveni i neraskidivi način oduvijek, predavanja donose niz slika, skica iz njihova suvremena života kojima autorice preispituju svoje i naše djelovanje, usmjeravaju svoje i naše postupke, te upućuju na točnije sagledavanje uloge toga drevnog spomenika u našem zajedničkom životu i u sustavu zaštite kulturnih dobara.

Svaki pojedinačno, a posebno ovako objedinjeni, pogledi su svakako vrijedni pažnje, te Vas od srca pozivamo na ovo zaključno predavanje ciklusa „10 priručnika o restauriranju”!

Ciklus je započet u siječnju izlaganjem Gorana Nikšića, a kroz koje smo pratili ukupni gigantski trud oko shvaćanja i konzerviranja ovoga istog, živog spomenika s nebrojenim, još uvijek skrivenim kutcima, premda se generacije konzervatora i znanstvenika njime svakodnevno bave i otkrivaju ga, baš kao i svatko od nas na svoj jedinstveni i sasvim osoban način.

U obilježavanju dovršetka ciklusa, upriličit ćemo i prigodni domjenak za prisutne, te poželjeti svima sretne Blagdane i sretnu Europsku godinu kulturne baštine 2018.!

Konferencija o retušu u Splitu - prijave za sudjelovanje

Logotip organizacije RECH

Četvrta međunarodna konferencija o retušu (4th International Meeting on Retouching of Cultural Heritage - RECH4) održat će se u Splitu, 20. i 21. listopada 2017., u organizaciji RECH-grupe i Odsjeka za konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademije u Splitu.

Prethodne tri konferencije održane su u Portu u Portugalu.

Program je okvirno određen i možete ga pogledati na stranicama Umjetničke akademije u Splitu.

Za sudjelovanje se možete prijaviti do 13. listopada tako što ćete ispuniti mrežni obrazac i uplatiti kotizaciju od 15€ za studente, a 25€ za ostale

Peti priručnik - očuvanje arheoloških nalaza

arheološki nalazi - krhotine posuđa i kosti pomiješane sa zemljom

Ciklus priručnika o restauriranju nastavlja se ovaj put u Zagrebu. U srijedu 31. svibnja u Arheološkom muzeju na trgu Nikole Šubića Zrinskog 19 Mihael Golubić će prikazati preventivno konzerviranje arheoloških nalaza - od iskopavanja do restauratorske radionice. Da je tema vrlo zanimljiva uvjerit ćete se ako pročitate sažetak.

Restauratorenblätter vabi vaše priloge

logotip austrijske grupe IIC

Kao što ste upoznati, Restauratorenblätter – časopis austrijske grupe IIC-a (IIC Austria) sada izlazi dvojezično, na njemačkom i engleskom jeziku. Broj 35 pod nazivom imMATERIALität – imMATERIALity nudi prostor za objavu dosad neobjavljenih radova o tekućim ili završenim projektima, na široku temu „materijala”, „materijalnog” i „nematerijalnog”. Među stručnim temama osobito su dobrodošle one koje uključuju interdisciplinarni pristup.

Sažetke od 200-300 riječi treba poslati redaktion majmun iic povlaka austria točka org (obrana od spama). do 31. ožujka 2017. Ali prvo se detaljnije upoznajte s očekivanjima uredništva.

Hans Portsteffen o retušu i lakiranju

profesor Portsteffen tijekom predavanja

Snimila Sagita Mirjam Sunara

U sklopu projekta Erasmus u Splitu redovito gostuje profesor Hans Portsteffen iz Instituta za konzervatorsko-restauratorske znanosti u Kölnu.

Ovoga puta održat će dva predavanja, o pristupima retuširanju, odnosno lakiranju. Predavanja će biti održana u srijedu 29. ožujka od 10 sati na Umjetničkoj akademiji u Ulici Fausta Vrančića 17a. Otvorena su za javnost i savjetujemo da ih poslušate ako možete. O pojedinostima se obavijestite na stranicama akademije.

Konferencija o retušu u Splitu

Logotip organizacije RECH

Četvrta međunarodna konferencija o retušu (4th International Meeting on Retouching of Cultural Heritage - RECH4) održat će se u Splitu, 20. i 21. listopada 2017., u organizaciji RECH-grupe i Odsjeka za konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademije u Splitu.

Prethodne tri konferencije održane su u Portu u Portugalu.

Sažetke će ocjenjivati Međunarodni znanstveni odbor, a autori će o rezultatima biti obaviješteni 15. ožujka 2017.

Rok za predaju cjelovitih tekstova izlaganja je 31. svibnja 2017. Svi će radovi proći dvostruku recenziju. Zbornik radova bit će objavljen u elektroničkom obliku.

Više o konferenciji doznajte na stranici grupe RECH.

Javna rasprava o zakonu

logotip Ministarstva kulture Republike Hrvatske

Točnije, savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, s Konačnim prijedlogom zakona. Tako se to sada zove, a budući da se i u grupi i izvan nje usijala rasprava o tome kako utjecati na tekst zakona, čini se da je ovo posljednja prilika.

Kako biste se pridružili savjetovanju, odnosno raspravi, posjetite stranicu Ministarstva s mrežnim programom na kojoj možete dodati svoje primjedbe. Rok je, po običaju, iznimno kratak: savjetovanje traje do 6. ožujka.

Godišnja skupština

logotip IIC - hrvatske grupe

To je ono što povezuje IIC – Hrvatsku grupu i pivnicu Medvedgrad u Tkalčićevoj. Dakle, u četvrtak 23. veljače u 18 sati na dnevnom su redu:

 1. Financijski izvještaj za 2016.
 2. Vijeće udruge - glasovanje o članovima
 3. Obavijesti o aktivnostima koje su u tijeku
 4. Planiranje Izborne skupštine u rujnu
 5. Razno

Konačno će skupštini nazočiti i netko izvan Zagreba - dolaze Splićani. Ako ni zbog čega drugog, dođite se podružiti s njima, znate da s Dalmatincima nikad nije dosadno.

Drugi priručnik na vidiku

kolofon Belostenčeva Gazofilacija, rječnika ilirskog jezika

Tek što smo vas izvijestili o prvom od predviđenih deset priručnika o restauriranju, stiže drugi. U ovome se predstavlja dr. sc. Denis Vokić, konzervator-restaurator savjetnik i docent na Studiju restauracije i konzervacije Sveučilišta u Dubrovniku.

Većina naših članova, osim možda onih najmlađih poznaje Denisa, ali iz cijele njegove bogate konzervatorsko-restauratorske biografije ovaj put će biti tematiziran njegov rad na prevođenju, ujednačavanju i stvaranju cjelovite stručne terminologije.

Priručnik pod nazivom „Neka istraživanja na području terminologije u konzervatorsko-restauratorskoj struci” bit će predstavljen u utorak 28. veljače u podne u Centru Studia Mediterranea u Splitu. To je na vrhu Šegvićeve kuće na Peristilu.

Više o događaju doznajte od pokretačke sile priručnika, Žane Matulić Bilač, iz pozivnice na ovaj, drugi priručnik.

Ususret Dijecezanskom muzeju?

drvena barokna skulptura arhanđela i njezina trodimenzionalna digitalna snimka

Brojne umjetnine koje su u crkvama i kapelama Zagrebačke nadbiskupije poslale nepotrebne ili nepoželjne ipak su, zahvaljujući zalaganju tadašnjeg nadbiskupa Alojzija Stepinca i kanonika Kamila Dočkala, ostale sačuvane u fundusu Dijecezanskog muzeja koji je osnovan 1939. godine. Međutim, Muzej je u nepovoljnim političkim prilikama 1971. godine zatvoren za javnost, i do danas nije među problemima koje imaju prvenstvo u rješavanju. Može li entuzijazam pojedinaca iz Odsjeka za konzerviranje i restauriranje umjetnina Akademije likovnih umjetnosti i Ureda za kulturna dobra Zagrebačke nadbiskupije promijeniti to stanje? O izložbi priređenoj s tom namjerom piše organizatorica Zvjezdana Jembrih.

Sanatorij za svece

drvena barokna skulptura arhanđela i njezina trodimenzionalna digitalna snimka

Već smo na ovim stranicama spominjali suradnju Odsjeka za konzerviranje i restauriranje umjetnina zagrebačke Akademije likovnih umjetnosti sa Zagrebačkom nadbiskupijom u sklopu koje studenti konzerviranja-restauriranja stječu tehničke sposobnosti radeći na umjetninama u depoima Dijecezanskog muzeja u Zagrebu.

U srijedu 4. svibnja u 19 sati biti će u dvorani Vijenac Nadbiskupskog pastoralnog instituta na Kaptolu 29a otvorena izložba _Ne/izliječeni sveci_, istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi na polikromiranim drvenim skulpturama iz Dijecezanskoga muzeja Zagrebačke nadbiskupije. Suorganizator je i Muzej za umjetnost i obrt.

Ali sama izložba neće biti ondje, već u susjedstvu, u Domitrovićevoj kuli na Kaptolu 31 i moći ćete ju pogledati do 4. lipnja.

Smisao ovakvih izložbi je da se rad obrazovne ustanove prikaže napose stručnoj javnosti i izloži njezinoj prosudbi. Zato bi bilo lijepo da ju pogledaju i oni naši članovi koji rade u drugim ustanovama i privatno, kako bi svojim primjedbama pomogli unaprjeđenju profesionalnog obrazovanja mladih konzervatora-restauratora.

Financijsko izvješće za 2016.

Sa zadovoljstvom obavješćujemo članstvo da nam udruga za razliku od domovine posluje transparentno, štedljivo i odgovorno. Evo, provjerite u financijskom izvješću za prošlu godinu.

Godišnja skupština

logotip IIC - hrvatske grupe

Ovo-godišnja skupština bit će opet na starom mjestu u pivnici Medvedgrad u Tkalčićevoj, u srijedu 23. ožujka u 16.15

Dnevni red:

 1. Izvješće o radu u 2015. godini i financijsko izvješće
 2. Plan aktivnosti u 2016. godini: jedan izlet u Hrvatskoj, jedan stručno-znanstveni skup,...
 3. Donošenje odluke o vođenju jednostavnog knjigovodstva udruge
 4. Najava predavanja koje će održati kolegica Marta Estadella Colomé (vidi desno)
 5. Razno

S obzirom da nam je za donošenje valjanih odluka potreban kvorum, molimo dođite.

Dan restauriranja u Grazu

Muzej Joanneum u Grazu

Kao i svake godine IIC Austria i Universalmuseum Joanneum organiziraju godišnje okupljanje restauratora pod nazivom Tag der Restaurierung. Cjelodnevni program započinje 14. ožujka 2016. godine u 9.30, a mjesto susreta je Kunsthaus Graz. Teme izlaganja dolaze iz suvremene konzervatorsko-restauratorske prakse, a osobito se dotiču arheološke baštine, kao i razgraničenja originala, kopije i krivotvorine u slikarstvu i drugim umjetnostima. Očekuju se zanimljive rasprave. Radni jezik je isključivo njemački, pa pozivamo zainteresirane govornike njemačkog jezika da pogledaju program, te se prijave kod laura točka shick et museum povlaka joanneum točka at (obrana od spama).. Kotizacija za sudjelovanje je 20 €.

Mala poučna izložba

skulptura Blažene Djevice Marije iz Hromca prije i nakon restauratorskih radova

Pobožni ljudi iz Hromca su poželjeli da im se malo popravi i uljepša kip Blažene Djevice Marije u njihovoj kapelici. Ali skulptura nije registrirana kao kulturno dobro, a i da jest, tko zna kad bi došli na red. Onda su se obratili Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu i tako je nastao diplomski rad Valentine Bakše na Odsjeku za konzerviranje i restauriranje umjetnina. Tijek konzerviranja-restauriranja je prikazan na izložbi koja je otvorena u Knjižnici Vladimira Nazora u Vodovodnoj 13 u Zagrebu.

Priču o neobičnoj i naoko neuglednoj drvenoj skulpturi, preslikanoj brojnim preslicima, o obitelji koja ju je pohranila na sigurno, o župniku koji je pravovremeno reagirao, o studentici koja je izvela interdisciplinarna istraživanja i zahtjevne radove, o mentorici i komentorici koje su udružile snage, o povratku skulpture na njezino izvorno mjesto i u njezinu izvornu ulogu zaštitnice sela – moći će pogledati i pročitati kolege, studenti, budući studenti, kao i mnogi „slučajni“ prolaznici koji gotovo nikada nisu u prilici saznati nešto više o konzervatorsko-restauratorskoj struci.

Izvanredna skupština

logotip IIC - hrvatske grupe

Naši su izbori prije državnih, a predizborna kampanja je otpočela izvanrednom skupštinom o kojoj više na stranici posvećenoj organizaciji grupe. Glavna tema je bila izmjena ustava. Tako sada imamo novi statut, usklađen s izmijenjenim zakonom. Pogledajte i zapisnik.

Poziv za sudjelovanje

logotip austrijske grupe iic

Austrijski godišnjak Österreichischen Restauratorenblätter - Papers in Conservation 2015 posvećen restauratorskim temama kojeg austrijska grupa IIC-a već treći broj za redom priprema na njemačkom i engleskom jeziku objavljuje poziv na sudjelovanje. Časopis otprije nam poznat po vrsnoći članaka uvođenjem drugog jezika - engleskog - postaje dostupan većem broju autora i čitatelja. U skladu s trendom otvaranja i uklanjanja granica tema idućeg broja je Interdisciplinarnost u konzerviranju-restauriranju.

Podjednako su dobrodošli teoretski doprinosi temi i prilozi koji izvješćuju o interdisciplinarnosti u restauratorskoj praksi. Sažetak duljine do 350 riječi na njemačkom ili engleskom jeziku treba poslati do 7. studenog 2014. na mail adresu engel.patricia@hotmail.com

Odgovor o prihvaćanju sažetka dobit ćete do kraja studenog 2014.

Izlet u Sloveniju

razgledanje uz vodstvo Alenke Černelič Krošelj

Zidne slike u gradu Rajhenburgu. Snimila Jelena Ćurić.

Uspješno provedene izbore u Udruzi proslavili smo posjetom kolegama u Sloveniji koji su nam predstavili restauratorske radove u Brežicama, gradu Rajhenburgu i Krškom, mahom financirane iz fondova Europske unije. Sa izleta preko Zagrebu najbliže granice izvješćuje Ksenija Škarić.

Liturgija za restauratore-konzervatore

polikromirane skulpture anđela na kasnobaroknom oltaru

U srijedu 21. svibnja u podne Odsjek za konzerviranje i restauriranje umjetnina Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu nastavlja svoj ciklus "Srijedom u 12 – konzervatorsko-restauratorske teme" vrlo zanimljivim predavanjem jednako zanimljivog gosta. Pomoćni biskup zagrebački monsignor Ivan Šaško govorit će o liturgiji nekad i danas. Tema je nezaobilazna za sve koji se bave zaštitom žive sakralne umjetnosti, one koja se i sada koristi u iste svrhe zbog kojih je nastala. Kako se pozornost struke posljednjih desetljeća otklanja od muzealizacije ka upravo ovakvoj baštini, možemo samo pohvaliti takav izbor sugovornika. Predavanje će se održati u prostorijama akademije u Zamenhofovoj 14, a više doznajte iz pozivnice.

Godišnja skupština 2014.

nazdravljanje kriglama piva

U srijedu 26. ožujka 2014. godine u 16. sati u prostorijama Udruge u Tkalčićevoj 33 održat će se redovita godišnja skupština. Na skupštini će se rekapitulirati aktivnosti u prošloj godini i kovati planovi za tekuću i narednu godinu. Također moramo i usvojiti financijsko izvješće i plan. A planova ima: Žana Matulić-Bilač priprema program posjete Bavarskom institutu u Münchenu, a Slobodan Radić stručnu ekskurziju u Kraljevu Sutjesku, Sarajevo i Visoko u Bosni i Hercegovini. Vruće i uzbudljivo!

Na pripremnom sastanku 10. ožujka u pivnici Mali Medo sudjelovali su kolege iz Hrvatskog restauratorskog društva koji su potakli zajedničku akciju za rješavanje pitanja statusa konzervatora-restauratora. Prema mjestu sastanka prozvali su nas Medena koalicija. Pročitajte i zapisnik s tog sastanka.

Novogodišnji domjenak

kolači na tanjuru

Puno kolača. Ove je ispekao Pavao Lerotić. Snimila Sabina Obrst.

Kao i sve organizacije koje u ovom dijelu svijeta nešto znače, tako je i naša udruga organizirala ispraćaj starom letu. Zbilo se to u ponedjeljak, 30. prosinca 2013. godine, u kuhinji i dvorištu Hrvatskog restauratorskog zavoda na Zmajevcu u Zagrebu. Mjesto i vrijeme pažljivo su odabrani s ciljem da se oni malobrojni restauratori s tog područja koji još nisu uključeni u rad Udruge upoznaju s prednostima i pogodnostima koje donosi članstvo. Tako smo upoznati s kulinarskim umijećima mnogih istaknutih članova. Nova predsjednica Sandra Lucić Vujičić uputila je prigodnu zdravicu. Koordinator događaja Slobodan Radić iskoristio je priliku da nas upozna s dijelom programa IIC-Hrvatske grupe za iduću godinu. Radi se o planu stručnog putovanja u Sarajevo i Visoko koji je Radić najavio za svibanj 2014. godine. Koristimo priliku da svima još jednom zahvalimo na suradnji i poželimo sretnu i uspješnu Novu godinu!

Izborna skupština

logotip IIC – Hrvatska grupa

9. listopada 2013. godine održana je izborna skupština na kojoj su birani novi dužnosnici Udruge. Za predsjednika udruge jednoglasno je izabrana Sandra Lucić Vujičić, a za tajnicu Jelena Ćurić. Dosadašnja blagajnica Stela Grmoljez Ivanković izabrana je ponovno na tu dužnost, a zapisničar će ubuduće biti Marijana Galović.

Nažalost još nemamo dopredsjednika. Predložene su bile Antonina Srša i Suzana Damiani, ali su se obje ispričale zbog drugih obveza.

O planovima za buduće aktivnosti pročitajte u zapisniku.

Produljen rok prijave za sudjelovanje na skupu o etičkom pristupu umjetninama od tekstila

logotip Hrvatskog restauratorskog zavoda

Hrvatski restauratorski zavod uz potporu Ministarstva kulture RH nastavlja niz stručnih skupova koje je organizirao. Od 23. do 25. listopada bavit će se etičkim pitanjima. U žarištu će biti slijedeće tri teme:

 • Etički kodovi, zakonska regulativa zaštite i očuvanja kulturnih dobara, razumijevanje vrijednosti umjetnine
 • Etički pristup u praksi I: pohrana, izlaganje, preventivno konzerviranje, istraživanja, dokumentiranje
 • Etički pristup u praksi II: intervencije na predmetima - cjeloviti konzervatorsko-restauratorski radovi

Predviđeno je tematsko predavanje kojim se obuhvaća određena vrsta povijesnog tekstila, a ovoga puta odnosit će se na zastave – važan segment povijesti svake države ili zajednice. Program će također obuhvaćati demonstracije uspješno riješenih etičkih dilema o odabiru konzervatorsko-restauratorskih metoda, izlaganju ili pohrani umjetnina.

Predavanja će se održavati u Muzeju Mimara, Rooseveltov trg 5, Zagreb.

Službeni jezici skupa su hrvatski i engleski uz simultani prijevod.

Rok za prijavu tema i sažetaka predavanja, demonstracija i plakata je 16. rujna 2013. na e-adresu: svujicic majmun h-r-z.hr (zaštita od spama). .

Rok za prijavu sudjelovanja sada je produljen do 14. listopada 2013. Ispunjenu prijavnicu molimo pošaljite na e-adresu: mklaric majmun h-r-z.hr .

Sve dodatne obavijesti o programu skupa, predavačima, iznosu i uputama za plaćanje kotizacije bit će objavljenje naknadno na web stranici Hrvatskog restauratorskog zavoda.

Kako je bilo na radionici Richarda Wolbersa

Richard Wolbers pokazuje čišćenje
Richard Wolbers na djelu. Snimila Sagita Mirjam Sunara

Radionica Richarda Wolbersa o novim metodama čišćenja oslikanih površina koju smo bili najavili je netom dovršena, a naši marljivi Dalmatinci su nam već osigurali prikaz. Izvješćuje Tomislav Grzunov

Hrvatska nagrada za baštinu

Portret Vicka Andrića
Portret Vicka Andrića preuzet iz knjige Duška Kečkemeta Vicko Andrić arhitekt i konzervator

Došlo je vrijeme i za nagrađivanje u Hrvata. Ministarstvo kulture raspisuje natječaj za nagradu Vicko Andrić za 2012. Nagrade se dijele za postignuće u protekloj godini, za životno djelo, a od ove godine i za doprinos lokalnoj zajednici. Ako znate nekoga tko je pomogao baštini, ne libite se prijaviti ga. Smijete prijaviti i sebe, nitko vas neće poprijeko gledati. Važno je sudjelovati. Pojedinosti pročitajte u raspisu nagrade.

Godišnja izložba studenata zagrebačke akademije

dijelom očišćena glava skulpture anđela

Godišnja izložba radova studenata Odsjeka za restauriranje i konzerviranje umjetnina Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu otvorena je 3. lipnja u prostorijama akademije u Zamenhofovoj 14, a traje do 7. lipnja. Zato požurite da ju vidite i možda izaberete svoje buduće suradnike.

Jubilarna konferencija studija konzervacije-restauracije

logotip ovogodišnje konferencije

Kolege nastavnici i njihovi studenti okupljaju se od 19. do 21. travnja po deseti put na međunarodnoj konferenciji studija konzervacije-restauracije. Ove godine organizator je Odjel za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku, pa će dakle i konferencija biti održana ondje. Objavljen je program, a pojedinosti možete doznati sa mrežnih stranica konferencije.

Godišnja skupština

Logotip IIC - Hrvatske grupe

U srijedu 20. ožujka u 16.30 održana je godišnja skupština grupe. Rad na planiranim aktivnostima se nastavlja, ali su najavljene i neke novosti. Pročitajte zapisnik.

Godišnja skupština

Logotip IIC - Hrvatske grupe

U srijedu 20. ožujka u 16.30 u našim prostorijama u Tkalčićevoj 33 održat ćemo godišnju skupštinu. Na dnevnom redu su:

 1. Usvajanje financijskog izvješća za 2012. godinu
 2. Prijedlog za traženje zajedničkog radnog prostora sa srodnim udrugama
 3. Plan aktivnosti za 2013. godinu
 4. Razno

Razno je uvijek najzanimljivije, pa molimo sve koji imaju prijedloge za tu točku da ih dojave elektronskom poštom kako bismo ju mogli pripremiti.

Sastanak IIC — Hrvatske grupe

Logotip IIC - Hrvatske grupe

13. veljače je u prostorijama udruge u Tkalčićevoj 33 u Zagrebu održan sastanak naše grupe. Ako ste ga propustili pročitajte zapisnik. Zanimljivo je, jer se raspravljalo o aktivnostima u ovoj godini, a odlučeno je i da se prepolovi članarina.

Redoviti sastanci Hrvatskog restauratorskog društva

fotografije reljefa prije i nakon restauracije

Hrvatsko restauratorsko društvo najavljuje redovito održavanje sastanaka svakog posljednjeg petka u mjesecu. Prvi je održan 25. siječnja u 17 sati u prostorijama Akademije likovnih umjetnosti u Zamenhofovoj 14 u Zagrebu. To je prilika da svratite, a ako još niste učlanjeni, da se i učlanite, napose sad kad su ukinuli članarinu. Prethodno provjerite na mrežnim stranicama društva ima li izmjena mjesta i vremena.

Privatnici u borbi za opstanak

Radionica tvrtke DOK-ART

Radionica tvrtke DOK-ART

Zamoljen da napiše osvrt na nedavne skupove konzervatora-restauratora Hrvatske, Andrej Dokić nam je odgovorio svojim viđenjem problema struke u Hrvatskoj. To je viđenje obilježeno njegovim statusom privatnog konzervatora-restauratora. Rijetko imamo priliku čitati što misle naši kolege privatnici, pa je ovaj prilog tim dragocjeniji.

Dokićev ton je polemičan, a u mišljenjima koja iznosi nije usamljen. Važno je napomenuti da on nije izabrao ogovaranje po kafićima, nego javni istup, da ne piše općenito, već o sasvim određenim problemima i njihovim uzročnicima, te da daje niz prijedloga kako poboljšati stanje struke u Hrvatskoj. Zato vjerujemo da je obveza svakog kolege koji se s njim ne slaže (a i onog koji ga podupire) da odgovori na isti način: javno, izravno i konstruktivno. Svakom takvom odgovoru nudimo prostor na ovim stranicama.

Prvi nacionalni kongres konzervatora-restauratora

Plakat prvog nacionalnog kongresa konzervatora-restauratora. Konzervator čisti zidnu sliku komadićem kruha.

Poduzetni Splićani su krenuli u organizaciju nacionalnog kongresa konzervatora-restauratora pod radnim naslovom Konzervacija-restauracija u Hrvatskoj - aktualnosti i vizije. Nositelj organizacije je Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu. Bit će održan 7. i 8. prosinca u prostorijama Sveučilišne knjižnice u Splitu. Za svaki oblik sudjelovanja, od pisanog priopćenja, preko plakata, do obične nazočnosti valja se prijaviti, a da su svi dobrodošli vidi se po tome da nema kotizacije. Pojedinosti o kongresu, kao i opsežne upute autorima priopćenja ili plakata možete naći na sjedištu kongresa, a ako zapnete zbog flash animacije, program kongresa možete preuzeti i kod nas. Idite, predstavite se, pokažite što radite i upoznajte kolege.

Godišnja skupština Hrvatskog restauratorskog društva i poziv na učlanjenje

usporedba nerestauriranog i restauriranog polikromiranog reljefa

Hrvatsko restauratorsko društvo, strukovno udruženje hrvatskih konzervatora-restauratora, ove je godine započelo s aktivnijim djelovanjem. Krajem proljeća pokrenuta je službena mrežna stranica Društva, a hrvatskim konzervatorima-restauratorima upućen je poziv na učlanjenje.

Stoga pozivamo sve zainteresirane konzervatore-restauratore u Republici Hrvatskoj da se učlane putem naše internetske stranice. Članove, pak, pozivamo da dođu na našu godišnju skupštinu koja će se održati 30. studenoga 2012. s početkom u 17 sati u Zamenhofovoj 14, na Odsjeku za restauriranje i konzerviranje umjetnina Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu.

doc. mr. Andrej Aranicki, predsjednik društva

Dnevni red godišnje skupštine:

 1. Kratka rekapitualacija djelovanja HRD-a od osnutka do danas
 2. Evidencija članstva
 3. Aktivnosti za pripremu pristupanja HRD-a u članstvo E.C.C.O.
 4. Inicijativa za osnivanje Restauratorske komore
 5. Standardizacija nazivlja u konzervatorsko-restauratorskoj struci
 6. Prijedlozi članova
 7. Razno

Predsjednik društva:

 • Andrej Aranicki

Članovi upravnog odbora:

 • Petra Kursar - dopredsjednica
 • Miroslav Pavličić - tajnik
 • Denis Vokić - blagajnik
 • Zvjezdana Jembrih - član

Članovi nadzornog odbora:

 • Egidio Budicin
 • Zlatko Bielen
 • Mario Fučić

Održana osnivačka skupština Društva konzervatora

Obnoviteljska skupština društva konzervatora Hrvatske
Snimila Martina Ožanić

U četvrtak 27. rujna u Klovićevim je dvorima ponovno osnovano Društvo konzervatora Hrvatske. S osnivačke skupštine izvješćuje Martina Ožanić, sudionica osnivačke skupštine. Odmah najavljujemo gostovanje dužnosnika društva na našim stranicama, čim njegova djelatnost uzme maha.

Dubrovački ljetnikovci između propadanja i uništenja

bageri pred ljetnikovcem Gundulić

Sredinom ožujka stručne krugove i dubrovačku javnost uzburkao je projekt adaptacije ostataka ljetnikovaca dubrovačke vlastele u vile za iznajmljivanje. U Društvu povjesničara umjetnosti Hrvatske održana je tribina koja je posljedovala izjavom. O svemu što se događalo i sadašnjem stanju projekta izvješćuje Martina Wolff Zubović, i sama Dubrovkinja.

Struka na Internetu, na hrvatskom

Logotip Wikipedije
Logotip Wikipedia Foundation podložan licenci GNU Free Documentation

Hrvatska Wikipedija ima ne manje od 31 članak o konzervaciji-restauraciji. Članci su uglavnom pisani prema materijalima od kojih su načinjeni predmeti ili njihovoj funkcionalnosti, ali neki su posvećeni i teoriji, općim temama, ili čak posve tehničkim pitanjima. Čini se da su svi nastali sredinom prosinca prošle godine. Iako su učestalo mijenjani, samo oko tri se povela nekakva mala diskusija i to ne oko njihovog merituma, već oko autorskih prava povezanog videa i usklađenosti sa standardima Wikipedije. Dakle, moguće je da su se njima bavili samo urednici hrvatske Wikipedije i suradnici općeg smjera. Pozivamo naše članove da se uključe u poboljšavanje i dopunjavanje ovih članaka, te da napišu nove, iz vlastite struke.

Dani europske baštine

crtež zgrade

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske organizira od 11. rujna do 10. listopada Dane europske baštine. Ovo je pravi festival koji će se odvijati u dvadeset i tri grada po cijeloj Hrvatskoj. Iako ne jedini, konzervacija - restauracija je gotovo središnji sadržaj ove manifestacije. Iako su dobri izgledi da ste već uključeni u organizaciju, pogledajte program, jer će se sigurno naći nešto što će vas privući, pa makar i izvan radnog vremena.

37. međunarodna restauratorska konferencija u Budimpešti

37. međunarodna restauratorska konferencija

U posljednji čas doznajemo da će se u Budimpešti od 6. do 8. studenog održati 37. međunarodna konferencija posvećena restauriranju. Obrazac za prijavu i podrobnija objašnjenja možete pronaći u pozivu na sudjelovanje, a rok za prijavu je do 1. listopada.

Skupština Društva konzervatora Hrvatske

logotip Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske

Osnivačka skupština Društva konzervatora Hrvatske u sklopu Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske koju smo najavljivali na ovim stranicama bit će održana u četvrtak 27. rujna počev od 11 sati u Klovićevim dvorima u Zagrebu. Svi zainteresirani trebaju potvrditi svoj dolazak. Ako dosad niste, preuzmite prijedlog statuta društva i najkasnije do utorka pošaljite primjedbe. Kolegama želimo uspjeh. Imat ćemo i svojih predstavnika ondje.

Putokazi studentima

stranica Doktor za umjetnine

Obaviješteni o sasvim novoj pojavi internetskih javnih dnevnika ("blog") na hrvatskom jeziku posvećenih konzerviranju-restauriranju, odlučili smo ih recenzirati. Svi su iz iste kuhinje, izrađeni u istom servisu, dobrim dijelom posvećeni studiju kozervacije-restauracije i čak izrađeni od strane studenata.

24. bijenalni kongres IIC-a u Beču

logotip 24. kongresa IIC u Beču

Ove godine u rujnu održava se u Beču 24. bijenalni kongres IIC-a pod nazivom "Konzerviranje i primijenjene umjetnosti". U pet dana trajanja kongresa (od 10. do 14. rujna 2012.) planirane su razne aktivnosti za sudionike. Osim izlaganja i predstavljanja postera, organizira se sajam restauratorske opreme, druženje studenata, članova IIC-a, regionalnih grupa, izleti.

Nakon tridesetak godina, Beč je ponovno domaćin IIC kongresa (zadnji put je to bio 1980.), a ovogodišnja tema vezana je uz baštinu dekorativnih i primijenjenih umjetnosti. Tema će obuhvatiti široko područje ljudske djelatnosti u kojima se pojavljuje primjena ornamenta i dekoracije kroz različita razdoblja povijesti. Multidisciplinarni pristup konzervatora i restauratora može pomoći razumijevanju takvih objekata u njihovom originalnom kontekstu, uzimajući u obzir kako estetske, tako i tehnološke i inovativne aspekte kojima su pridonijeli kvaliteti svakodnevnog života.

Na kongresu će biti zastupljena i IIC–Hrvatska grupa. Ksenija Škarić predstavit će poster o restauriranju gotičkih korskih sjedala iz Katedrale sv. Stošije u Zadru. Pet članica planiraju sudjelovanje u sastanku nacionalnih i regionalnih grupa: Višnja Bralić, Ksenija Škarić, Sandra Lucić-Vujičić, Sagita Mirjam Sunara i Jelena Ćurić. Za svoje je sudjelovanje Udruga dobila i manji financijski poticaj Ministarstva kulture. Iz Hrvatske će posterom sudjelovati još i Romana Jagić i Siniša Cveković.

Predavanja će se održavati u prostorima Univerziteta, a svečano otvorenje bit će u bečkom Povijesnoumjetničkom muzeju (Kunsthistorisches Museum). U tjedan dana kongresa, četiri dana posvećena su izlaganjima i prezentaciji postera, a srijeda je dan za razgledavanje mjesta i izložbi na području Beča (prijepodne) te posjet Opatiji Klosterneuburg (popodne). Poseban dio programa posvećen je studentima koji će imati priliku predstaviti svoje postere i sudjelovati u zajedničkim sastancima i druženju, razgovarajući sa ostalim izlagačima. U Odboru za studentske postere je i naša članica, docentica Umjetničke akademije u Splitu, Sagita Mirjam Sunara.

slika Očekivanje Gustava Klimta

Posjet različitim muzejima i zbirkama nazvan "Backstage Tour" posvećen je djelima Otta Wagnera i Gustava Klimta čija se 150-godišnjica rođenja slavi ove godine.

Kroz opatiju Klosterneuburg goste kongresa provest će kolege konzervatori i upoznati ih sa bogatom zbirkom umjetnina i konzervatorskim postupcima izvedenim na značajnim umjetninama, a moguće je izabrati između četiri različita programa posjeta. Nakon toga, u samostanu se planira i održavanje okruglog stola.

Završno primanje organizirano je u Austrijskom muzeju primijenjenih umjetnosti / suvremene umjetnosti, a nakon završetka službenog programa kongresa, slijedi i izbor između dviju jednodnevnih i dvodnevnih post-kongresnih izleta u dolinu Wachau, Bratislavu, Prag i Telc ili Budimpeštu i Gӧdӧllӧ.

Više informacija i obrasce za registraciju možete preuzeti na službenoj web stranici Kongresa. Vidimo se u Beču!

Proslava petnaeste obljetnice osnivanja Hrvatskog restauratorskog zavoda

U srijedu, 20. lipnja 2012. godine u dvorani muzeja "Mimara" održana je proslava povodom 15 godina od osnivanja Hrvatskog restauratorskog zavoda.

Hrvatski restauratorski zavod nastao je spajanjem Restauratorskog zavoda Hrvatske i Zavoda za restauriranje umjetnina sa zagrebačkim radionicama i pridruženim radionicama u Juršićima i Ludbregu 1997. godine. Kasnije su se toj jezgri pridružile radionice u Splitu i Dubrovniku, potom u Zadru, a u nadolazećim godina otvorene su radionice u Osijeku i Rijeci. Spajanjem dvaju zavoda i kasnijim pripajanjem regionalnih radionica stvorena je jedinstvena javna ustanova za konzervatorsko-restauratorsku djelatnost na nepokretnoj i pokretnoj baštini, kojoj se potom pridružila i arheološki djelatnost osnutkom Službe za arheološku baštinu.

Prilika je ovo bila i da se svečano oprostimo od dugogodišnjeg ravnatelja Hrvatskog resturatorskog zavoda Ferdinanda Medera koji je ustanovu vodio od samog osnutka 1997. godine, punih petnaest godina.

Na skupu je predstavljen i drugi broj stručnog časopisa "Portal" kojeg objavljuje Hrvatski restauratorski zavod, a uređuje dr. sc. Višnja Bralić. Istovremeno, materijali iz prvog broja postali su dostupni na stranicama Zavoda.

Premjerno je prikazan film o Zavodu koji su snimili kolege Jovan Kliska i Darko Ivić.

Godišnja skupština

U srijedu 21. ožujka 2012. godine u Tkalčićevoj 33 u Zagrebu, održana je redovita godišnja skupština naše udruge. Više o skupštini pročitajte na stranici posvećenoj radu udruge.

Izrada vjernih kopija i umijeće retuširanja – predavanje Sandre Šustić

izrada kopije portraita Mone Lise Leonarda da Vincija

U četvrtak 31. svibnja u 18 sati u prostorima Odsjeka za konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu, u Ulici Fausta Vrančića 17 diplomirana konzervatorica-restauratorica Sandra Šustić će održati predavanje naslovljeno "Izrada vjernih kopija i umijeće retuširanja – iskustva iz Londona, Pariza i Porta".

Motivacija za ovo predavanje može se sažeti u slijedećih nekoliko tvrdnji:

Detaljno i sistematsko istraživanje fizičkih svojstava slika može nam pomoći da bolje razumijemo materijale i tehnike korištene pri njihovom stvaranju. Ove informacije pohranjene su u dokumentarnim izvorima suvremenih tehničkih analiza, kao i u povijesnim traktatima. Njihovo testiranje u praksi podrazumijeva izradu vjernih kopija.

U sklopu diplomskog rada, kojeg je realizirala 2006. godine na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu, Sandra Šustić pristupila je ovome izazovu koristeći kao predložak slavnu Mona Lisu. Rad na rekonstrukciji sfumata nastavila je i nakon diplome. Svoj je projekt predstavila posterom na znanstvenom simpoziju The Technical Examination of Old Master Drawings: a symposium in conservation science, održanom u British Museumu u svibnju 2010. godine. U siječnju 2011. godine otputovala je u Pariz kako bi sudjelovala na tehničkom sastanku o konzervatorsko-restauratorskom zahvatu na Leonardovoj slici Djevica s Djetetom i sv. Anom u Louvreu.

Iskustvo u izradi kopija Sandra  je prenijela i u svoju restauratorsku praksu. To osobito dolazi do izražaja u metodama mimetičkog retuširanja slika, gdje je kopiranje umjetnikova rukopisa jedna od osnovnih zadaća restauratora. Rad na projektima retuširanja u Hrvatskom restauratorskom zavodu omogućio joj je suočavanje s problemima u radu i donošenje odluka u situacijama opsežnih oštećenja na slikama. U želji da unaprijedi tehnološku stranu retuširanja, u studenome 2011. godine Sandra je sudjelovala u radionici Loss Compensation in Paintings - Filling and Retouching u Portu.

Sandra Šustić ovim predavanjem želi podijeliti svoja praktična iskustva s kolegama i studentima te ih izvijestiti o zbivanjima s triju značajnih restauratorskih susreta.

Ovim predavanjem nastavlja se ciklus javnih predavanja nastavnika i studenata Odsjeka za konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademije.

Nova prijetnja dubrovačkim ljetnikovcima

bageri oko Gundulićeva ljetnikovca u dubrovačkom Gružu

U četvrtak 26. travnja 2012. u 13.00 sati u prostorijama Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske u Zagrebu, u Preradovićevoj 44, održat će se tribina pod nazivom "Nova prijetnja dubrovačkim ljetnikovcima". Tribina je potaknuta planovima za novu izgradnju i opasnostima od još jedne devastacije kulturne baštine.

Uvodno izlaganje održat će prof. dr. Nada Grujić.

Više pročitajte u pozivnici na tribinu

9. međunarodna konferencija studija konzervacije-restauracije

Plakat 9. međunarodne konferencije studija restauracije-konzervacije
autor plakata: Vedran Perkov

Deveta po redu Međunarodna konferencija studija konzervacije-restauracije održat će se u Splitu 13. i 14. travnja 2012. godine. Organizator skupa je Odsjek za konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademije. Program konferencije i sažeci predavanja (na hrvatskom i engleskom jeziku) objavljeni su na web stranici konferencije. Na istome će linku nakon konferencije biti dostupni cjeloviti tekstovi svih izlaganja, poster-prezentacije i transkript okrugloga stola na temu "Restauratori: Što nakon diplome?"

Nekoliko splitskih hostela nudi sudionicima konferencije smještaj po sniženoj cijeni.

Konferenciju su podržali: Studentski zbor Sveučilišta u Splitu, Crescat d.o.o., Juriček - obrt za trgovinu, Klesarstvo Jakšić, AdriaPapir i Salona Var d.o.o.

Ciklus javnih predavanja nastavnika i studenata odsjeka za konzervaciju-restauraciju

Zadovoljstvo nam je najaviti predavanje stručnjaka Odsjeka za zidno slikarstvo i mozaik Hrvatskog restauratorskog zavoda - Restauratorskog odjela u Splitu:

 • Konzervatorsko-restauratorski zahvati na stropnom osliku u palači Bajamonti-Dešković
 • Tonči Borovac, Ivana Jerković i Antonija Buljan
 • Konzervatorsko-restauratorski zahvati na stropnim oslicima i dekoracijama hvarskog kazališta
 • Tonči Borovac, Antonija Buljan, Maja Kiršić i Josipa Milišić

Predavanje će se održati u četvrtak 29. ožujka u velikoj dvorani Umjetničke akademije u tvrđavi Gripe s početkom u 18.15 sati.

Vrijedno je spomenuti da Tonči Borovac predaje na splitskom studiju konzervacije-restauracije. Njegove su kolegice na Umjetničkoj akademiji stekle diplomu konzervatora-restauratora. Jedna od njih, Antonija Buljan, i sama danas predaje mladim restauratorima.

Konzervatorsko-restauratorski zahvati u palači Bajamonti-Dešković

Zidne slike na stropu palače Bajamonti-Dešković u Splitu
Fotografija iz fototeke Hrvatskog restauratorskog zavoda

Projekt konzervatorsko-restauratorskih zahvata na stropnim oslicima u palači Bajamonti-Dešković razlaže se u dvije glavne faze, zahvate na stropnom osliku u jugozapadnoj prostoriji, a potom u jugoistočnoj prostoriji.

Projekt restauracije stropnog oslika u jugozapadnoj prostoriji započeo je 2004. godine, nakon devastacije uzrokovane nalijevanjem betonskog poda u stanu koji se nalazi iznad onog s oslicima. Budući da se nakon nalijevanja ploče slikarijama više nije moglo pristupiti odozgo, skidanje stropa bio je jedini način da se konzervatorsko-restauratorski zahvati naprave kvalitetno i u skladu s pravilima struke. Sve faze tog jedinstvenog zahvata uključivale su rješavanje složenih tehničkih, organizacijskih, financijskih i stručnih problema. Osobito je složeno bilo rješavanje konstruktivnih zadataka novog ovjesa i osmišljavanje sustava sidrenja i spajanja skinutih ploča oslikanog stropa. Rješavanje problematike sljubnica, rekonstruktivni zahvati i retuš nisu bili ništa manje izazovni. Projekt je trajao pet godina (2004. - 2009.), a financiralo ga je Ministarstvo kulture RH u sklopu redovne djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda - Restauratorskog odjela u Splitu. U projektu je sudjelovalo šest restauratora.

Strop u jugoistočnoj prostoriji nije se skidao. Procijenjeno je da se svi konzervatorsko-restauratorski zahvati, uključujući rješavanje statičkih poremećaja stropa i izvornog ovjesa, mogu izvesti in situ. Radovi na tom stropu trajali su dvije godine.

Konzervatorsko-restauratorski zahvati u hvarskom kazalištu

Zidne slike na stropu hvarskog kazališta
Fotografija iz fototeke Hrvatskog restauratorskog zavoda

Zbog građevinske sanacije zgrade Arsenala, konzervatorsko-restauratorski zahvati na zidnim oslicima hvarskoga Kazališta izvedeni su u dvije faze. Projektom je obuhvaćena zidna slika na stropu iznad gledališta, zidna slika na začelju pozornice te ostaci oslika na unutrašnjem zapadnom zidu Kazališta.

Prva faza radova provedena je tijekom 2007. godine, a naglasak je bio stavljen na preventivnu konzervaciju. Budući da je Kazalištu predstojala građevinska sanacija, slikarije je trebalo zaštititi od oštećivanja. Tom je prilikom učvršćena destabilizirana podloga, djelomično su obnovljeni oštećeni izvorni elementi armature, učvršćen je oslabljeni slikani sloj, a lice slikarija zaštićeno. Usporedo s tim provedeni su istraživački radovi na ostacima oslika i crteža na zidovima pristupne prostorije.

Druga, završna faza zaštitnih i rekonstruktivnih radova provedena je u drugoj polovini 2010. godine. Postojala je bojazan da će tijekom razdoblja retencije nastati nova oštećenja, što se i dogodilo. Ta su oštećenja zahtijevala hitnu sanaciju, nakon čega je uslijedilo izvođenje planiranih konzervatorsko-restauratorskih radova.

Dovršena web-stranica Udruge

logotip udruge

Grafičko oblikovanje: Orest Šuman

Evo napokon naše dugoočekivane web-stranice! Stranica je u radu i sljedećih dana će se ubrzano popunjavati ako prilozi budu dolazili kao zadnjih dana, takorekuć svakodnevno. Na ovoj probnoj verziji radili su najviše: Marijana Galović, Stela Grmoljez-Ivanković, Andreja Dragojević, Ivana Sambolić, Nina Srša, Frane Mihanović, Ivan Srša, Suzana Damiani, Jelena Ćurić, Orest Šuman, Ksenija Škarić i Igor Šuljić. Ali tu su i dokumenti iz naših ranijih akcija u kojima ste svi sudjelovali.

U probnoj fazi stranica je stavljena na osobne stranice Ksenije Škarić, jer još nismo zakupili svoj web-prostor. Nema svrhe plaćati dok ne primimo sve vaše primjedbe i prijedloge i dok oblikovanje (ne sadržaj) stranica ne bude konačno. Kada ga zakupimo, on će se vjerojatno nalaziti na adresi www.iichrvatska.hr. ili na www.iicroatia.hr, ovisno o tome koja adresa bude slobodna. Kada će to biti? Trebalo bi uskoro. Još čekamo dio poveznica, članstvo, najavu simpozija o Trogirskom poliptihu, tekst o Scarpellijevom predavanju, dopusnicu IIC-a za objavu naših članaka za "News in Conservation" i postera za Istambul, kao i vaše komentare i kritike na dosad napravljeno. Čekamo i iznenađenja. Priloge koje niste najavili, ali ste ih samozatajno pripremili.

Javite nam kako vam se sviđaju stranice. Kako izgledaju boje na vašem ekranu? Da li je kretanje kroz stranice jednostavno i razumljivo? Što mislite da bi se moglo popraviti?

Najava: Posudba muzejskih predmeta

kako su na izložbi pričvrstili kip

Snimio Miroslav Pavličić

U srijedu, 22. veljače 2012. godine u 13. sati u Muzejskom dokumentacijskom centru bit će održana tribina pod nazivom "Posudba muzejskih predmeta". Izlagači će biti Ranka Saračević-Würth iz Ministarstva kulture i Želimir Laszlo iz MDC-a. Riječi će biti o pravnim i praktičnim vidovima posudbe muzejskih predmeta, ali i o organizacijskim propustima u pripremi izložbi koji su posljedica nedovoljne povezanosti muzejske, konzervatorske i restauratorske struke. Posljedice su oštećene umjetnine, ogorčeni vlasnici, dodatan rad restauratora na predmetima oštećenima na izložbama koji pri tome nije zadovoljavajuće vrednovan, potom njihovo ogorčenje i frustriranost jer se sve to moglo izbjeći da ih je barem netko pitao ili htio saslušati.

Radi i u Internet Exploreru!

...točnije u Internet Exploreru 8. Ostali IE su naše stranice prikazivali s izbornikom na pogrešnom mjestu, ali inače dosta točno, čak i antički 5.5, a nova devetka posve točno. Štoviše, stranice su čak i na mobitelima prikazivane točnije nego u IE8. Sad smo malo pokvarili kôd da bi se stranice mogle prikazati i u ovoj nesreći od preglednika koja već dulje od deset godina uspješno koči razvoj weba i ugrožava sigurnost svojih korisnika. Vaš vas webmaster moli da ga se hitno riješite ako ga još koristite. Alternative za Windows su brojne: Opera, Safari, Google Chrome ili Chromium, Firefox, SeaMonkey, sve besplatno.

Preostaje još malo brušenja izgleda i optimizacije za tražilice, a onda idemo na vlastitu domenu. Dakle nemate još puno vremena za primjedbe i prijedloge, pa požurite. Kad krenemo u produkciju, nećemo se više vraćati na osnovno oblikovanje, bar dok nam stranice ne dosade, pa krenemo u preoblikovanje.

Miona Miliša : Salona – grad ispod grada

Iskopine ziđa Salone

Snimila Miona Miliša

O prošlosti i izazovima suvremenih i budućih istraživanja antičke Salone pod suvremenim Solinom o 202. obljetnici utemeljenja splitskog Arheološkog muzeja te 25. godišnjici osnutka Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu pri kojoj djeluje Odsjek za konzervaciju-restauraciju kamena, jedina obrazovna institucija za konzervaciju-restauraciju arheološke baštine u Hrvatskoj, donosimo hrvatsku verziju teksta Mione Miliša objavljenog u časopisu News in Conservation (veljača/ožujak 2022.).

Njime se zaokružuje prva faza našeg bavljenja tom svjetski značajnom lokacijom i bez sumnje najkompleksnijim arheološkim područjem kojeg imamo u Hrvatskoj s obzirom na suvremene izazove istraživanja, očuvanja i prezentacije.

Salonom možete prošetati virtualno.

Kongres IIC

Kazalište svetog Jakova u Wellingtonu

Vijeće Međunarodnog instituta za konzerviranje-restauriranje povijesnih i umjetničkih djela (International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works / IIC) i Novozelandski konzervatori-restauratori kulturne baštine (New Zealand Conservators of Cultural Materials: Pū Manaaki Kahurangi) objavili su poziv za prijavu sažetaka za 29. bijenalni kongres IIC-a koji će se održati hibridno – u Wellingtonu na Novom Zelandu/Aotearoi te online – od 5. do 9. rujna 2022. godine.

Kongres je naslovljen "Konzerviranje-restauriranje i promjena: odgovor, prilagodba i predvođenje" (Conservation and Change: Response, Adaptation and Leadership).

Spomen na restauratora Filipa Dobroševića

restaurator Filip Dobrošević

Snimio Davor Domančić

Konzervatorsko-restauratorska struka oplakuje smrt Filipa Dobroševića koji je preminuo u Splitu 12. siječnja 2021. u 91. godini života. Kad je 1954. Cvito Fisković, patrijarh suvremene hrvatske povijesno-umjetničke discipline, osnovao restauratorsku radionicu u sklopu Konzervatorskog zavoda za Dalmaciju u Splitu, Dobrošević je bio prvi zaposlenik. Pročitajte spomen na kolegu iz pera Joška Belamarića.

Pronalazak i gubitak bedema antičke Salone

nalazište nakon iskapanja i nakon zapuštanja

prije i nakon devastacije

Međunarodni institut za restauriranje povijesnih i umjetničkih djela IIC – Hrvatska grupa zatražio je od Ministarstva kulture i medija očitovanje o devastaciji arheološkog lokaliteta u Solinu. U medijima je 15. travnja objavljen tekst o pronađenom dijelu salonitanskih bedema. IIC – Hrvatska grupa je zatražio i informiranje stručne javnosti o zatečenim nalazima, kao i o kronologiji postupanja koja su dovela do devastacije lokaliteta.

Predstavljanje rada Prirodoslovnog laboratorija Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu

ispitivanje štafelajne slike elektroničkim instrumentom

U četvrtak, 13. svibnja u 18 sati profesor Vladan Desnica s Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu predstavit će u našem mrežnom prijenosu rad Prirodoslovnog laboratorija ove ustanove na multidisciplinarnim istraživanjima kulturne baštine.

Profesor Desnica je član naše radne skupine koja okuplja stručnjake različitih područja u istraživanju kulturne baštine.

Preuzmite pozivnicu sa sažetkom izlaganja i predstavljanjem profesora Desnice.

IIC slavi sedamdeseti rođendan

logotip IIC

Kako piše IIC na vlastitim stranicama, mnogi osnivači te organizacije svjedočili su dramatičnim i teškim događanjima tijekom Drugoga svjetskog rata. U Ujedinjenom kraljevstvu Harold Plenderleith je pomogao organizirati sklanjanje predmeta iz Britanskog muzeja, u kojem je neko vrijeme i živio. U Belgiji Paul Coremans nije samo poduzeo opsežno fotografsko dokumentiranje kulturne baštine, već je i skrivao mlade borce iz pokreta otpora te one koji su izbjegavali prisilni rad u Njemačkoj. Amerikanac George L. Stout je kao pripadnik „odreda za baštinu“ u Europi 1944./5. nadgledao popisivanje i spašavanje tisuća umjetnina skrivenih u rudnicima soli, u crkvama i na drugim tajnim mjestima. Ovim herojima baštine ratna razaranja su samo ojačala odlučnost i spremnost da se posvete njezinu očuvanju.

Kako se prašina slegla, pokrenuli su razgovore s brojnim kolegama i kolegicama, poput Evelyn Ehrlich, Minne Horovitz i Madeline Hours. Ti su uvaženi pioniri održali nekoliko sastanaka u Sjedinjenim Državama i Europi s ciljem da se odredi kako suvremena restauratorska struka mora izgledati. Zamislili su je onako kako nam danas izgleda normalno – kao struku koja povezuje tehnička znanja i vještine sa znanstvenim razumijevanjem.

Statut udruženja potpisan je 21. ožujka 1950. godine. Odonda je prošlo 70 godina prevažnih aktivnosti kroz koje je IIC postao okosnica najboljega u našoj struci i mjesto susreta.

Stoga mu od srca i s dubokim poštovanjem čestitamo veliku godišnjicu!

Ovom prilikom teško se ne sjetiti i naših prvih koraka koji su se također odvijali u poslijeratnom prilikama. Svi osnivači prošli su iskustvo rata u Hrvatskoj 1991-1995. godine. Nebrojene umjetnine su evakuirane iz crkava i muzeja koji su bili na meti artiljerijskih napada, sklanjanje i pohranjivanje. Istovremeno se učilo kako s njima postupati. Nakon završetka rata struka je trebala stati na vlastite noge kroz jačanje nacionalnog zavoda i njegovih kadrova, osnivanja stručnih studija, oblikovanje zakonskog okvira za zaštitu baštine i privatnu praksu, uključivanje dionika, poput vlasnika i korisnika. Učili smo, usavršavali se kroz niz radionica, ICCROM-ove i druge tečajeve, a potom se valjalo premrežiti, sinergijski udružiti snage i znanja. Osnovan je IIC – Hrvatska grupa. Evakuaciju i hitno zbrinjavanje umjetnina zamijenilo je proučavanje i konzerviranje-restauriranje baštine, briga za okoliš umjetnine i preventivno konzerviranje, održivo upravljanje i promoviranje baštine. Povezali smo se s brojnim kolegama u svijetu. Međunarodna stručna suradnja uspostavljena je, između ostaloga, i u cilju povrata umjetnina iz Republike Srbije odnesenih tijekom rata.

Zahvala Jadranki Lady Beresford-Peirse

Jadranka Njerš Lady Beresford-Peirse na Tomislavovom trgu u Zagrebu

Uz osobnu zahvalnost Jadranki Lady Beresford-Peirse na brižnoj i odlučnoj podršci kroz suradnje u proteklih pola godine od početka tekućeg mandata grupe, s radošću prenosimo International Trust for Croatian Monuments Progress Report 2020objavljen i na web stranicama IIC-a.

Pozivamo Vas da proučite povijest zaklade koja je kroz gotovo trideset godina neumornog rada i sama postala dijelom naše kulturne baštine te svakako primjerom kako se grade mostovi zajedničke, europske baštine.

Žana Matulić Bilač, predsjednica IIC – Hrvatske grupe

Kongres IIC-a u Edinburghu

zgrada McEwan Hall u Edinburghu u kojoj će biti održan kongres

Od 2. do 6. studenog 2020. godine u Edinburghu se održava redovni bienalni kongres IIC-a koji je ove godine posvećen graditeljskoj baštini. Pod nazivom Current Practices and Challenges in Built Heritage Conservation, kongres u programu nudi niz zanimljivih stručnih tema i primjera iz suvremene prakse, pri čemu su zasebni blokovi posvećeni škotskoj baštini, zidnim slikama, žbuci, kamenu, štuku i scaglioli, mozaiku i suvremenim materijalima, zaštiti zbirki, graditeljske, nematerijalne i arheološke baštine te ključnim i aktualnim temama poput održivosti, klimatskih promjena i preventivnog konzerviranja.

Ove godine je kongres dostupniji no ikad, jer se u potpunosti odvija mrežno. Ukoliko ste član/ica IIC-a, možete ga pratiti besplatno. Ako niste, razmislite o učlanjenju, ili iskoristite neke od pogodnosti koje organizator nudi, poput popusta za studente, mlađe profesionalce i članove nacionalnih strukovnih udruženja.

Pismo predsjednice grupe

logotip grupe

Poštovane članice i članovi udruge!

Iako smo imali zastoj u radu dug dvije godine, ipak je većina članova Vijeća usmeno ili pisanim putem iskazala interes za nastavkom rada udruge. Neki od članova udruge su također za istu ideju.

U tom smislu sam danas, napokon nakon corone i potresa, uplatila članarinu u iznosu od 100,00 kn. Podsjećam vas sve da je to zadnji dogovoreni iznos članarine. Iako smo imali namjeru, nismo ju vratili na iznos od 200,00 kn. A sad nas opet čekaju čudna vremena.

Unutar malobrojnih zainteresiranih članova i članova Vijeća iskristalizirala se ideja da se za neko vrijeme glavna aktivnost udruge "prebaci" u Split. Tamo imamo vrlo sposobne i aktivne članove, odnosno kolegice i kolege koji bi se željeli učlaniti u udrugu. Neki od kolega su i članovi središnjice u Londonu. Kolegice i kolege u Splitu već imaju i konkretne ideje i planove, naročito vezano za situaciju nakon potresa u Zagrebu.

Ljubazno vas pozivam, bez prisile, ako želite i dalje biti članice i članovi naše udruge da u roku od tjedan dana uplatite članarinu u iznosu od 100,00 kn. 2.4. ćemo pregledati tko je uplatio članarinu. Ovo je jako važno jer će samo članovi udruge moći predlagati članove za novo rukovodstvo i Vijeće udruge i odlučivati svojim glasovima na Izbornoj skupštini koju ćemo napraviti nekim računalnim putem - ima ih koji znaju kako. O svemu ćete biti na vrijeme obaviješteni. Nakon što ih izaberemo, novo rukovodstvo je dužno predati ispunjene obrasce na Grad Zagreb, neki odjel za udruge sa svojim podacima i eto nas u novom ciklusu od dvije godine.

Još koji put, ali rijetko, ću vam se javiti mail-om dok ne obavimo izbore. Zahvaljujem vam svima što ste bili članovi udruge u vrijeme mojeg predsjedavanja. Ostanite članovi i dalje. Nova ekipa će donijeti novu energiju.

Nadam se da ste zdravi, vi i vaše obitelji, a Zagrepčanima upućujem nadu da vam domovi nisu previše stradali.

Lijepi vam pozdrav svima! Ostanite doma ako možete, ako morate vani onda nosite maske i čuvajte se!

Sandra Lucić Vujičić

Obnova rada grupe

grčke vaze u Arheološkom muzeju u Zagrebu, razbijene u potresu 2020.

Snimio Ivan Radman Livaja

Zbog razornih potresa koji su pogodili Zagreb i okolicu te, uz stanovnike, dobrano uzdrmali i baštinu, IIC-hrvatska grupa pokušava osmisliti nove i posve drugačije aktivnosti za kakve donedavno nismo predviđali da će biti potrebne. U izazovnim okolnostima, kada se zbog pandemije kontakti uživo svode na najnužnije, prebacujemo se sve više na kućni rad i internetsku komunikaciju, posvećujemo se dokumentiranju i informiranju, pripremajući terenske akcije za trenutak kada ih bude moguće sigurno provesti. Ideje i energija za provedbu svega toga u ovom trenutku najviše dolaze od kolega iz Splita, ali i iz Šibenika, Murtera, Imotskog, Brača, Dubrovnika, Rijeke, Belca, Zagreba i Beča. Stoga među tim našim novim i starim članovima predlažemo kandidate za novo čelništvo udruge. Izbori će se provesti na skupštini online na kojoj će se ujedno glasati i o prihvaćanju plana ovih aktivnosti.

Pozivamo stare i nove članove da do 2. travnja na bankovni račun udruge uplate članarinu za 2020. godinu u iznosu od 100,00 kn, za studente 50 kn, a nove članove i da ispune pristupnicu. Presliku potvrde o uplati i pristupnicu molimo da odmah dostavite na adresu na adresu info et iic povlaka hrvatskagrupa točka hr (žalimo, čini se da ste isključili podršku za JavaScript u vašem pregledniku, zacijelo iz sigurnosnih razloga; no i mi se moramo braniti od spamerskih robota). kako biste sudjelovali u glasanju koje se provodi 4. travnja. U prilogu je motivacijsko pismo Žane Matulić Bilač.

Prijedlog novog sastava čelništva grupe

starogrčki reljef boga Kairosa pronađen u Trogiru

Članica Vijeća grupe, Žana Matulić Bilač pokrenula je niz inicijativa za oživljavanje rada grupe u kriznom vremenu pošasti i potresa kada je rad struke potrebniji no inače. Kako je rad grupe bio zamro, potrebno je prvo obaviti sve da grupa nastavi postojati kao udruga građana. U prilogu je motivacijsko pismo Žane Matulić Bilač kojim nastoji potaknuti članove i ostale zainteresirane da se uključe u ovaj napor.

Deveti priručnik i dodatci osmome

složeni stolni mehanički uređaj nepoznate namjene, vjerojatno laboratorijski

9. svezak priprema Valentina Ljubić Tobisch, restauratorica u Technisches Museum u Beču. Predavanje pod nazivom
Prevencija u fokusu: predmeti od metala
primjer Tehničkog muzeja i projekt pasivne gradnje zgrade željezničkog prometa u Beču
održat će u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu, u predavaonici Školica, u utorak, 28. studenog, u 14.30. Predavanje zajednički organiziraju Muzej suvremene umjetnosti i IIC – Hrvatska grupa.

Nakon predavanja Valentine Ljubić Tobisch, priručnici se ponovno sele u Split. Terenski dio nedavnog predavanja izvanrednog profesora na Odsjeku za konzervaciju-restauraciju Umjetničke Akademije u Splitu Jurice Matijevića Baština na periferiji: „mali spomenici“ i erozija sadržaja, održat će se u subotu, 2. prosinca 2017. Obilazak Gornjih Poljica uključit će posjet Donjem Docu i crkvicama o kojima je bilo govora u predavanju. Okupljanje je na kavi je u 9. sati u kafiću na benzinskoj crpki Crodux, na kraju ravnog dijela brze ceste koja vodi od Klisa prema Dugopolju. Prijevoz autobusom nije organiziran, pa pozivamo zainteresirane putnike, vozače i nevozače, da se do srijede jave zana točka mbilac et iic povlaka hrvatskagrupa točka hr (obrana od spama). radi slaganja rasporeda po automobilima. Troškove goriva i cestarine, naravno, dijelimo.

Večer uoči, 1. prosinca 2017. u 18.00 sati, također u Splitu, predavanjem će nas počastiti dr. sc. Franko Ćorić, docent povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Predavanje pod nazivom Kulturni krajolik – nova i aktualna kategorija kulturne baštine održat će u Velikoj dvorani Filozofskog fakulteta na Peristilu, odnosno u kući Šegvić. Suorganizatori predavanja su IIC-Hrvatska grupa i Filozofski fakulteti u Splitu i Zagrebu.

Osmi priručnik: Baština na periferiji

montaža starih drvenih vrata pored modernih podnih keramičkih pločica, oboje iz crkava u dalmatinskom zaleđu

snimio Jurica Matijević

Osmi priručnik, Baština na periferiji: „mali spomenici“ i erozija sadržaja vodi nas po sakralnim spomenicima dalmatinskog zaleđa. S njima će nas upoznati Jurica Matijević, izvanredni profesor na Odsjeku za konzervaciju-restauraciju Umjetničke Akademije u Splitu 27. listopada u 10 sati u izložbenoj sali Dominikanskog samostana u Splitu, a kome je praktičnije može ga u to vrijeme pratiti i preko internetske veze. Zahvaljujemo Mladenu Čuliću koji nam je ustupio vlastiti youtube live stream.

Pročitajte pozivno pismo Žane Matulić Bilač i sažetak iz pera predavača.

Sedmi priručnik - izlet u Zagorje

urušena crkva u Očuri i zbrinute skulpture s njezinih oltara

Očura

Jesen stiže, s njom i novi priručnik. Ovaj nas put Zvjezdana Jembrih i Ivana Sambolić vode po Zagorju. Na izlet se ide u subotu 30. rujna, a dvije glavne teme su Očura i Belec. Evo plana:

 • 8.00 - okupljanje i polazak
 • 9.30 - dolazak u Radoboj i uspon na Očuru
 • 10.00 - Očura, vodi Zvjezdana Jembrih
 • 12.30 - ručak u Purgi
 • 15.00 - Belec, vodi Ivana Sambolić
 • 18.30 - očekivani povratak u Zagreb

Troškove autobusa za članove snosi udruga, dok je cijena za ostale 100 kn. Kako bi se pravovremeno osigurao autobus odgovarajuće veličine, valja se najkasnije do ponedjeljka 18. rujna prijaviti zana točka mbilac et iic povlaka hrvatskagrupa točka hr (obrana od spama)..

Šesti priručnik - Zoraida Demori Staničić

Zoraida Demori Staničić

Nakon izleta u Zagreb ciklus se nastavlja 28. lipnja u podne u Muzeju grada Splita nastupom Zoraide Demori Staničić pod naslovom Splitska škola restauriranja kroz vrijeme i mijene.

Doc.dr.sc. Zoraida Demori Staničić iznosi završno predavanje svoje formalne profesionalne karijere u kojemu zbraja svoja nadasve bogata iskustva, zaključke i spoznaje te daje pregled razvoja konzervatorsko-restauratorske profesije u Splitu od njena začetka 1954. godine do danas. Obuhvaćen je niz relevantnih primjera iz različitih oblasti i specijalizacija, i to kroz teorijsko-kritički osvrt na svaki prikazani primjer, uz pregled organizacije i koncepcije sustava kako danas funkcionira. Predavanje nije samo kronološki prikaz nabrojenih pogleda na profesiju koju usko prati i vodi desetljećima, već ima i duboku odgojnu komponentu - ostavlja poruke generacijama koje u ovom trenutku aktivno rade, stasaju ili studiraju, te se u tome isprepliću na mnoštvo zanimljivih načina.

Predavanje je i svojevrsna retrospektiva odnosa konzervatorske i konzervatorsko-restauratorske profesije koja je zadnje desetljeće proživjela duboke promjene stvarajući platformu za neke sasvim nove mogućnosti i koncepte bavljenja našom materijalnom baštinom.

Pozivamo Vas da svakako dođete i time doprinesete svečanosti ovoga događanja!

Torino! Kongres IIC-a! Rok za prijave produžen! Još teče!

razglednica s Trgom svetog Karla u Torinu

trg sv. Karla u Torinu. Snimio Enrico Aretini

Kongres IIC-a je nakon dalekog istoka i dalekog zapada konačno najavljen u susjedstvu. Ako podatak da se održava u Torinu, u restauratorskom centru La Venaria Reale, nije dovoljan da upeca vašu pažnju, onda svakako obratite pozornost na temu. Nakon 24 godine IIC ponovno organizira kongres posvećen preventivnom konzerviranju. A to je, kako organizatori tvrde, područje koje se odonda junački razvilo, kako u znanstvenom razumijevanju tako i u praksi.

Imajući u vidu da je preventivno konzerviranje područje zaštite u kojem mi u Hrvatskoj možda i ponajviše zaostajemo, svakako bismo se trebali naći tamo širom otvorenih ušiju.

Kongres se održava 10.-14. rujna 2018., a prijave za postere i predavanja zaključuju se 5. lipnja 2017. godine.

Sudionici se prijavljuju samostalno, ali, kao i prethodnih godina, za usuglašene teme možemo kao udruga aplicirati na natječaj Ministarstva kulture ne bismo li dobili barem inicijalna sredstva za sudjelovanje.

Priručnici o restauriranju

ulomak kamene rozete s razbijenim stupićem koji je zamijenjen izrezbarenim drvenim

IIC – Hrvatska grupa pokreće novu inicijativu: niz kolegija pod nazivom "10 priručnika o restauriranju". Radi se o susretima na kojima kolege prepričavaju iskustva o restauriranju pojedinih spomenika koji su ih "natjerali" na inovativna rješenja, ili na osobit način utjecali na restauratora, njegov pristup i promišljanja.

Susreti će se održavati mjesečno, a svi su pozvani da svojim aktivnim sudjelovanjem doprinesu njihovoj raznolikosti i zanimljivosti. Zainteresirane pripovjedače, kao i one nesigurne, sramežljive, pozivamo da se jave idejnoj začetnici i organizatorici događanja zana točka mbilac et iic povlaka hrvatskagrupa točka hr (obrana od spama).. Više u njezinom programskom tekstu.

Godišnja skupština 2017.

čaše crnog vida se kucaju

Pivnica Medvedgrad, 23. veljače

Već od davnih dana ne pamtimo da se godišnja skupština protegnula na punih pet sati! Za to su prije svega zaslužni druželjubivi sudionici iz Splita i, dakako, teme oprezno obgrljene u stavci „razno”, prije svega diskusija o izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i Pravilnika o stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja. Dogovoreno je da web-stranica IIC-Hrvatske grupe ponude objavljivanje usuglašenih prijedloga pojedinih profesionalnih grupacija (restauratori zaposleni u muzejima, sveučilišni nastavnici, privatni restauratori...)

Pored uobičajenih tema godišnjih skupština kao što su pregled financijskog stanja i članstva, doznali smo da nam je prihvaćen novi statut. Izglasano je Vijeće udruge. Počnite se pripremati za preuzimanje funkcija – najesen nam se sprema izborna skupština!

Razgovori su se poveli o tekućim i budućim aktivnostima. 10 priručnika o restauriranju predstavila je idejna začetnica Žana Matulić Bilač koja je najavila nadolazeća predavanja Denisa Vokića, Davora Gazde i Mihaela Golubića. Jako nam se svidjelo što će se među priručnicima naći i dva brdska terenca: Zagorje + Zagora, u organizaciji Zvjezdane Jembrih i Jurice Matijevića.

Osim toga 2018. nam se sprema kongres IIC-a u Torinu na temu preventivnog konzerviranja pa je vrijeme za početak priprema za sudjelovanje. O tome pogledajte i najavu ispod ove.

Dan restauriranja u Grazu

unutarnje dvorište danas muzejskog kompleksa Joanneum u Grazu

I ove godine kolege iz gradačkog Joanneuma organiziraju Dan restauriranja u suradnji sa sestrinskom austrijskom grupom IIC Austria. Događaj će se zbiti 14. ožujka, a u žarištu su povijest, konzervacija, prilagodba, korištenje i ponovna uporaba povijesnih ukrasnih okvira, te uporaba tzv. informirane, programirane ili energizirane vode u konzervaciji-restauraciji. Pogledajte i cijeli program tog dana.

Spasite baštinu!

logotip organizacije World Monuments Fund

World Monuments Watch raspisao je natječaj za odabir spomenika na čiju će ranjivost i dragocjenost skretati pozornost u 2018. godini.

Nominacije se prihvaćaju do 1. ožujka 2017. godine na stranici ove organizacije

Ovaj projekt financira privatna neprofitna organizacija World Monuments Fund koju su 1965. godine osnovali pojedinci zabrinuti za propadanje umjetničkog blaga iz cijelog svijeta. Zaklada financira restauriranje baštine u cijelom svijetu.

World Monuments Watch je program koji je ta zaklada pokrenula 1995. godine s ciljem prepoznavanja ugrožene baštine i privlačenja tehničkih i financijskih sredstava za njezino očuvanje.

Evo ga! - prvi priručnik

peristil Dioklecijanove palače u Splitu

Ciklus kolegijalnih druženja u organizaciji IIC-Hrvatske grupe pod nazivom "10 priručnika o restauriranju" započinje u srijedu, 25. siječnja u 12 sati, kolegijem dr. sc. Gorana Nikšića "Konzervatorski zahvati u Dioklecijanovoj palači" (pročitajte sažetak). Događanje započinje predavanjem u Etnografskom muzeju u Splitu, a nastavlja se zajedničkim obilaskom palače uz njegovo izuzetno vodstvo. Ne propustite! Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli.

Ne/izliječeni sveci u Bjelovaru

drvena barokna skulptura arhanđela i pozlaćeni drveni okvir s imenom izložbe

Izložba _NE/IZLIJEČENI SVECI_ o kojoj smo na našim stranicama više puta pisali sada gostuje u Gradskom muzeju u Bjelovaru. Za ovu priliku obogaćena je tiskanim i video prilozima koji posjetioce uvode u restauratorsko-konzervatorski rad. Da se podsjetite, pročitajte što o izložbi piše organizatorica Zvjezdana Jembrih.

Dani europske baštine 2016.

narodni vez crnim koncem na crvenoj tkanini

Upravo traje obilježavanje Dana europske baštine čija je ovogodišnja tema Zajednica i baština. Puno je tu baštinskih tema, a među njima i podosta restauriranja. Događanja ima diljem Lijepe naše i diljem Europe.

Najavljujemo skup

drvene skulpture anđela s nekog oltara u depou

U Zagrebu, 5. i 6. prosinca 2016. godine u multimedijalnoj dvorani Muzeja Mimara Međunarodni institut za restauriranje povijesnih i umjetničkih djela IIC – Hrvatska grupa organizira znanstveno-stručni simpozij pod nazivom Evidentiranje i preventivno konzerviranje kulturnih dobara.

Evidentiranje i preventivno konzerviranje ključne su, a u Republici Hrvatskoj danas nedovoljno razvijene, faze brige o kulturnim dobrima. Ovim skupom želimo skrenuti pozornost na tu temu, potaknuti stručnu i javnu raspravu o njoj te utrti put boljoj praksi, s ciljem učinkovitije zaštite i očuvanja kulturne baštine.

Pratite nas, uskoro ćemo objaviti dopunske informacije o prijavama za sudjelovanje.

Popravni iz godišnje skupštine

logotip IIC - hrvatske grupe

Skupština koju smo najavili za srijedu 23. ožujka nije uspjela, jer se od potrebnih 22 odazvalo samo 10 članova. Zato ćemo u srijedu, 13. travnja 2016. godine u 16:15 pokušati ponovno, ovaj put u službenim prostorijama udruge u Tkalčićevoj 33.

Dnevni red je isti:

 1. Izvješće o radu u 2015. godini i financijsko izvješće
 2. Plan aktivnosti u 2016. godini: jedan izlet u Hrvatskoj, jedan stručno-znanstveni skup,...
 3. Donošenje odluke o vođenju jednostavnog knjigovodstva udruge
 4. Razno

No da se osim ugodnog druženja u pivnici obavi i nešto posla, oni koji su bili došli malo su raspravili njegove točke, pa donosimo i sažetak rasprave. Najavljuju se nova putovanja, dođite i podržite svoju udrugu.

Fino namještenje na vidiku!

pročelje Sveučilišta u Dubrovniku

Ovo je ozbiljno! Sveučilište u Dubrovniku najavljuje mogućnost otvaranja radnog mjesta nastavnika konzerviranja-restauriranja drva. Pozivaju zainteresirane da se jave. Telegrafski: diploma, stručni ispit, iskustvo, radovi, život u Dubrovniku. Više u njihovu pozivu za iskazivanje interesa.

Izabrano novo čelništvo

sudionici izborne skupštine za stolom

Kako vidite na slici, izborna skupština je uspješno dovršena. Mandat je ponovno povjeren iskusnoj predsjednici koja je posve obnovila vladu, a više pročitajte na stranici grupe i u zapisniku.

Predbožićno druženje

nazdravljanje kriglama punim piva

Ovo je poziv na ugodno druženje pred nadolazeće blagdane koje će se održati u pivnici "Medvedgrad" u Ilici 49, u srijedu 16.12.2015. u 16 sati. Jedna od bočnih odvojenih sala je rezervirana za nas, malo ćemo se počastiti na račun naše udruge i nazdraviti uspješnom nastavku rada.

Uvodno ćemo održati Izbornu skupštinu sa sljedećim dnevnim redom:
 1. Izbor četiri nova člana Vijeća udruge
 2. Izbor novog predsjednika/ce, dopredsjednika/ce, tajnika/ce i blagajnika/ce
 3. Razgovor o budućim aktivnostima
 4. Razno (izmjena adrese udruge)
Još jednom razmislite i na skupštini iznesite prijedloge za nove članove Vijeća i novo vodstvo udruge. Imajte na umu uspješnost pojedinih kandidata u radu u udruzi i u obavljanju poslova na zaštiti baštine. Provjerite jesu li prijedlozi koje kanite iznijeti u skladu sa Statutom udruge (između ostalog mi smo neprofitna udruga) i budite spremni na aktivno sudjelovanje u njihovoj realizaciji.

Godišnja skupština

logotip IIC - hrvatske grupe

Kao što je i red održana je godišnja skupština, a zapisnik možete pročitati na stranici posvećenoj organizaciji grupe, a možete ga i preuzeti, kao i financijsko izvješće za prethodnu 2014.

Otvoreni dan restauriranja u Grazu - četvrto izdanje

muzej Joanneum u Grazu
Gradački Joanneum

Kolege iz gradačkog Joanneuma i IIC Austrija nastavljaju priređivati Dan restauriranja. Slijedeći je na redu 23. ožujka slijedeće, 2015. godine, a već se zna kad će biti i peti dan: 14. ožujka 2016. Ah, Europa! U objavi koju možete preuzeti ovdje stoji da je jezik skupa njemački, a kotizacija ovaj put 20 €.

Skup o svetištima dalmatinskih katedrala

Josip Belamarić, Barbara Španjol-Pandelo, Goran Nikšić i Jure Matijević raspravljaju u korskim klupama splitske katedrale gledajući nacrt njezina svetišta

Josip Belamarić, Barbara Španjol-Pandelo, Goran Nikšić i Jure Matijević u korskim klupama splitske katedrale. Snimio Mladen Čulić.

Znanstveni skup Svetišta dalmatinskih katedrala: rješenja u prošlosti i izazovi obnove održan je 27. i 28. rujna 2013. godine u Splitu i Trogiru. Skup su zajednički organizirali IIC – Hrvatska grupa i Institut za povijest umjetnosti – Centar Cvito Fisković u Splitu. U organizaciju se uključio veći broj članova Udruge koji su ujedno sudjelovali kao predavači ili moderatori skupa.

Na našim stranicama objavljujemo sažetke izlaganja, kratke životopise izlagatelja i izvješće koje su pripremile Jelena Ćurić, Ines Kobas i Ksenija Škarić. Možete preuzeti i knjižicu sažetaka. Konačno, pogledajte i odjek skupa u časopisu Kvartal Instituta za povijest umjetnosti.

Skup Dijalozi s baštinom

logotipovi skupa i organizatora

Povodom Dana svjetske baštine u Rijeci se i ove godine održava znanstveno-stručni skup Dijalozi s baštinom. Ovogodišnja tema skupa je "Slika spomenika i princip promjene", a organiziraju ga Katedra za istraživanje i zaštitu kulturne baštine Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i ICOMOS Hrvatska. Održat će se 29. travnja počev od 9 sati u dvorani 006 fakulteta, u prizemlju. Fakultet se nalazi u kampusu na Trsatu, Sveučilišna avenija 4. O tome tko će sve govoriti na skupu možete doznati ako preuzmete pozivnicu, a još opširniju informaciju nudi knjiga sažetaka izlaganja. Ondje ćete susresti i našu dopredsjednicu.

Godišnja skupština 2014.

logotip grupe

Godišnja skupština IIC – Hrvatske grupe održana je u srijedu, 20. 03. 2014. godine. Rezimirali smo lanjski rad i planirali ovogodišnji. Prvo nas, već u svibnju, čeka trodnevno stručno putovanje u Bosnu i Hercegovinu. Blizu je, veselimo se, pa se o tome najviše i razgovaralo.

U vrijeme skupštine još nisu bili objavljeni rezultati natječaja Ministarstva kulture za financiranje u 2014. godinu, što se u međuvremenu dogodilo. Tako smo saznali da nismo dobili potporu za putovanje u München, gdje smo, uz stručne posjete, predvidjeli jednodnevni kolokvij. Kako nas domaćini Bavarci s veseljem očekuju, a imamo uistinu važnih zajedničkih tema, pokušat ćemo prijavu ponoviti kad se raspiše natječaj za 2015. U zapisniku pročitajte o svemu detaljnije.

Talijanska nagrada za baštinu

logotip talijanske nagrade za baštinu

Talijansko udruženje za zaštitu baštine Fidei Signa Onlus sa sjedištem u Vatikanu od ove godine pokreće Talijansku nagradu za baštinu i to ne jednu, već njih dvadeset i pet za cijelo područje zaštite i unaprjeđenja baštine. Unatoč imenu nagrade, prijaviti se smije svatko, pojedinci, timovi, sveučilišta i fakulteti, konzervatorske ustanove, istraživački i ini zavodi, kako javni, tako i privatni, zaklade, udruge, tvtke iz cijelog svijeta i bilo tko tko promiče čuvanje, zaštitu i dokumentaciju kulturne baštine. Nagrade su za:

 • čuvanje i istraživanje kulturno važnih krajobraza i područja
 • čuvanje arhiva i povijesnih izvora
 • istraživanje, razvoj i inovaciju u očuvanju kulturnog nasljeđa
 • komunikaciju i popularizaciju kulturnih dobara
 • upravljanje djelatnostima međunarodne suradnje u kulturi
 • poznavanje, čuvanje i upravljanje arhitektonskim nasljeđem
 • poznavanje, čuvanje i upravljanje arheološkim nasljeđem
 • poznavanje, čuvanje i upravljanje umjetničkim nasljeđem
 • projekte restauracije
  • arhitekture
  • arheološke restauracije
  • slika
  • skulpture
  • predmeta od papira i kože
  • povijesnih dokumenata
  • predmeta primijenjenih i dekorativnih umjetnosti
 • posebne nagrade
  • za osobu godine
  • za restauraciju moderne umjetnosti
  • za važan projekt promican od strane drugih država
  • za obnovu, preventivna djelovanja i čuvanje kulturnih dobara
 • počasne nagrade
  • Cesare Brandi za arhitekturu
  • Corrado Ricci za arheologiju
  • Lorenzo Viani za slikarstvo
  • Medardo Rosso za skulpturu
  • Alfonso Gallo za predmete od papira i kože
  • Umberto Baldini za predmete primijenjenih i dekorativnih umjetnosti

O nagradama će prosuđivati čak dva žirija, tehnički i znanstveni. Nagrade su zamišljene kao stvar prestiža i čine ih umjetnine od stakla, a svaka je unikatna. Ima još. Dodjeljuje se i jedna stipendija od 30 000 € za istraživača čiji projekt najviše obećava. Radovi nekih od dobitnika nagrada biti će objavljeni zajedno s radovima pozvanih uglednika koji će sudjelovati na simpoziju nazvanom Dan studija, dan prije dodjele nagrada.

Dom i svijet

Obnova dvora Veliki Tabor u europskom kontekstu

tesanje nosive grede sjekirom

snimila AnneTanne

Projekt mora imati jasne ciljeve i svrhu, te biti unaprijed pomno isplaniran - tako to misle naši kolege sa zapadnih oboda Europe. Mi znamo da ne mora biti tako. Može se raditi i stihijski, improvizirano, a upotreba kulturnog dobra odrediti naknadno, u hodu. Pogotovo radi li se o nacionalnom projektu prvorazrednog značaja i adekvatne financijske težine. Pročitajte osvrt Ivana Srše koji uspoređuje dva posve različita kulturna projekta, restauriranje Dvora Veliki Tabor u Hrvatskom zagorju i rekonstruiranje zamišljenog Château de Guédelon u Francuskoj. Uključite se u diskusiju, jer autor predlaže i konkretne poteze kojima bi stručne udruge mogle u Hrvatskoj pokrenuti promjene. Vaše mišljenje objavit ćemo na ovim stranicama. Sršin članak možete čitati s naših stranica, ili ga preuzeti (oprez, .pdf od 200MB).

Za prijavu morate ispuniti opsežan obrazac na stranicama udruženja. Ako budete pravilno slijedili upute, dobit ćete automatski generirani kôd koji će biti vaša jedina identifikacija u procesu izbora. Tako će žiriji doznati koga su nagradili tek na dan dodjele. Bit će dobro da vladate talijanskim jer su za sve prijevode na engleski koristili, hm, Google translate. Krajnji rok za prijave je do 14. srpnja u 20.00.

Camillo Boito, Spomenik kao knjiga. Spisi o arhitekturi, kulturi i restauriranju 1861. – 1886.

Disput, Zagreb, 2013.

fotografski portret ostarjelog Camilla Boita

Camillo Boito, fotografija nepoznatog suvremenika

U lipnju 2013. u izdavačkoj kući Disput u Zagrebu objavljena je antologija Spomenik kao knjiga u kojoj je urednik Marko Špikić odabrao, priredio i komentirao deset tekstova talijanskog arhitekta, pedagoga i kritičara Camilla Boita (1836-1914). Tekstovi o arhitektonskim natječajima, problemima arhitektonskog projektiranja i restauriranju u arhitekturi, slikarstvu i skulpturi objavljeni su od 1861. do 1886, uglavnom u časopisu Nuova antologia. Deset tekstova prevela je povjesničarka umjetnosti i talijanistica Ana Vukadin.

Riječ je o sljedećim tekstovima: Izvješće Općinskom vijeću o restauriranju Tičinskih vrata u Milanu (1861), Tri šiljasta zabata na pročelju crkve Santa Maria del Fiore (1871), Arhitektura nove Italije (1872), Restauriranja Svetog Marka (1879), Načela restauriranja u sedam točaka (1883), Restauratori (1884), Srednjovjekovni kaštel na torinskoj izložbi (1884), Naši stari spomenici. Potreba za zakonom o njihovom očuvanju (u dva dijela, 1885) i Naši stari spomenici. Konzervirati ili restaurirati? (1886). U ovoj se knjizi donose Boitovi tekstovi koji prema brojnosti i cjelovitosti nadmašuju i publikacije talijanskih kolega.

Priređivač je prvih pedesetak stranica posvetio upoznavanju čitatelja s Boitovim životom i djelom, pa će oni koji su dosad bili slabije upoznati s djelom tog utjecajnog kritičara moći doznati više, upućujući se i u noviju bibliografiju. Restauratorima bi ova antologija mogla biti od pomoći u upoznavanju početaka moderne teorije konzerviranja-restauriranja, jer su Boitovi koncepti uz posredovanje njegova sljedbenika Gustava Giovannonija ušli u kanonske tekstove poput Atenske i Mletačke povelje Uz izvrstan prijevod Ane Vukadin tekst je obogaćen brojnim popratnim bilješkama koje inače ne prate objavljene Boitove tekstove a služit će čitatelju u pojašnjenju pojmova i upoznavanju brojnih imena umjetnika, upravitelja i restauratora koji su živjeli u Boitovo ili ranije doba. Knjigu zaključuje bibliografija izvornih i sekundarnih tekstova za daljnje čitanje.

Više o mogućnosti nabavke na stranicama izdavača.

Međunarodni skup o zaštiti umjetničke baštine 20. stoljeća

Zgrade Međusveučilišnog centra u Dubrovniku

Od 21. do 24. svibnja će u Međusveučilišnom centru u Dubrovniku (Inter-University Center Dubrovnik) biti održan skup na temu "Our Modern: Re-appropriating Vulnerable 20th Century Heritage". Skup osim centra organiziraju sveučilišta u Dubrovniku i Splitu, Institut za povijest umjetnosti - Centar Cvito Fisković iz Splita, te Hrvatski državni arhiv. Organizatori pozivaju zainteresirane da prijave radove za izlaganje. U pozivu možete pronaći puno više pojedinosti o tematici skupa. Jezik skupa je engleski, a prijave se primaju do 1. veljače 2013.

Otvoreni dan restauriranja u Grazu

muzej Joanneum u Grazu
Gradački Joanneum

Gradački Universalmuseum Joanneum ogranizira 25. ožujka otvoreni dan restauriranja, stručni skup o restauriranju. To će biti treći takav skup. Kažu da im je više dosta Beča i da sve mora biti tamo. Pojedinosti pogledate u objavi skupa. Jezik skupa je njemački, a kotizacija 25 €.

Restaurare, conservare, fare network

Logotip ferrarskog sajma

20. sajam restauriranja u Ferrari održava se 20.–23. ožujka 2013. godine. Kao već nekoliko posljednjih godina, sajam neće biti samo mjesto izlaganja materijala, literature i opreme, promocije aktivnosti pojedinaca, tvrtki i ustanova koje se bave restauriranjem, već i mjesto susreta, razmjena mišljenja i ideja. Potaknut tragičnim potresima koji su u dijelu Italije prouzročili znatne štete na kulturnim dobrima, sajam predviđa vrijeme za promišljanje tema zaštite kulturnih dobara u hitnim i neželjenim okolnostima koje uvijek dolaze nepredviđeno, ali se i za njih valja pripremiti. Pored ove središnje teme sajma, dvije su još u žarištu: ekonomska važnost ulaganja u restauriranje koje se vraća kroz kulturni turizam, te uvođenje ekološki prihvatljivih tehnologija.

Sajam pruža mogućnost da se upoznamo s novim tehnologijama ili nađemo već poznate proizvode, ali povoljnijih cijena. On bi mogao biti i prilika našim tvrtkama da se predstave međunarodnom tržištu na pragu ulaska u Europsku Uniju. Sajam ima vlastite stranice gdje se možete podrobnije obavijestiti, te adresu za kontakte.

Javna predavanja prof. Hansa Portsteffena o štafelajnim slikama

profesor Portsteffen predaje studentima
prof. Hans Portsteffen. Fotografirala Sagita Mirjam Sunara

Odsjek za konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu u ožujku organizira dvodnevni ciklus javnih predavanja prof. Hansa Portsteffena, gostujućeg predavača s Instituta za konzervatorsko-restauratorske znanosti Sveučilišta primijenjenih znanosti u Kölnu. Prof. Portsteffen je stručnjak za konzervaciju-restauraciju štafelajnih slika i polikromiranih drvenih skulptura pa će i teme njegovih predavanja biti vezane uz to područje. Evo programa predavanja:

 • 4. ožujka (ponedjeljak)
  • 9.30 - 12.30
   • Textile support: history, materials and manufacture, documentation scheme
   • (Platneni nosioc: povijest, materijali, proizvodnja, način dokumentiranja)
  • 15.30 - 18.30
   • Varnish: introduction, materials, synthetic resins, ageing, approaches to esthetics and varnishing (decision making)
   • (Lak: uvod, materijali, sintetičke smole, starenje, estetski pristup i pristup lakiranju / proces donošenja odluke)
 • 5. ožujka (utorak)
  • 9.30 - 12.30
   • Alteration effects in paintings: introduction, overview
   • (Promjene na slikama: uvod, pregled)
  • 16.00 - 19.00
   • Approaches to filling and reconstruction of losses: filling lacunae in paintings and wood; wood stick completion
   • Pristupi zapunjanju oštećenja i rekonstruiranju nedostajućih djelova: zapunjavanje lakuna na slikama i drvu; rekonstruiranje drvenim štapićima

Predavanja će se održati u velikoj dvorani Umjetničke akademije u tvrđavi Gripe, Glagoljaška bb. Da su javna znači da je pristup slobodan svim zainteresiranima, bez prethodne prijave.

Ovo je drugi put da prof. Portsteffen dolazi na Umjetničku akademiju u sklopu Erasmus programa mobilnosti nastavnog osoblja. Prošle je godine održao dva javna predavanja: Historic development of cradle systems for panel paintings (Povijesni razvoj parketaža za slike na dasci) i Research project "Painting Techniques of Impressionism and Postimpressionism" (Istraživački projekt "Slikarske tehnike impresionizma i postimpresionizma"). Riječ je o projektu koji je na kongresu IIC u Istambulu 2010. godine nagrađen Nagradom Keck (Keck Award), svojevrsnim "Oscarom" konzervatorsko-restauratorske struke koji dodjeljuje naša matična organizacija, IIC. Predavanja prof. Portsteffena pobudila su tada veliko zanimanje studenata, ali i profesionalnih konzervatora-restauratora.

Prvi nacionalni kongres konzervatora-restauratora

Plakat prvog nacionalnog kongresa konzervatora-restauratora. Konzervator čisti zidnu sliku komadićem kruha.

KRUH se zbio. U Splitu je 7. i 8. prosinca održan prvi nacionalni kongres Konzervacija-restauracija u Hrvatskoj – aktualnosti i vizije. S kongresa izvješćuje Ksenija Škarić koja je sudionike upoznala s aktivnostima naše grupe.

Studentska konferencija u News in Conservation

Logotip časopisa News in Conservation

Novi broj News in Conservation, biltena novosti naše matične organizacije koji sada izlazi samo na internetu i može se preuzeti sa stranica IIC, donosi osvrt na 9. međunarodnu konferenciju studija konzervacije-restauracije koja je ove godine održana u Splitu, a i mi smo na ovim stranicama izvijestili o njoj.

Objavljujte u Godišnjaku zaštite spomenika kulture

Naslovna stranica pretprošlog broja Godišnjaka zaštite spomenika kulture Hrvatske

Ministarstvo kulture poziva na suradnju u 36. broju Godišnjaka zaštite spomenika kulture Hrvatske. Pozvani su svi koji se bave zaštitom spomenika kulture, ali i prirode, a primaju se znanstveni i stručni tekstovi. Ministarstvo je pozivu priložilo i opširnije upute za prijavu i slanje priloga. Rok je u skladu s najboljim ministarstvenim običajima do 16. studenog ove godine, pa ako imate nešto zanimljivo, požurite. I da, ako se bavite bilo čime u sklopu zaštite baštine, vi vjerojatno imate nešto za ponuditi, pa se isplati potruditi se, napisati i opremiti to.

Radionica u Sisku, predavanje u Splitu

Splitske studentice u željeznoj skulpturi u parku u Sisku
Sudionice radionice. Snimila Sagita Mirjam Sunara

Neumorna Sagita Mirjam Sunara pokreće sa svojim studentima u Splitu novi ciklus predavanja, Razgovori o baštini. Prvo će biti već u četvrtak 22. studenog u 18.30 sati u Umjetničkoj akademiji u Ulici Fausta Vrančića 17, na prvom katu, u učionici broj 13, a tema je vrlo zanimljiva.

Naime, Odsjek za konzervaciju-restauraciju Sveučilišta u Splitu je postao nositelj projekta konzerviranja-restauriranja parka skulpture sisačke željezare. Prva studentska radionica održana je početkom listopada pod vodstvom mr. art. Valentine Ljubić Tobisch iz bečkog Tehnischesmuseum-a, Sagite Mirjam Sunara sa Sveučilišta u Splitu i Mirte Pavić iz restauratorske radionice Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu, a četiri studentice sudionice su se bavile dokumentacijom parka. O svemu tome, posjetitelji će moći iscrpno čuti od dviju od njih, Tine Tomšič i Filipe Sršen, a prethodnu informaciju pruža internetski dnevnik splitskih studenata.

...and the Vicko Andrić goes to...

portrait Vicka Andrića
Ilustracija iz knjige: Duško Kečkemet - Vicko Andrić arhitekt i konzervator, Književni krug, Split, 1993.

Godišnju nagradu Vicko Andrić za 2012. dobili su Marin Barišić, Ivan Sikavica, Ivana Hodak, Nenad Lešina, Ivka Lipanović, Vinka Marinković, Mladen Matijaca, Duje Ordulj, Frane Oreb, Mate Ostoja, Iva Paduan, Toni Paladin, Malik Palčok, Mate Pavin, Ivana Petković, Tihana Pleština, Frane Prizmić, Željka Radić iz splitskog odjela Hrvatskog restauratorskog zavoda, Goran Nikšić i Duško Marasović iz Odjela za staru gradsku jezgru grada Splita, te Sanja Buble i Vanja Kovačić iz Konzervatorskog odjela u Splitu, svi za dovršenje projekta obnove i zaštite Peristila.

Nagradu za životno djelo dobila je povjesničarka umjetnosti prof. dr. sc. Nada Grujić. Čestitamo.

Radionica o zaštiti hipogeja

antički hipogej

Naša starija sestra, talijanska grupa IIC organizira 7. prosinca u Lucci radionicu zaštite hipogeja pod nazivom "Zaštita hipogeja: metoda, raščlamba, materijali i restauracija". Nešto više o radionici možete doznati na njezinoj stranici. Sudjelovanje je besplatno, a krajnji rok za prijave je 15. studeni.

Predavanje o studiju zaštite spomenika u Belgiji

Dvorac Arenberg u Leuvenu u Belgiji, sjedište Međunarodnog centra za zaštitu spomenika Raymond Lemaire
Dvorac Arenberg u Leuvenu, sjedište Raymond Lemaire International Centre for Conservation

Iz Instituta za povijest umjetnosti nam dolazi obavijest o predavanju koje će Iva Raič Stojanović ondje održati u utorak 30. listopada. Govoriti će o svojim iskustvima sa studija zaštite spomenika u Leuvenu u Belgiji. Pogledajte malo pažljivije što piše u pozivnici. Riječ je o povjesničarki umjetnosti koja je u trenutku kad je primala diplomu znala da se želi baviti zaštitom spomenika i koja toj svojoj želji očito pristupa vrlo ambiciozno. Hoćemo što više takvih, pa nađite vremena da u utorak u 14.30 budete u Institutu za povijest umjetnosti u Ulici grada Vukovara 68 u sobi 235.

Oživljavanje Društva konzervatora Hrvatske

logotip Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske

Od Odbora za baštinu i prostor Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske dobili smo slijedeću obavijest:

Već nekoliko godina među stručnjacima postoji zamisao o oživljavanju Društva konzervatora Hrvatske. U posljednjim mjesecima napravljeno je mnogo u smjeru realizacije te zamisli.

Ovim vas dopisom želimo obavijestiti da je skupina kolega iz Odbora za baštinu i prostor Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske (B. Bilušić Dumbović, N. Bradić, Ž. Čorak, F. Ćorić, F. Dulibić, K. Galović, A. Hundić, I. Kraševac, A. Marinković, D. Miletić, M. Mužar, T. Petrinec, I. Reberski, M. Špikić, R. Vučetić, B. Vujanović) predložila oživljavanje Društva. U posljednjim tjednima članovi radne skupine Odbora napravili su nacrt Statuta Društva.

Na njegovu temelju predlažemo da zainteresirani za članstvo elektronskom poštom ili na adresu Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Preradovićeva 44 do 21. rujna 2012. pošalju ispunjene listiće s kandidatima koje predlažu za sljedeće položaje u Društvu: Predsjednika, dva dopredsjednika, tajnika, pet članova Upravnog odbora, tri člana Nadzornog odbora i pet članova Suda časti.

Molimo da prije sastavljanja popisa s imenima konzultiraju kolege koje kane kandidirati.

Pozivamo zainteresirane da svojim prijedlozima i sudjelovanjem na osnivačkoj skupštini pomognu ovu inicijativu kako bismo oživjeli ovu važnu strukovnu udrugu!

IIC – Hrvatska grupa će nastaviti pratiti i podržavati ovu inicijativu na našim stranicama. Nadamo se da ćemo nakon ponovnog pokretanja društva s njim ostvariti tijesnu suradnju, onako kako zahtijeva naš poziv.

RSS kanal naših stranica

Sličica je preuzeta s Wikipedije i podložna licenci GNU General Public License

Naše su stranice konačno dobile RSS kanal. Za one kojima to govori malo ili ništa, desno iznad ovog članka i ispod izbornika vidite poveznicu "Predbilježite se" i pored nje sličicu poput one s kojom počinje ovaj članak. Ako škljocnete mišem na nju bit će vam ponuđeno da se predbilježite na novosti s ovih stranica. Ako prihvatite, svaki put kad pokrenete svoj preglednik (browser, npr. Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, Google Chrome, itd.) bit će vam dostupne poveznice na sve što je novo na ovom sjedištu uz naslov i kratak sažetak. Tako ćete moći brzo pregledati novosti i izravno otvoriti samo ono što vas zanima, bez previše navigacije i bez da prethodno odete na ove stranice.

Kako ćete točno pregledati novosti ovisi o vašem pregledniku, a od velikih pet, samo Google Chrome ne podržava RSS sindikaciju izravno, već kroz dodatke koje možete instalirati. U pravilu ćete zabilježiti (bookmark) stranicu novosti. Također, novosti na ovaj način mogu prikazati i mnogi klijenti elektronske pošte, primjerice MS Office Outlook, Thunderbird, Apple Mail i Windows Live Mail, a za one koji prate mnoštvo sjedišta po internetu i žele uvijek brzo doći do najsvježijih informacija postoje i specijalizirani programi upravo za praćenje ovakvih kanala, kojih je na internetu mnoštvo.

Struka na Internetu, na hrvatskom

Logotip Wikipedije
Logotip Wikipedia Foundation podložan licenci GNU Free Documentation

Broj internetskih stranica i sjedišta na hrvatskom, posvećenih struci, danas je već sasvim pristojan. Neke od njih starije su od naše grupe, pa sa zakašnjenjem ispravljamo pogrešku njihovog dosadašnjeg neuvrštavanja na našu stranicu s poveznicama. Druge su razmjerno nove, pa ovdje pozdravljamo njihovo pokretanje.

Sekcija restauratora i preparatora Hrvatskog muzejskog društva djeluje već dugo i ima vlastitu stranicu u sklopu sjedišta društva iz koje se vidi da je sekcija aktivna i otvorena za sve vrste suradnje. Cijeli niz naših vrijednih članova dolaze odatle.

Hrvatsko restauratorsko društvo imalo je od osnivanja uspone i padove, ali je sada, čini se, na dobrom putu oporavka i jačanja. Više naših članova je učlanjeno i u ovu udrugu. Sudeći prema njihovom internetskom sjedištu u tijeku su redovite aktivnosti, a u studenom je predviđena i godišnja skupština. Nastojat ćemo pratiti njihov rad.

Hrvatska Wikipedija ima ne manje od 31 članak o konzervaciji-restauraciji. Članci su uglavnom pisani prema materijalima od kojih su načinjeni predmeti ili njihovoj funkcionalnosti, ali neki su posvećeni i teoriji, općim temama, ili čak posve tehničkim pitanjima. Čini se da su svi nastali sredinom prosinca prošle godine. Iako su učestalo mijenjani, samo oko tri se povela nekakva mala diskusija i to ne oko njihovog merituma, već oko autorskih prava povezanog videa i usklađenosti sa standardima Wikipedije. Dakle, moguće je da su se njima bavili samo urednici hrvatske Wikipedije i suradnici općeg smjera. Pozivamo naše članove da se uključe u poboljšavanje i dopunjavanje ovih članaka, te da napišu nove, iz vlastite struke.

Vijest o našim stranicama u News in Conservation

Naša matična organizacija, IIC je na četvrtoj stranici tridesetog broja svog biltena News in Conservation od lipnja ove godine objavila vijest o našim stranicama iz pera naše najvrjednije suradnice Sagite Mirjam Sunare. IIC je na svojoj stranici posvećenoj nacionalnim i regionalnim grupama već ranije objavio poveznicu na ove stranice.

Natječaj za dodjelu nagrade Vicko Andrić

Arhitekt i konzervator Vicko Andrić (1793. - 1866.)
Ilustracija iz knjige: Duško Kečkemet - Vicko Andrić arhitekt i konzervator, Književni krug, Split, 1993.

Otvoren je natječaj za dodjelu nagrada "Vicko Andrić" za prethodnu, 2011. godinu. Nagrade dodjeljuje Ministarstvo kulture Republike Hrvatske za osobita postignuća na području konzervacije-restauracije, zaštite spomenika i općenito istraživanja, dokumentacije i zaštite kulturnih dobara, kao i za unaprjeđenje struke. Pojedinosti potražite u objavi natječaja. Posljednji rok za prijavu je 9. srpnja, pa ako ste primijetili da je negdje u Hrvatskoj prošle godine u našoj struci učinjeno nešto osobito lijepo, vrijedno i/ili dobro, vaša je građanska i konzervatorsko-restauratorska dužnost da to prijavite nadležnim organima.

Natječaj za ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda

logotip Hrvatskog restauratorskog zavoda

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske je otvorilo natječaj za ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda. Pored uvjeta koje mora zadovoljavati i dokumentacije koju mora predati, kandidat mora priložiti i svoje viđenje programa rada i razvoja HRZ, koje bi trebalo biti presudno u odabiru. Svi zainteresirani neka požure jer se prijave primaju do srijede 27. lipnja 2012. Pojedinosti pročitajte u objavi natječaja.

Prof. dr. Mladost Dimitrova Valkova sa Konzervatorskog odsjeka Nacionalne umjetničke akademije u Sofiji, Bugarska na ALU u Zagrebu

profewsorica Valkova sa studentima

Predavanja prof. Valkove, koja je u gostovala u Zagrebu u sklopu projekta Erasmus za međunarodnu sveučilišnu suradnju, održana su 17. I 18. 4. 2012. u velikoj predavaonici Akademije likovnih umjetnosti, Ilica 85.

Tema prvog predavanja bila je ''Povijest zaštite i konzerviranja kulturne baštine u Bugarskoj'', uz prikaz stanja i problematike vezane uz konzervatorske postupke na odabranim objektima.

Drugo predavanje bilo je posvećeno obrazovnom programu uz prikaz studentskih radova, te prikaz istraživanja prof. dr.Valkove vezanih za slikarske

tehnike i restauriranje manuskripata.

Prof. Valkova posjetila je Odsjek za restauriranje i konzerviranje umjetnina gdje se upoznala sa programom, razgledala radionice i umjetnine na kojima se izvode radovi u sklopu nastave. Također je posjetila Odjel za štafelajno slikarstvo, Odjel za tekstil i radionice za papir i kožu Hrvatskog restauratorskog zavoda, te arhiv HAZU.

Doktorat u Delftu

kolaž sličica koje prikazuju uratke različitih struka što ih povezuje ovaj studij

Tehnološko sveučilište u Delftu otvara natječaj za doktorski studij povijesti umjetničke tehnologije. Prijaviti se mogu kandidati sa završenim magistarskim studijem restauriranja slika ili povijesnih interijera usklađenim s profesionalnim kvalifikacijama ECCO/ENCoRE, ili pak završenim preddiplomskim ili magistarskim studijem povijesti umjetnosti. Traži se i barem pasivno znanje holandskog.

Izabrani kandidat sklapa ugovor za rad u sklopu projekta istraživanja oslikanih cjelina nizozemskog slikarstva 17. i 18. stoljeća na četiri godine s punim radnim vremenom do 38 sati tjedno, ili na pet godina sa skraćenim radnim vremenom, uz neto plaću 2042 do 2612 € mjesečno.

Pojedinosti pogledajte u oglasu sveučilišta.

Europska unija isključila istraživanje kulturne baštine iz svojeg financiranja

U osmom programskom okviru za istraživanje i inovaciju (HORIZON 2020) Europska unija je potpuno isključila istraživanje kulturne baštine. Stoga je stručna zajednica pokretnula peticiju Europskom parlamentu i Europskom vijeću da se takva istraživanja ponovno uključe u okvir.

Od 1986. godine dosad financirano je gotovo 200 takvih projekata, kroz koje je Europa postala vodeća u svijetu u tom području. Odustajanjem od financiranja situacija u Europi će se znatno unazaditi.

Ukoliko se protivite prekidu financiranja, možete potpisati peticiju. Upozoravamo da potpisujete vlastitom e-mail adresom i da je učinkovitost internetskih peticija predmet osporavanja.

Završena konferencija studija konzervacije-restauracije

predavači na 9. međunarodnoj konferenciji studija konzervacije-restauracije
Snimila Sagita Mirjam Sunara

U subotu 14. travnja okončana je 9. međunarodna konferencija studija konzervacije-restauracije. Pročitajte osvrt iz pera Sagite Mirjam Sunare.

Predavanja prof. dr. Valkove na Akademiji likovnih umjetnosti

U utorak 17. i srijedu 18. travnja 2012. u 12 sati prof. dr. Mladost Dimitrova Valkova, pročelnica konzervatorskog odsjeka Nacionalne umjetničke akademije u Sofiji održat će predavanja u velikoj predavaonici Akademije likovnih umjetnosti u Ilici 85.

Prvo predavanje, u srijedu 17. travnja, naslovljeno je Povijest zaštite i konzerviranja kulturne baštine u Bugarskoj. U sklopu tog predavanja biti će prikazano stanje i problematika vezana uz konzervatorske postupke na odabranim objektima.

Drugo predavanje, u srijedu 18. travnja posvećeno je obrazovnom programu uz prikaz studentskih radova, te prikazu istraživanja prof. dr. Valkove vezanih za slikarske tehnike i iluminaciju rukopisa.

Prilažemo i životopis prof. dr. Valkove, na engleskom, s izborom iz njezina restauratorskog portfelja i tiskanih radova.

O Hrvatskoj grupi u News in Conservation

O restauriranju u Hrvatskoj i aktivnosti Udruge napisali smo ukratko u biltenu "News in Conservation".

Predavanje o restauriranju liturgijskog ruha

Rašiveni rukav dalmatike
Snimila Iva Čukman

Izložbom "Liturgijsko ruho iz zbirke tekstila Muzeja za umjetnost i obrt" kroz povijesnu i stilsku kronologiju prezentirano je pedesetak odabranih predmeta. Zahtjevan muzeološki projekt, izložba je bila i poseban konzervatorsko-restauratorski izazov.

Poseban restauratorski problem predstavlja tekstilno ruho iz razdoblja historicizma. Razdoblje historicizma ujedno je i razdoblje procvata industrijske revolucije, a rezultati se danas vide na tkaninama iz toga vremena koje su u izrazito lošem stanju. Problemi nastaju pri odabiru odgovarajućeg konzervatorsko-restauratorskog zahvata zbog nepostojanih boja, tkanja metalnim nitima, te svilom proizvedenom novim metodama otežavanja, koja se tijekom vremena počela raspadati.

Rukav dalmatike nakon radova
Snimila Iva Čukman

U četvrtak, 22. ožujka 2012. godine u 20. sati povodom izložbe u Muzeju za umjetnost i obrt restauratorica savjetnica iz Muzeja za umjetnost i obrt Iva Čukman održati će predavanje pod nazivom "Konzervatorsko-restauratorski zahvati na dalmatici iz razdoblja historicizma". Dalmatika o kojoj će biti riječ (MUO 2910) porijeklom je iz Francuske ili Austrije iz treće četvrtine 19. stoljeća, a izrađena je od dvije vrste tkanine istog uzorka no različitih boja – bijelog i ružičastog svilenog atlasa protkanog zlatnim i raznobojnim svilenim nitima. Na ružičastoj podlozi vidljiv je gotovo cijeli raport kompozicije sa središnjim motivom palmete okružene različitim cvjetovima.

Predavanjem su obuhvaćeni svi procesi analiziranja tkanine i tekstilnih vlakana te samih procesa zahvata. Izvedenim zahvatima tkanina je oslobođena nataložene nečistoće, svili je djelomično vraćen sjaj, a tehnikom prišivanja niti na podlogu zaustavljen je proces raspadanja.

dalmatika prije restauriranja
Snimila Iva Čukman
dalmatika poslije restauriranja
Snimio Srećko Budek

Godišnja skupština Udruge

Godišnja skupštine udruge IIC – Hrvatska grupa održat će se u srijedu, 21. 03. 2012. godine u prostorijama Udruge u Tkalčićevoj 33, Zagreb, s početkom u 16.30.

Predloženi dnevni red je sljedeći:

 1. dogovor o prilozima za našu prekrasnu web stranicu
 2. dogovor o djelatnosti naše udruge u 2012. godini
 3. usvajanje financijskog izvješća i
 4. razno

Financijsko izvješće za 2011. godinu

Završeno je godišnje financijsko izvješće za 2011. godinu.

Još dvije verzije stranice

Stranice nam imaju mogući problem preglednosti. Ako je sadržaj stranice iole dulji, treba prvo pročitati lijevi stupac do dna, pa onda skočiti na vrh da bi se čitalo desni. To se može ublažiti poveznicom na dnu stranice koja vraća na vrh. Ova, početna stranica ima više članaka. Prilažem još dvije njezine verzije. Prva slaže članke lijevog i desnog stupca poravnate, tako da se može čitati kao kroz redove, a druga posve napušta stupce i sve smješta u jedan stupac. Pogledajte i prosudite što vam se čini bolje, pa javite da možemo zaključiti predloške stranica.

Obratite pozornost i na problem koji predstavljaju stranice posvećene samo jednoj temi, bez članaka, onakve kakvo je na primjer izvješće iz Budimpešte. Tu dolaze u obzir ili jedan ili dva neprekinuta stupca. Ne bismo htjeli pretjerano šarenilo stranica, već da ih što više bude jednako oblikovano.

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS

Stranice postavljene u nedjelju, 28. ožujka 2012. Izmijenjeno u četvrtak, 2. veljače 2023.