IIC - Međunarodni institut za reastauriranje povijesnih i umjetničkih djela - Hrvatska grupa

Ne/Izliječeni sveci

Izvješćuje magistra artium Zvjezdana Jembrih, viša konzervatorica-restauratorica za polikromiranu drvenu skulpturu, izvanredna profesorica i predstojnica Katedre za restauriranje umjetnina na Odsjeku za konzerviranje i restauriranje umjetnina Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Izvor fotografija: arhiv Odsjeka za konzerviranje i restauriranje umjetnina.

U do sada za javnost zatvorenom, autentičnom gotičko-renesansnom prostoru Domitrovićeve kule na Kaptolu u Zagrebu, od 4.5. do 2.7.2016. održana je izložba intrigantnog naziva - Ne/Izliječeni sveci, koju je do sada pohodilo oko 4000 posjetilaca.

pogled na izložene skulpture

Izložba je plod tripartitne suradnje Odsjeka za konzerviranje i restauriranje umjetnina Akademije likovnih umjetnosti, Ureda za kulturna dobra Zagrebačke nadbiskupije i Muzeja za umjetnosti i obrt u Zagrebu. Iznikla je iz višegodišnje suradnje studenata i njihovih nastavnika, koji su u okviru nastave, restauratorske prakse i diplomskih radova do sada spasili, istražili, konzervirali i restaurirali, te ponudili na uvid javnosti četrdesetak nepoznatih i vrlo oštećenih drvenih skulptura iz fundusa Dijecezanskog muzeja u Zagrebu.

studenti pregledaju skulpturu u dijecezanskom muzeju

Istraživanja in situ - terenska nastava tijekom priprema za izložbu

Dijecezanski muzej također je nepoznanica u našoj javnosti. Osnovao ga je nadbiskup Alojzije Stepinac 1939. godine s ciljem prikupljanja i očuvanja crkvenih umjetnina koje nisu više u liturgijskoj funkciji, koje su zanemarene i odbačene. Tom inicijativom prikupljeno je i spašeno više od 2000 sakralnih predmeta koji čine glavninu fundusa toga muzeja. Nesretnim okolnostima muzej je zatvoren za javnost 1971. godine, a otada su mnoge umjetnine više puta premještane, smještane u neodgovarajuće uvjete i prepuštane nebrizi.

čišćenje oštećenog raspela

Studentska restauratorska praksa u tijeku

Suradnja s Odsjekom za konzerviranje i restauriranje umjetnina započinje 2007. godine. Interdisciplinarnost - suradnja s prirodoslovnim i humanističkim znanostima, bitna je sastavnica ovoga projekta. U suradnju su uključeni Institut Ruđer Bošković, Institut za etnologiju i folkloristiku, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta i Bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

djeca okupljena oko stola s oštećenom umjetninom

Interaktivne radionice u sklopu izložbe - Od drva do zlata i SOS za svece, koje su bile smještene u prizemlju Nadbiskupske palače, u neposrednoj blizini katedrale, također su privukle publiku, posebice djecu osnovnih škola.

Izložbu su koncipirali Zvjezdana Jembrih, Ana Božičević, Želimir Laszlo i Heda Šlogar, autorica dizajna izložbe i opsežnoga kataloga je Natalija Nikpalj Polondak, a za postav i koordinaciju su se pobrinule kolegice iz Muzeja za umjetnost i obrt Katarina Bence i Jasmina Fučkan. Za plodonosnu suradnju s Uredom za kulturna dobra Zagrebačke nadbiskupije zaslužan je njegov predstojnik, mons. Nedjeljko Pintarić. Izložbu je svečano otvorio pomoćni biskup zagrebački, mons. Ivan Šaško.

studentica nagnuta nad raspelom iz muzeja

Međutim valja istaknuti - studenti su pokretači i energija koje su dovele do ostvarenja ove izložbe, a vjerujemo da će nastavak suradnje doprinijeti i velikome cilju - ponovnom otvorenju Dijecezanskog muzeja - budućeg žarišta kulture zagrebačkog Kaptola. Važno je da vrata suradnje i dalje ostanu otvorena.

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS
Stranice postavljene u utorak, 28. ožujka 2012. Izmijenjeno u nedjelju, 3. srpnja 2016.