IIC – Međunarodni institut za restauriranje povijesnih i umjetničkih djela – Hrvatska grupa

Poveznice sa stranicama koje sadrže važnije izvore informacija

IIC i njegove nacionalne i regionalne grupe

International Institute for Conservation of Historic and Artistic Work

Informira i promovira znanja, metode i standarde rada u konzerviranju-restauriranju. Stranica nudi mogućnost učlanjenja uz članarinu, pregled vijesti i mogućnost dobivanja poslova s područja konzerviranja-restauriranja. Predstavlja značajnija događanja među kojima je sada Kongres restauratora i konzervatora u Beču.

IIC Japan - National Research Institute for Cultural Properties

Stranice japanske grupe sadrže osnovne informacije o organizaciji, mogućnostima edukacije i tečajeva, aktivnostima, te poveznice.

IIC Austria

Stranice austrijske grupe IIC-a nedavno su se osamostalile od mrežnog sjedišta Bundesdenkmalamt. IIC Austria, ranije IIC Sektion Österreich izdaje vrlo dobar stručni godišnjak na njemačkom jeziku pod nazivom Restauratorenblätter, a svaki broj je posvećen nekoj drugoj restauratorskoj temi ili području. Na stranicama možete pronaći pregled sadržaja tekućeg i ranijih brojeva, kao i prikaz ostalih izdanja grupe. Ostali sadržaji su predstavljanje grupe, kalendar zanimljivih događaja, uputa za učlanjenje, arhiv vijesti i poveznice.

Section Française de l'IIC (SFIIC)

Stranice francuske grupe sadrže statut organizacije, publikacije, novosti i kontakte.

Grupo Español del IIC (GEIIC)

Stranice španjolske grupe sadrže osnovne informacije o organizaciji, statut, popis zaposlenika, popis konzervatora Španjolske po djelatnostima, kontakte, publikacije i kalendar događanja.

Gruppo Italiano International Institute for Conservation

Stranice talijanske grupe IIC-a Gruppo Italiano International Institute for Conservation (IGIIC). Izvještavaju prvenstveno o događanjima u konzervatorsko-restauratorskoj struci u Italiji.

IIC Nederland

Stranice nizozemske grupe sadrže osnovne informacije o organizaciji, profesionalnom području djelovanja, publikacije, newsletters, tražilicu restauratora po disciplinama i forum.

Nordiska Konservatorförbund (NKF)

Skandinavska Grupa, udruženje konzervatora pet skandinavskih zemalja u cilju promicanja i unaprjeđenja zaštite umjetnina. Stranice sadrže dokumente o osnivanju grupe, publikacije, informacije o vlastitoj zakladi i poveznice.

Hrvatske stranice

Hrvatski restauratorski zavod

Sadrži pregled najnovijih događanja, opis djelatnosti, povijesni razvoj i organizacijske jedinice HRZ-a, arhivu radova, tražilicu za pregled kontakata, natječaje za zaposlenje i javnu nabavu, upute pristupnicima stručnog ispita zaposlenima u HRZ-u, te poveznice za pristup arhivi, katalogu i drugim stručnim sadržajima.

Hrvatsko restauratorsko društvo

Na mrežnim stranicama HRD-a mogu se naći informacije o udruzi, kao i svi važniji pravni akti i povelje vezani za konzervatorsko-restauratorsku djelatnost i očuvanje kulturne baštine. Dostupne su i osnovne informacije o članovima i njihovo predstavljanje kratkim životopisom i stručnim referencama. Rubrika 'Novosti' pruža uvid u raznolike aktivnosti udruge. Tu se objavljuju i informacije o aktualnim događanjima u struci, od izmjena propisa i pravila vezanih za konzervatorsko-restauratorsku struku do najava radionica, skupova i sl. 'Galerija' donosi fotografije koje dokumentiraju rad udruge. Na stranicu se trenutno postavlja forum koji će omogućiti razmjenu stručnih informacija, oglašavanje poslova i sl.

ICOMOS Hrvatska

Hrvatski ogranak Međunarodnog vijeća za spomenike i spomeničke cjeline odnedavno ima i vlastite stranice, koje zasad još nisu dovršene. Na njima pored predstavljanja udruge donosi i povelje ICOMOS-a, važnije poveznice, te najavu vlastitih aktivnosti i popratne dokumente.

Muzejski dokumentacijski centar

Daje opširne informacije o muzeju, predstavlja recentna događanja u muzejima u cijeloj Hrvatskoj, sadrži web adresar i registar muzeja i zbirki, arhivu, popis projekate, događanja, predavanja i novih publikacija; mogućnost upita putem e-maila; informacije o načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci, te zakone i pravilnike vezane uz muzejsku djelatnost i restauriranje.

Mrežni časopis studija za konzervaciju-restauraciju

Sadrži pregled tekstova o konzerviranju-restauriranju uz mogućnost rasprave na forumu, pregled obavljenih restauratorskih radova, seminara, popis prijevoda knjiga i stručnih materijala i radova inozemnih restauratora, mogućnost članstva, rječnik restauracije-konzervacije i forum.

Stažiranje među umjetninama - internetski dnevnici splitskih studenata

Prvi od tri internetska dnevnika koje vode studenti konzerviranja-restauriranja na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Ovaj je najopćenitiji, ali ipak unutar malo proširenih granica restauracije.

CSI - Conservation Students' Investigation

Pod ovim zagonetnim naslovom krije se drugi niz internetskih dnevnika koji vode splitski studenti konzerviranja-restauriranja. Na hrvatskom je jeziku i posvećen preventivnom konzerviranju.

Odsjek za restauriranje i konzerviranje umjetnina Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu

U sklopu stranica Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu nalaze se i dobro razuđene stranice njezina Odsjeka za restauriranje i konzerviranje umjetnina. Pored informacija potrebnih studentima, tu će se naći ponešto za svakog profesionalca. Tako se može pogedati sažetke diplomskih radova studenata, prikaze terenskih radova, ili projekte odsjeka.

Sekcija restauratora i preparatora Hrvatskog muzejskog društva

Stisnuta između izbornika i općih obavijesti matičnog udruženja, stranica slijedi stari i časni predložak ploče sa zalijepljenim obavijestima. Obavijesti su telegrafski kratke, a popis djelatnosti sekcije impresivan. Pored redovitih godišnjih susreta sekcije tu su i obavijesti o drugim skupovima, predavanjima i stručnom usavršavanju. Stranica je dosta sporovozna s manje od deset obavijesti godišnje, ali tim tempom vozi već četiri godine što je za hrvatsku mrežnu stranicu, bilo na internetu ili u lokalnoj mreži, lijepa dob.

Ministarstvo kulture RH

Sadrži opće propise i pravila, novosti u kulturi, otvorene natječaje u kulturi uz online pristupnicu, česta pitanja, načine financiranja, vrste djelatnosti, programe zaštite kulturne baštine, programe zaštite prirode i programe međunarodne suradnje.

Odjel za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku

U sklopu sjedišta Sveučilišta u Dubrovniku studij restauracije je dobio svoju stranicu na kojoj objavljuje obavijesti važne za studente. Sadržaji su potpuno usmjereni studentima odjela, a na stranici studentskog časopisa Punkt mogu se preuzeti pojedini brojevi u kojima ima i priloga o zaštiti baštine.

Doktor za umjetnine - Internetski dnevnik Sagite Mirjam Sunara

Hrvatska već tri godine ima svoj prvi internetski dnevnik ("blog") posvećen konzerviranju-restauriranju, a piše ga naša članica Sagita-Mirjam Sunara, docentica na studiju konzervacije-restauracije Umjetničke akademije u Splitu uz pomoć svojih gošći. Broj objavljenih članaka je impozantan, ukupno 60 (šezdeset, dobro ste pročitali), a kao i svaki dnevnik, i ovaj se ne drži strogo same konzervacije-restauracije, već se poduhvaća i drugih tema s područja umjetnosti. Na svakoj stranici je dostupan i dugačak popis poveznica na druge internetske dnevnike o konzerviranju-restauriranju na engleskom, ali i španjolskom i portugalskom.

UAR00M

Još je više kriptičan naziv trećeg skupa internetskih dnevnika splitskih studenata konzervacije-restauracije. Ovaj je posvećen istraživanju i dokumentaciji, a naslov je kod pod kojim se taj predmet vodi u bazama podataka akademije.

Ostale korisne poveznice

20|21 Conservação e Restauro de Arte Contemporânea

Privatna restauratorska radionica u Portu u Portugalu, specijalizirana za suvremenu umjetnost redovito organizira radionice i usavršavanje, nerijetko pod vodstvom zvučnih imena konzervacije i restauracije.

Arhiv Republike Slovenije, Center za restavriranje in konserviranje arhivskega gradiva

Dio slovenskog Ministarstva za obrazovanje, znanost, kulturu i sport. Stranice sadrže fotogaleriju, pregled područja djelovanja, arhivu, medijske kontakte, zakonodavstvo i poveznice.

Bayerische Landesamt für Denkmalpflege

Ured Bavarske za zaštitu umjetnina. Na stranicama se nalazi popis baštine, povijesna istraživanja, publikacije, tekstovi o praktičnom pristupu zaštiti, muzejskom očuvanju, poveznice, tražilica, kontakti i kontakt osobe, mogućnost postavljanja stručnih pitanja redakciji.

The British Library Centre for Conservation

Britanski knjižnični centar za zaštitu knjiga, novi dio British Library. Stranice sadrže osnovne podatke o području djelovanja, događanjima i radionicama, rad konzervatora dokumentiran video snimkama, objave aktualnih događanja, seminara i obuke, te zanimljiv dio koji se zove – udomi knjigu, u svrhu spašavanja književnog blaga.

CAMEO (Conservation and Art Materials Encyclopedia online)

Elektronička baza podataka koja prikuplja, definira i distribuira tehničke informacije o raznim zbirkama pojmova, materijala i tehnika koje se koriste u području zaštite umjetnosti i povijesnog očuvanja, sadrži preko 10 000 povijesnih i suvremenih materijala koji se koriste u djelatnostima očuvanja umjetnina, arhitekture, arheologije i antropologije. Online pristup enciklopediji. CAMEO je pokrenuo Muzej lijepih umjetnosti Boston.

Christopher Clarkson

Christopher Clarkson je istaknuti konzervator pergamene i rukopisa, ranih tiskanih knjiga i knjižnih vezova (korica). Njegove osobne profesionalne web stranice sadrže biografiju, publikacije i izdane knjige, mogućnost kupnje knjiga, povijest razvoja i kontakte.

Conservation Online

Izvor je tekstova o konzerviranju-restauriranju koja pokriva široki spektar tema i interesa za one koji su uključeni u bilo koji oblik konzervacije (umjetnička, materijali i vrste konzervacija). Organizacija je pod vodstvom i patronatom Fondacije američkog instituta za restauriranje.

Europa Nostra

Web stranica koja prati, stimulira i nagrađuje najveća postignuća s područja očuvanja kulturnih dobra; sadrži novosti i recentna događanja s područja restauriranja na svim razinama, dobitnike nagrada s područja očuvanja kulturne baštine, mogućnost članstva i predstavljanja osobnih projekata, te poveznice na stranice koje se bave sličnim područjem djelovanja.

European Cultural Heritage Organisations Network

Mreža europskih organizacija za očuvanje kulturne baštine je internetski servis koji održava popis stranica s novim informacijama o organizacijama koje se bave kulturnom baštinom.

Friendly Heating

Projekt Europske Zajednice o toplinskoj strategiji i zaštiti umjetnina od štetnog utjecaja topline. Na stranicama se mogu naći korisni grafikoni o utjecaju topline, istraživanja i rezultati, kontakti, područja djelovanja, prijedlozi mogućih rješenja i povećanja učinkovitosti.

Getty Institute for Conservation

Stranice pružaju uvid u razvoj analitičkih metoda istraživanja, rezultate istraživanja, terenske, znanstvene i obrazovne projekte, organizirane radionice. Sadrže videe trenutnih projekata, publikacije i kalendar događanja, te poveznice.

ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property)

Stranice Međunarodnog centra za proučavanje očuvanja i restauriranja kulturnih dobara sadrže osnovne informacije o organizaciji, međustručnoj suradnji, mogućnostima obrazovanja, plan programa za slijedeće dvije godine i tražilicu.

ICOM-CC (International Council of Museums – Committee for Conservation)

Najveći međunarodni odbor Međunarodnog vijeća muzeja je njegovo povjerenstvo za konzerviranje, s više od 2000 članova diljem svijeta iz svakog ogranka muzeološke i konzervatorke struke. Cilj je promicati istraživanja, analize i očuvanje kulturnih i povijesno značajnih djela te unapređenje ciljeva konzervatorske struke. ICOM-CC nastao je od strane specijaliziranih radnih skupina koje aktivno komuniciraju sa svojim članovima putem biltena, sastanaka i na trogodišnjoj konferenciji s koje se objavljuju radovi i pretisci. Sakuplja dokumentaciju o zaštiti umjetnina cijeloga svijeta i pruža mogućnost edukacije.

Stranice mu sadrže popis radnih grupa s područja konzervacije, vidokrug djelovanja i partnere, novosti s područja konzervacije, mogućnost učlanjenja uz beneficije, uvid u program rada, forum, zabilješke zadnjeg dodanog dokumenta, slobodno preuzimanje objavljenih stručnih tekstova, te popis događanja i konferencija širom svijeta.

Metropolitan Museum of Art u New Yorku

Daje pregled izložbi, detaljni plan o posjetu muzeju (grupni posjeti, obiteljski programi), informacije o restauriranju umjetnina, dječji muzej, pregled događanja van izložbi (koncerti i prateći programi), te mogućnost članstva i beneficije.

The Northeast Document Conservation Center

Stranice sadrže misiju centra, osnovne informacije o organizaciji, izvoru financiranja, kongresima, seminarima i radionicama, poduku, kontakte, savjetovalište za privatne i obiteljske zbirke, te ured za katastrofe sa brojem za hitne slučajeve.

Restauro

Forum za konzervatore i restauratore. Mjesečno izdanje časopisa ''Restauro'', moguća pretplata na časopis. Stranice sadrže popis predavanja, tražilicu, arhiv, novosti iz struke i događanja, web trgovinu i poveznice.

Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování

Stranice Fakulteta restauracije Sveučilišta u Pardubicama sadrže opis različitih odsjeka, područja obrazovanja, suradnje sa drugim fakultetima, kontakte.

Abstracts of international conservation literature

Iscrpna tražilica koja sadrži preko 100.000 kratkih pregleda iz literature iz svih vrsta konzerviranja-restauriranja s dodatnim pojašnjenjima kako i gdje tražiti željene pojmove.

American Institute for Conservation

Nacionalna organizacija profesionalnih konzervatora, ima vlastitu zakladu. Stranice sadrže pregled mogućnosti profesionalnog obrazovanja, usavršavanja i stipendija, publikacije, donacije i sponzorstva, tražilicu profesionalnih konzervatora i restauratora, aktualna pitanja s odgovorima, obavijesti o izletima i radionicama, registar članstva i aplikaciju za učlanjenje, sudjelovanja u projektima, kalendar zbivanja, novosti i online trgovina.

British Association of Paintings Conservator-Restorers

Sadrži detaljne informacije o organizaciji, informacije o konferencijama, mogućnost članstva i beneficije, te pregled publikacija.

Bundesdenkmalamt Österreich

Službene stranice austrijske službe zaštite kulturne baštine. Kako u Austriji u službu zaštite spada i restauratorska djelatnost, tu se mogu naći i informacije o restauriranju. Bundesdenkmalamt Österreich izdaje niz publikacija vezanih uz proučavanje i restauriranje austrijske kulturne baštine, a pregled izdanja nalazi se na njihovim stranicama. Ondje se još mogu naći aktualne vijesti, popis simpozija i događanja, te poveznice.

Canadian Conservation Institute

Kanadski Institut za zaštitu umjetnina. Stranice sadrže pregled izdanih publikacija, godišnjih izvještaja, tražilicu, informacije o mogućnostima usavršavanja, stipendiranja i stažiranja te knjižnicu sa jednom od najvećih zbirki literature o zaštiti umjetnina i muzeologiji općenito.

CESMAR7 - Centro per lo Studio dei Materiali per il Restauro

Centar za proučavanje restauratorskih materijala. Na stranicama se mogu naći popisi projekata, seminara, tečajeva, kongresa, razne dokumentacije, istraživanja materijala, publikacije, posljednje vijesti i aktivnosti.

Conservation Information Network - Bibliographic Database of the Conservation Information Network

Bibliografska baza podataka o zaštiti umjetnina, svjetska mreža knižnica i dokumentacijskih centara. Stranice sadrže otvoreni pretraživač stručnih osoba i literature o zaštiti umjetnina.

E.C.C.O. (European Confederation of Conservator-Restorers' Organisations)

Europska konfederacija konzervatorsko-restauratorskih organizacija nastoji razvijati i poticati na praktičnoj, znanstvenoj i kulturnoj razini profesiju konzervatora-restauratora kulturnih dobara. Predstavlja preko svojih strukovnih udruga, više od 5.000 članova diljem Europe kroz 20 zemalja unutar Europske Unije (EU) i Europska udruge slobodne trgovine (EFTA). Bave se promicanjem profesionalnog statusa konzervatora-restauratora. Stranice sadrže pregled recentnih događanja o konzervaciji umjetnina (newsletter), informacije o samoj instituciji, popis zemalja članica ECCO, informacije o projektima peticije, pregled najnovijih događaja i vijesti, mogućnost učlanjenja i kalendar zbivanja.

The European Research Centre for Book and Paper Conservation-Restoration

Europski centar za istraživanje na području konzervacije-restauracije knjiga i papira. Stranice sadrže organizacijsku strukturu zaposlenika, plan i organizaciju istraživanja, publikacije, pregled tečajeva, opis djelovanja, sponzorstva, višejezičnu knjižničnu mrežu, podatke o aktivnosti restauratora-konzervatora bez granica za knjige i papir i forum razmjene opreme.

IADA (Internationale Arbeitsgemeinschaft der Archiv-, Bibliotheks- und Graphikrestauratoren eingetragener Verein)

Stranice Međunarodnog udruženja arhiva, knjižnica i grafičkih restauratora sadrže osnovne informacije o udruženju, stranicu članova s mogućnošću učlanjenja, publikacije, ponudu poslova, popis literature i pregled događanja, poveznice srodnih stranica, te popis dosadašnjih izdanja kvartala ''PaperConservation''.

ICOM (International Council of Museums)

Međunarodno vijeće muzeja je mreža koja okuplja oko 30 000 muzeja i profesionalaca s područja muzeologije. Stranice sadržavaju podatke o djelokrugu rada, profesionalne i etičke standarde rada, aktivnosti i izvore financiranja, te tražilicu za naprednija pretraživanja.

ICOMOS (International Council on Monuments and Sites)

odnosno Conseil International des Monuments et des Sites

Stranice Međunarodnog vijeća za spomenike i znamenitosti sadrže osnovne informacije o misiji i viziji organizacije, područje djelovanja, obrazovanja i usavršavanja, pregledan kalendar zbivanja i tražilicu te bazu podataka o članovima i ekspertima.

ICON (The Institute of Conservation)

Na stranicama se nalaze osnovne informacije o institutu, ponuda poslova, usavršavanja, obuke, poveznice, tražilica konzervatora, nagrade i nagrađivani u području zaštite, mogućnost učlanjenja i pregled grupa različitih profesija zaštite.

ISCR (Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro)

Središnji talijanski institut za konzervatorsku i restauratorsku djelatnost na svojim stranicama nudi svoj trogodišnji program rada, arhivu, biblioteku, poduku, ponudu usluge laboratorija, projekte, istraživanja i rezultate.

National Gallery u Londonu

Sadrži kolekciju slika zapadnih majstora (13. do 19. stoljeća) koja se može u cijelosti pogledati online, pregled trenutnih izložbi i najave sljedećih, obrazovni dio o umjetnosti, povijest Nacionalne galerije i kolekcija, te informacije o pratećim sadržajima vezanim uz posjet Nacionalnoj galeriji.

Opificio delle Pietre Dure

Institut ministarstva kulture Italije koji se bavi istraživanjem na području obnove umjetničkih djela. Stranice sadrže popis publikacija, dokumentaciju i arhiv, dijagnostiku, analize istraživanja i rezultate, muzej te objavljuju novosti u području rada.

UNESCO

Stranice Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu sadrže opće informacije o strategiji i programima rada organizacije, globalnim i regionalnim obrazovnim mrežama, konvencijama, te multimedijalne sadržaje uz izbornik na nekoliko jezika.

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS

Stranice postavljene u srijedu, 28. ožujka 2012. Izmijenjeno u utorak, 16. travnja 2013.