IIC - Međunarodni institut za reastauriranje povijesnih i umjetničkih djela - Hrvatska grupa

IIC – Hrvatska grupa

Što je IIC – Hrvatska grupa?

Osnivačka skupština 6. srpnja 2009.

Snimila Romana Jagić

IIC – Hrvatska grupa je hrvatska udruga restauratora. Udružili smo se da bismo razvijali i podržavali standarde i dobru praksu konzerviranja-restauriranja u Hrvatskoj. Da bismo to postigli pokrećemo male i nešto veće projekte koji potiču suradnju i razmjenu znanja između restauratora. Naši su članovi različitog profila: restauratori iz Hrvatskog restauratorskog zavoda, muzejskih radionica i arhiva, profesori i studenti restauriranja, privatni restauratori, konzervatori i drugi koji podržavaju iste ciljeve i zamisli. Neki su naši članovi specijalisti za zidne slike, drugi za štafelajne, papir, tekstil, skulpturu... i dolaze iz različitih dijelova Hrvatske.

Mi smo ujedno ogranak međunarodnog udruženja restauratora koje se zove International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works. Zato je naše ime Međunarodni institut za restauriranje povijesnih i umjetničkih djela IIC – Hrvatska grupa. Sami sebe zovemo kraće, samo IIC – Hrvatska grupa.

Za pravne pojedinosti naše udruge pogledajte naš statut

Javite nam se

Možete nam pisati na adresu info et iic povlaka hrvatskagrupa točka hr (žalimo, čini se da ste isključili podršku za JavaScript u vašem pregledniku, zacijelo iz sigurnosnih razloga; no i mi se moramo braniti od spamerskih robota).

Učlanite se

Ukoliko se želite priključiti udruzi, ispunite pristupnicu i pošaljite ju tajnici Udruge. Prijavnica je elektronski obrazac i sadrži sve potrebno za slanje elektronskom poštom, osim vaših podataka. Preuzmite ju na svoje računalo, otvorite u nekom pdf klijentu i pošaljite. Ispunjavanje izravno u pregledniku je malko nespretno, iako moguće. Ako što zapne pri ispunjavanju ili slanju, pročitajte upute. Možete ju poslati i papirnatom poštom, na adresu:

Anđelko Pedišić, Hercegovačka 35, 10000 Zagreb.

Od 2013. članarina za punopravno članstvo je smanjena na 100,00 kuna godišnje dok je za studente 50,00 kuna.

Članarina se uplaćuje na račun Udruge:
PBZ 2340009-1110394053
IBAN HR70 2340 0091 1103 9405 3
IIC – Hrvatska grupa
Klaićeva 8, Zagreb
Svrha uplate: godišnja članarina za (vaše cijenjeno ime)

Godišnja skupština 2017.

Već od davnih dana ne pamtimo da se godišnja skupština protegnula na punih pet sati! Za to su prije svega zaslužni druželjubivi sudionici iz Splita i, dakako, teme oprezno obgrljene u stavci „razno”, prije svega diskusija o izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i Pravilnika o stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja. Dogovoreno je da web-stranica IIC-Hrvatske grupe ponude objavljivanje usuglašenih prijedloga pojedinih profesionalnih grupacija (restauratori zaposleni u muzejima, sveučilišni nastavnici, privatni restauratori...)

Pored uobičajenih tema godišnjih skupština kao što su pregled financijskog stanja i članstva, doznali smo da nam je prihvaćen novi statut. Izglasano je Vijeće udruge. Počnite se pripremati za preuzimanje funkcija – najesen nam se sprema izborna skupština!

Razgovori su se poveli o tekućim i budućim aktivnostima. 10 priručnika o restauriranju predstavila je idejna začetnica Žana Matulić Bilač koja je najavila nadolazeća predavanja Denisa Vokića, Davora Gazde i Mihaela Golubića. Jako nam se svidjelo što će se među priručnicima naći i dva brdska terenca: Zagorje + Zagora, u organizaciji Zvjezdane Jembrih i Jurice Matijevića.

Osim toga 2018. nam se sprema kongres IIC-a u Torinu na temu preventivnog konzerviranja pa je vrijeme za početak priprema za sudjelovanje. O tome pogledajte i najavu ispod ove.

Nova adresa za suradnike ovih stranica

Molimo sve suradnike na mrežnim stranicama udruge i one koji žele objavu ovdje da koriste web et iic povlaka hrvatskagrupa točka hr (obrana od spama).

Dužnosnice i dužnosnik

Predsjednica: Sandra Lucić Vujičić

Predsjednica grupe, Sandra Lucić Vujičić

Rođena u Splitu 23. siječnja 1964. U Zagrebu 1990. završava studij dizajna tekstila i odjeće na Tekstilno-tehnološkom fakultetu.

Od 1989. radi na poslovima konzerviranja i restauriranja povijesnog tekstila u Restauratorskom zavodu Hrvatske i Hrvatskom restauratorskom zavodu u Zagrebu.

U Odjelu za tekstil Hrvatskog restauratorskog zavoda kao konzervator-restaurator savjetnik vodi konzervatorsko-restauratorske radove na zahtjevnijim projektima zaštite povijesnog tekstila koji uključuju preventivno konzerviranje, istraživačke i konzervatorsko-restauratorske radove.

Od 2006. godine je mentor pristupnicima (specijalnost: tekstil) i članica Ispitne komisije na stručnim ispitima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti koje organizira Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.

Jedna je od organizatora međunarodnih stručno-znanstvenih skupova o problematici očuvanja umjetnina od tekstila održanih od 2008.-2010., autorica je nekoliko stručnih članaka i kraćih preglednih članaka u časopisima „Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske“, „Portal“, „Tekstil“ i dr. te predavanja o izvedenim konzervatorsko-restauratorskim radovima na umjetninama od tekstila.

Posebni stručni interesi: preventivno konzerviranje (posebno evakuacija i pravilnija pohrana tekstila), tehnološka istraživanja tkanina i pletiva, konzerviranje liturgijskog ruha i pribora te oslikanog tekstila.

Kontakt:

Hrvatski restauratorski zavod
Odjel za tekstil
Ilica 44/II
10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886-955
Fax: +385 1 4813-194
iic1 et iic povlaka hrvatskagrupa točka hr (obrana od spama).

Tajnik: Anđelko Pedišić

tajnik udruge, Anđelko Pedišić

Rođen u Zagrebu 26. travnja 1973. godine. Završio je Obrazovni centar za primijenjenu umjetnost i dizajn, slikarski smjer, gdje je maturirao 1991. godine. Diplomirao je na nastavničkom odjelu na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1999. godine. Iste godine se zaposlio u Hrvatskom restauratorskom zavodu kao konzervator-restaurator na Odjelu za drvenu polikromiranu skulpturu. Magistrirao je restauriranje na Akademiji za likovnu umjetnost i oblikovanje u Ljubljani 2006. godine, a usavršavao se i na brojnim seminarima i radionicama Hrvatskog restauratorskog zavoda u Zagrebu i Ludbregu. Autor je nekoliko stručnih i znanstvenih članaka u časopisima „Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske“ i „Portal“.

Od 2016. obnaša dužnost tajnika naše udruge.

Kontakt:

Hercegovačka 35
10000 Zagreb info et iic povlaka hrvatskagrupa točka hr (obrana od spama).

Dopredsjednica: Marijana Galović

Dopredsjednica grupe, Marijana Galović

Rođena je u Zagrebu 20. svibnja 1973. godine. Završila je Obrazovni centar za primijenjenu umjetnost i dizajn, kulturno-umjetnički smjer, gdje je maturirala 1992. godine. Diplomirala je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1997. godine. Nakon toga odmah počinje raditi u Hrvatskom restauratorskom zavodu, gdje radi najprije na Odjelu za polikromiranu skulpturu, zatim na Odjelu za slike na drvenim nosiocima da bi se od 2005.g. ponovno posvetila polikromiranoj skulpturi. Magistrirala je restauriranje na Akademiji za likovnu umjetnost i oblikovanje u Ljubljani 2006. godine, a usavršavala se i na brojnim seminarima i radionicama Hrvatskog restauratorskog zavoda u Zagrebu i Ludbregu.

Od 2011. do 2013. je obnašala dužnost tajnice naše udruge.

Hrvatski restauratorski zavod
Odjel za polikromiranu skulpturu
Zmajevac 8
10 000 Zagreb
Telefon: 01 4683 515 /1368
Telefaks: 01 4683 517
Kontakt: mgalovic et h povlaka r povlaka z točka hr (obrana od spama).

Blagajnica: Ivana Sambolić

blagajnica grupe, Ivana Sambolić

Ivana Sambolić je konzervator-restaurator u Hrvatskom restauratorskom Zavodu, uža specijalnost slike na različitim nosiocima. Diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti 2008. na Odsjeku za konzerviranje i restauriranje umjetnina, smjer slikarstvo. Dobitnica je Rektorove nagrade, Pohvale Akademskog vijeća i stipendije za istraživačke radove na Akademie výtvarných umění Praha 2006., a putem Bayhost stipendije usavršavala se na Technische Universität München 2007. Kao vanjski suradnik radila je od 2001. do 2007. za HRZ na Odjelu za štuko i Odjelu za zidno slikarstvo, a od 2008. zapošljava se u HRZ-u na Odjelu za štafelajno slikarstvo. Usavršavala se na brojnim seminarima i radionicama u Hrvatskoj te u inozemstvu u Joanneum Museum Graz. Sudjelovala je na tri projekta Europske komisije pod programom Mladi na djelu s ciljem prepoznatljivosti lokalne kulturne baštine, u organizaciji raznih kulturnih događaja te u izradi Strategije razvoja Grada Zlatara od 2014. do 2020. Članica je udruge IIC-Hrvatska grupa od 2009.

Kontakt: blagajna et iic povlaka hrvatskagrupa točka hr (obrana od spama).

Vijeće

Predsjednica, dopredsjednica, tajnik i blagajnica su prema statutu ujedno i članice, odnosno član vijeća

Nelka Bakliža

Suzana Damiani

Rođena u Osijeku 1965.g. 1985. godine upisala studij slikarstva na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu gdje diplomira u klasi Ive Friščića 1989. g. Od 1991. radi u Restauratorskom zavodu Hrvatske kao vanjski suradnik, a od 1994. – 1998. kao stalno zaposlena. 2000.g. magistrirala na Akademiji lijepih umjetnosti, Odsjeku za konzerviranje i restauriranje umjetnina u Krakovu s temom "Konzerviranje i restauriranje zidnih slika iz XVIII stoljeća u apsidi franjevačke samostanske crkve Presvetog trojstva u Slavonskom Brodu" pod mentorsvom prof. W. Zalewskog. Od 1998 – 2008. radi kao asistent, a od 2008. kao docent na Odsjeku za restauriranje i konzerviranje umjetnina Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. Vodi kolegije Restauriranje i konzerviranje zidnih slika, izborni kolegij Tehnike zidnog slikarstva, Restauratorsku praksu studenata R/S na objektima zidnog slikarstva, te drži nastavu na kolegiju Restauriranje i konzerviranje II. Mentor je kandidatima za stjecanje zvanja u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti pri Ministarstvu kulture.

Članica je Hrvatskog restauratorskog društva od 2000.g.

Kontakt: suzana točka damiani et optinet točka hr (obrana od spama).

Višnja Bralić

Povjesničarka umjetnosti i konzervatorica-restauratorica savjetnica u Hrvatskom restauratorskom zavodu u Zagrebu. Magistrirala (2000.) i doktorirala (2012.) na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se različitim aspektima zaštite umjetnina, a znanstveni interes usmjerila je poglavito na slikarska djela iz nacionalne baštine. Sudjelovala je na više nacionalnih i međunarodnih stručnih skupova, a rezultate istraživanja objavila u domaćim i međunarodnim znanstvenim časopisima, zbornicima radova i katalozima. Koautorica je knjiga Istria pittorica, Dipinti dal XV al XVIII secolo. Diocesi Parenzo-Pola (2005., koja je izašla i u hrvatskom, izmijenjenom i dopunjenom izdanju) i Restauriranje Tizainove slike iz crkve sv. Dominika u Dubrovniku (2007.). Na projektima MZOS-a sudjeluje kontinuirano od 1997., a u istom razdoblju bila je na više stručnih usavršavanja u Veneciji i Firenci te na tromjesečnoj stipendiji UNESCO Fellowships programme-a za 2007.

U Hrvatskom restauratorskom zavodu uz povijesno-umjetnička i konzervatorska istraživanja sudjelovala je u nekoliko međunarodnih projekata i radionica. Uređuje znanstveno-stručni časopis Portal. Godišnjak Hrvatskog restauratorskog zavoda. Na Odsjeku za restauriranje umjetnina ALU u Zagrebu predavala je Slikarstvo i kiparstvo renesanse i baroka od 2002. do 2010. Sudjelovala je u nastavi poslijediplomskog studija Odsjeka za povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2000/2001. i 2002/2003. s temama iz venecijanskog slikarstva 17. i 18. stoljeća, a 2006. predavala je izborni kolegij Restaurirane umjetnine od 15. do 19. stoljeća – problemi interpretacije. Od 2009. do danas sudjeluje u nastavi diplomskog studija katedre za Zaštitu spomenika istog Odsjeka i predaje Zaštitu pokretne baštine.

Od 2013. do 2015. je obnašala dužnost dopredsjednice naše udruge.

Kontakt:

Hrvatski restauratorski zavod
Zmajevac 8, 10000 Zagreb

Sabina Obrst Krilić

Sabina Obrst Krilić je samostalna konzervatorica-restauratorica čija je specijalnost konzerviranje-restauriranje drvene polikromirane skulpture. Diplomirala je 2009. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu kao konzervator- restaurator kipar. Usavršavala se na seminarima i tečajevima te u sklopu programa stručnog osposobljavanja koje provodi Hrvatski restauratorski zavod. Položila je stručni ispit za temeljno stručno zvanje 2011. godine, nakon čega je stekla dopuštenje za rad Ministarstva kulture. Provodi konzervatorsko-restauratorske radove privatno, u vlastitoj radionici, i kao vanjski suradnik Hrvatskog restauratorskog zavoda. Članica je udruge IIC-Hrvatska grupa od 2011. godine, a Vijeća Udruge od 2015. godine. U Udruzi se istaknula kao organizatorica stručne ekskurzije u Sloveniju.

Kontakt:

Slobodan Radić

Rođen 4. listopada 1969. u Maglaju, BiH gdje pohađa osnovnu i srednju školu. Od 1989.-1992. studira slikarstvo na sarajevskoj Likovnoj akademiji u klasi prof. Ljubomira Perčinlića. Od 1992.-1995. nastavlja studij slikarstva na zagrebačkoj Likovnoj akademiji u klasi prof. Đure Sedera gdje diplomira 1996. Od 1995.-1998. radi kao suradnik u Restauratorskom zavodu Hrvatske na Odjelu za polikromiranu skulpturu kod Josipa Turka. Od 1998.-2008. radi kao konzervator - restaurator kod mr. Zlatka Bielena na Odjelu za štafelajno slikarstvo.Od 2008.-2011. na istom odjelu radi kao voditelj Odsjeka I. 2009. godine stječe zvanje viši konzervator-restaurator. Od 2011. radi kao voditelj Odjela za štafelajno slikarstvo.

Antonina Srša

Rođena u Zagrebu, 30. srpnja 1956. godine. Školu primijenjene umjetnosti završila 1976.

Na Višoj školi za tekstil i odjeću diplomirala 20. lipnja 1980. godine, a na Tekstilno-tehnološkom fakultetu diplomirala 2010. i stekla akademski naziv - magistra inženjerka tekstilnog i modnog dizajna, modul kostimografija.

U Restauratorskom zavodu Hrvatske radila u razdoblju od 1984. do 1992. godine na poslovima restauriranja tekstila. Radi u Muzeju za umjetnost i obrt od 1994. godine do danas, gdje ima zvanje restauratora savjetnika. U Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu samostalno je radila na restauriranju više od stotine raznovrsnih tekstilnih predmeta iz tekstilne zbirke muzeja, od kojih su neki najstariji i najvrjedniji eksponati u Muzeju.

Radi na svim muzejskim projektima (u Hrvatskoj i u inozemstvu) u sklopu kojih se provode potrebni konzervatorsko-restauratorski zahvati na umjetninama, te uvodi propisane standarde preventivne i kurativne zaštite prilikom izlaganja predmeta od tekstila.

Od 2009. je član Sekcije restauratora i preparatora Hrvatskog muzejskog društva.

Ksenija Škarić

Ksenija Škarić je konzervator-restaurator savjetnik u Hrvatskom restauratorskom zavodu. Specijalnost joj je restauriranje drvene polikromirane skulpture. Voditeljica je Odjela za polikromiranu skulpturu, ispitivač, mentor i izvjestitelj na stručnim ispitima za stjecanje zvanja u konzervatorsko-restauratorskoj struci te članica Stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Diplomirala je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti, a usavršavala se na tečajevima ICCROM-a International Course on Wood Conservation Technology 2004. godine u Norveškoj i Sharing Conservation Decisions 2006. godine u Rimu. Samostalno usavršavanje u Austriji 2008. godine omogućila joj je stipendija Gabo Trust.

Autorica je članaka na temu teorije konzerviranja-restauriranja i restauratorske prakse, a u posljednje vrijeme i na povijesno-umjetničke teme, koji su objavljeni u Portalu, Godišnjaku zaštite spomenika kulture, Peristilu, Restauratorenblätter i sličnim stručnim časopisima. Doktorirala je na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu s tezom "Polikromija i polikromatori oltara 17. i 18. stoljeća u sjeverozapadnoj Hrvatskoj".

Kontakt:

Hrvatski restauratorski zavod
Odjel za polikromiranu skulpturu
Zmajevac 8
10 000 Zagreb
Telefon: 01 4683 515 /1310
Telefaks: 01 4683 517
web et iic povlaka hrvatskagrupa točka hr (obrana od spama).

Žana Matulić Bilač

Rođena u Splitu 1968. Nakon Klasične gimnazije u Splitu, 1990. diplomirala Likovnu kulturu na Filozofskom fakultetu u Zadru, Sveučilištu u Splitu (mentor Kruno Prijatelj). Od 1990. do danas radi kontinuirano u konzervatorsko-restauratorskoj struci: od 1990-2006. u Konzervatorskom odjelu u Splitu kao viši savjetnik restaurator, a od 2006. u Hrvatskom restauratorskom zavodu, Odjelu u Splitu kao konzervator-restaurator savjetnik. Na Umjetničkoj akademiji u Splitu, Odsjeku za konzervaciju-restauraciju predaje od osnutka (1997.), danas u nastavnom zvanju izvanredne profesorice. Kroz samostalne konzervatorsko-restauratorske zahvate na preko osamdeset umjetnina razvila širu specijalnost za slike na raznim nosiocima i drvenu polikromiranu skulpturu. Na listi je mentora Ministarstva kulture. Dobitnica je skupne nagrade Vicko Andrić 2002. godine i jednom nominirana.

Kontakt:

Žana Matulić Bilač, izv. prof.
konzervator-restaurator savjetnik
Hrvatski restauratorski zavod, Odjel u Splitu
Porinova 2, HR-21 000 Split
zana točka mbilac et gmail točka com (obrana od spama).

Jelena Ćurić

Nakon završene srednje škole Primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu (2004. godine gdje je nagrađivana i oslobođena mature zbog odličnog uspjeha kroz sve godine školovanja) i stečenog zvanja Aranžersko-scenografski dizajner, upisuje iste godine, kao jedna od četvero redovno primljenih, a druga na listi, Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu, petogodišnji znanstveno-umjetnički studij - odsjek za restauriranje i konzerviranje umjetnina smjer - kiparstvo, koji završava u roku s odličnim uspjehom. Za vrijeme studija nagrađivana je i stipendirana državnom stipendijom. Kroz studij prolazi niz različitih praktičnih dijelova nastave te studijsko usavršavanje u Pragu na Akademie výtvarných umění. Sudjeluje u organizaciji studentskih konferencija kroz Hrvatsku. Nakon završenog studija stječe zvanje diplomirani konzervator-restaurator umjetnina-kipar.

Iste godine počinje raditi u struci za Firmu Ars Verus d.o.o. u Zagrebu, gdje stječe iskustvo i dodatno obrazovanje surađujući na projektima. Ubrzo počinje stažirati (2011. godine) pri Hrvatskom restauratorskom zavodu u Zagrebu, također radeći na zaštićenim projektima iznimne važnosti te polaže stručni ispit iste godine za stručno zvanje konzervator-restaurator za užu specijalnost drvena polikromirana skulptura. Nakon položenog stručnog ispita dobiva i dopuštenje za rad na poslovima i očuvanju kulturnih dobara te uz nastavak suradnje s Hrvatskim restauratorskim zavodom i Ars Verus d.o.o. osniva privatnu radionicu u kojoj počinje raditi i voditi projekte očuvanja i zaštite kulturnih dobara samostalno.

Godine 2014. postaje tajnicom Međunarodnog instituta za restauriranje povijesnih i umjetničkih djela - IIC Hrvatska grupa kroz čije djelovanje sudjeluje i vodi međunarodna organiziranja stručnih skupova i ekskurzija. 2015. godine polaže stručni ispit kojim stječe zvanje za užu specijalnost slike na različitim nosiocima. Član je također i Hrvatskog restauratorskog društva te ULUPUH-a i HZSU-a.

2014. promijenila je prebivalište te nakon preseljenja iz Zagreba živi na otoku Murteru gdje je također oformila privatnu radionicu te nastavila surađivati sa Hrvatskim restauratorskim zavodom i Ministarstvom kulture na programima zaštite i očuvanja kulturne baštine. Tijekom obrazovanja i poslije, sve do sada, redovito pohađa stručne i slične konferencije, predavanja i skupove.

Kontakt:

Vukovarska 7
22243 Murter
gsm:098685992

jelena povlaka curic majmun hotmail točka com (obrana od spama).

Stela Grmoljez Ivanković

Danijela Jemo

Danijela Jemo rođena je 1974. u Sisku. Diplomirala je 2001. na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekla zvanje diplomirani inženjer tekstilne tehnologije.

Kao konzervator-restaurator tekstila od 2002. bila je zaposlena u Hrvatskom restauratorskom zavodu, Odjelu za restauraciju tekstila. Na Sveučilištu u Dubrovniku zaposlena je od 2007. na Odjelu za umjetnost i restauraciju, gdje od samog početka oblikuje nastavni plan i program te organizira i oprema radionicu/laboratorij za smjer restauracije tekstila, koristeći stečena praktična iskustva i teoretska znanja iz područja struke.

Posjeduje licencu-dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Ministarstva kulture RH za područje konzerviranja i restauriranja tekstila. Sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima te objavila više znanstvenih i stručnih radova. Doktorirala je 2. srpnja 2014. godine na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pod mentorstvom prof. dr. sc. Đurđice Parac-Osterman, te tako stekla zvanje doktorice znanosti iz područja tehničkih znanosti, polja tekstilne tehnologije.

Kontakt: danijela točka jemo et unidu točka hr (obrana od spama).

Jurica Matijević

Rođen 23. listopada 1967. godine u Splitu gdje završava osnovnu i srednju školu.

Godine 1991. upisuje studij slikarstva na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1997. godine te je stekao zvanje akademskog slikara.

Kao vanjski suradnik u razdoblju od 1992. do 1995. godine povremeno je angažiran, a u razdoblju od 1995. do 1997. godine kontinuirano, na projektima konzervacije-restauracije u restauratorskoj radionici Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Splitu. Od 1997. do 1999. godine obavlja konzervatorsko-restauratorske poslove samostalno.

U razdoblju od 1999. do 2001. boravi na stručnom usavršavanju u Velikoj Britaniji. Najprije u Newcastleu, na University of Northumbria, prati nastavu konzervacije-restauracije štafelajnih slika, a zatim u Londonu, na City & Guilds of London Art School, pohađa program tradicionalnog drvorezbarstva i tradicionalnih dekorativnih tehnika vezanih uz rezbareno drvo.

Godine 2001. zapošljava se na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu na Odsjeku za konzervaciju-restauraciju gdje je angažiran u izvođenju nastave na usmjerenju za konzervaciju-restauraciju štafelajnih slika i polikromiranog drva.

2007. godine stekao je stručno zvanje viši konzervator-restaurator za užu specijalnost slike na različitim nosiocima i polikromirana drvena skulptura.

Kontakt: jurica točka matijavic et st točka t povlaka com točka hr (obrana od spama).

Orest Šuman

Rođen 7. svibnja 1969. u Dubrovniku. Godine 1988. završava Centar za odgoj i obrazovanje u umjetnosti i kulturi u Splitu. Od 1990. do 1996. studira na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu na odjelu grafike, u klasi profesora Ante Kuduza. Od 1997. do 2005. godine radi u Hrvatskom restauratorskom zavodu na Odjelu za polikromiranu skulpturu, prvo kod Denisa Vokića, a potom do 2005. kod Miroslava Pavličića. Od 1998. godine član je Hrvatskog restauratorskog društva. Od 2005. prebacuje se na Odjel za štafelajno slikarstvo gdje radi na slikama na platnenom i drvenom nosiocu. Godine 2009. stiče zvanje višeg konzervatora-restauratora za drvenu polikromiranu skulpturu i slike na različitim nosiocima. Od 2012. u HRZ-u radi kao voditelj Odsjeka 2 za štafelajno slikarstvo. Tijekom 18 godina rada na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara učestvuje i usavršava se na mnogim seminarima i radionicama Hrvatskog restauratorskog zavoda. Jedan je od osnivača udruge IIC – Hrvatska grupa. Grafički je oblikovao ove stranice.

Kontakt:

Hrvatski restauratorski zavod
Odjel za štafelajno slikarstvo
Zmajevac 8
10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 4683515
Fax: +385 1 4683517

Stari zapisnici i financijska izvješća

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS

Stranice postavljene u ponedjeljak, 28. ožujka 2012. Izmijenjeno u nedjelju, 5. travnja 2020.