IIC - Međunarodni institut za reastauriranje povijesnih i umjetničkih djela - Hrvatska grupa

Ima li u Hrvatskoj mjesta za privatne konzervatore-restauratore?

Piše Andrej Dokić, diplomirani konzervator-restaurator, ujedno autor svih fotografija

Radionica tvrtke DOK-ART
Radionica tvrtke DOK-ART

Mislim da je jako važno što češće sazivati i održavati događanja vezana za našu struku poput nedavnog kongresa Restauracija-konzervacija u Hrvatskoj, godišnje skupštine Hrvatskog restauratorskog društva i osnivačke skupštine Društva konzervatora Hrvatske.

Ne mogu pobjeći i ne priznati da svoj stav temeljim iz vlastitog životnog iskustva, "opterećen" činjenicom da ovakva događanja, odnosno zaključci i naravno eventualno njihovo prihvaćanje i usvajanje kroz zakonske odredbe i okvire izravno utječu na moje zaposlenike i mene.

Vrlo je važno priznati postojanje i razumjeti stanje konzervatorsko-restauratorske struke u privatnom sektoru. Sudjelovanjem na spomenutim skupovima, slušajući kolege iz raznih državnih i javnih ustanova o njihovom radu, problemima, mišljenjima i prijedlozima, dolazim do zaključka da su njihovo djelovanje i rad isto s čim se i ja susrećem svakodnevno u poslu. Međutim postoji nekoliko bitnih razlika koje nas čine toliko različitim u čemu vidim ljepotu svrhe svog životnog poziva.

Moja tvrtka sa četvero stalno zaposlenih, tri "stalna" vanjska i još nekoliko obrta s kojima dnevno surađujemo, su zapravo Ministarstvo kulture, financija, HRZ, konzervatorski odjeli, muzeji i galerije te ostale srodne institucije u malom! Razlika je u tome što se sve odluke vezane za struku, posao i poslovanje kod nas donose puno brže. Njihova ispravnost se vidi u vrlo kratkom vremenu i lako je provjerljiva pa imamo brze, točne i egzaktne podatke što je od toga ispravno a što ne i još bitnije, ono što nije ispravno mora se odmah riješiti. Govorim o vremenskom rasponu od nekolikom sati do najviše nekoliko dana. Naravno da to ovisi i o važnosti pitanja... Pogrešne odluke imaju za rezultat nesagledive posljedice, zatvaranje tvrtke, otkaze, odnosno najbolje rečeno, za krivi postupak odgovaramo imenom i prezimenom, dosadašnjom karijerom, odnosno svojom vlastitom imovinom! Imati tu svijest, a uspijevati preživjeti u svom poslu i struci, s obzirom na sve filtre kroz koje moramo proći prilikom poslovanja, stručne, pravne i ekonomske, u najmanju ruku zavrjeđuje da se čuju i naša mišljenja-stručna.

Zar nam je važna samo zarada? (I jesmo li zaista neznalice?)

Oltarna slika iz crkve u Savskom Nartu prije i nakon restauratorskih radova
Poklonstvo Kraljeva s oltara župne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Savskom Nartu

Savjest je ono što mislim, odnosno siguran sam da se ne prepoznaje kod nas privatnika. Savjest prema poslu, struci, zaposlenicima i sebi. Ovo govorim u svoje ime i ime zaposlenika moje tvrtke nakon 11 godina iskustva u konzervatorsko-restauratorskoj struci kao privatnik, čemu je prethodio petogodišnji studij restauriranja i konzerviranja umjetnina u Zagrebu, tri mjeseca privatne prakse u Washingtonu, SAD, 2 mjeseca privatne prakse u Sevastopolju na Krimu u Ukrajini i maturalni rad u Školi primijenjenih umjetnosti i dizajna u Zagrebu, prvi maturalni rad s temom konzervacije i restauracije uopće. Sve ovo spominjem samo kako bih si dao za pravo nešto reći s kontekstom, jer sam obzirom na zanimanje mojih roditelja u konzervatorsko-restauratorskoj struci od malih nogu.

Neka od ovih pitanja postavljaju, ali i odgovore daju spomenute državne i javne institucije. No naglašavam: samo dio čime ne namjeravam umanjiti njihovu važnost, već suprotno! I tu dolazimo do prve bitne razlike. Ove ustanove su spore, a pravila igre su postavljena tako da mi ovisimo o njihovoj dobroj volji, stručnosti koja bi se morala podrazumijevati, vremenu. Volio bi da je samo stručnost u pitanju, jer se to može vrlo brzo riješiti konzilijem neovisnih stručnjaka, ali opet takvo što za privatnika znači samo još jedna zatvorena vrata... Naravno da se ovo što sam spomenuo ne odnosi na sve javne djelatnike, ali u našem slučaju i manji dio preveden u stvarni život znači jedno radno mjesto manje.

Ono što možda najviše smeta je činjenica da u nekim javnim ustanovama u kulturi postoji uvjerenje da mi radimo samo za zaradu, osobni interes. Ali potrebno je dodati da smo se mi "zaredili" u našu struku, da dajemo sve od sebe, ne možemo si dozvoliti bolovanje, planirani godišnji odmor duži od 2 tjedna, radno vrijeme je 24 radna sata dnevno, ukratko da mi svoj posao živimo i osim što štitimo hrvatsku, samim tim i svjetsku kulturnu baštinu, pokušavamo pri tom zaposliti stručne, vrijedne i odgovorne ljude, širiti se u svakom smislu, plaćati sve poreze, isplaćivati plaće, biti konkurentni, uvijek dostupni i sve to bez prava na pogrešku.

Osjeti se da naša stručnost ima manju vrijednost na vagi koja važe u današnje vrijeme...

Kupola crkve u Pribiću prije i nakon restauratorskih radova
Kupola crkve Presvete Blagovijesti u Pribiću

Opet s druge strane mi danas imamo otvorenu suradnju sa 9 konzervatorskih odjela, na desetke objekata, što financiranih od Ministarstva kulture, što privatnih osoba ili institucija. Surađujemo sa svim relevantnim institucijama vezanim za kulturu uopće i borimo se za priznavanje nas privatnika da budemo u istoj stručnoj zajednici jer si međusobno možemo pomoći. Potrebno je iskoristiti našu stručnost, prilagodljivost, inovativnost i možda najvažnije što možemo ponuditi, naše organizacijske sposobnosti!

Pogled odozdol prema gore (i neobična slika koju otkriva)

Uz uvođenje malo reda u proračunska sredstva Ministarstva kulture RH koja se odnose na zaštitu spomeničke baštine, možemo doprinijeti novim zapošljavanjem, što je i europska intencija u smislu rasterećivanja državnih institucija. Ali tu nailazimo na problem samog rada. Naime novodiplomirani konzervatori-restauratori velikom većinom nisu spremni i nisu zamišljali da će morati toliko toga raditi i tako puno raditi. Tu se jasno vidi nepripremljenost i nespremnost jučer studenata, danas diplomanata na život u ovoj struci. Jer kako sam već gore spomenuo kod nas djelatnik-stručnjak mora stvarno zaraditi plaću i doprinose i biti svjestan toga... Takvih je jako malo.

S druge strane stručnjaci koji dolaze iz državnih i javnih institucija jako teško prihvaćaju promjenu, vjerujući su da samim iskustvom što ga imaju zaslužuju plaću, što u privatnom sektoru ne postoji!

Konkretno, želja mi je da nas se aktivno uključi u rad svih srodnih institucija, prilikom nadzora, kao vanjske promatrače, kako bi se najlakše i najbrže uravnotežile razlike u pristupima nekim konzervatorsko-restauratorskim problemima, kao što i mi uključujemo HRZ, što planiramo i na nekoliko objekata u 2013. godini. Da nas HRZ i MK zovu na stručne skupove, na razmjenu znanja, novih tehnologija, iskustava u tijeku rješavanja restauratorskih problema.

I, kako onda?

  • Češći skupovi svih srodnih stručnih institucija i privatnika.
  • Suradnja na istim objektima kako bi se najbolje upoznale prednosti i mane jednih i drugih, a sve s ciljem unapređenja struke!
  • Svakako u sve to uključiti studente i apsolvente, i tako im ponuditi "izbor", ukoliko ga uopće imaju. Iz mog kuta gledanja neophodno je da novodiplomirani konzervatori i restauratori imatju radno iskustvo i u državnom i u privatnom sektoru do vremena prava na izlazak na stručni ispit.
  • Mora postojati jedan centar, institut bi bio idealan, gdje će se među nezaobilaznim analitičkim metodama i tehnologijama i "proizvoditi" nove tehnologije u sinergiji sviju nas. Takav bi centar imao zadaću da dovodi strane, svjetske stručnjake i škole kako bi se iskustva i tehnologije izmjenjivale izravno, šalje naše stručnjake na dodatna usavršavanja, ali naravno, uvršćujući i nas u "listu čekanja", jer je to i naš institut/centar. Centar bi morao organizirati zajedničke radove s europskim radionicama, institutima i školama.
  • Uvesti reda u javnu nabavu/natječaje tako da svi budemo jednaki, da se vrednuje stručnost radnika, cijena, iskustvo i ispunjavanje zakonskih normi opremljenosti. Naravno da je potrebno uvesti reda i među nas licencirane privatnike. To je vrlo lako. Potrebno je dokazati koliko je pojedinac stvarno radio i izveo takvih odnosno sličnih radova za što postoji ovjerena dokumentacija u Ministarstvu kulture, jer na žalost stručni ispit po mom mišljenju ne odražava pravo stanje stvari.
  • Priznati monopol HRZ. Nevjerojatni su apsurdi da od primjerice dva barokna bočna oltara, jedan nasuprot drugom, u istoj crkvi, u istom stanju, od istih majstora i zamalo posve identičnim problemima, obnova jednog stoji tri i pol puta više od obnove drugog i da to prolazi!!? Dobro je da su takve stvari iznimke. I tu je stvar po mom mišljenju jednostavna: ako neka institucija ima ozakonjeni monopol na neki posao, to znači da ne postoji nitko drugi tko bi taj zadatak mogao izvesti tako dobro, a tome često ipak nije tako!
  • Potrebno je napraviti reda i u stručnim zvanjima. I tu je jasna povezanost HRZ i Ministarstva kulture. To donekle mogu razumjeti, jer su brojni "stari tehničari", sada majstori, koji samo svojim stažom a ne i obrazovanjem i radom dobivaju vrijedne titule, što mi smeta manje od toga da oni svojom inertnošću zaustavljaju napredak struke i dolazak mladih stručnjaka. Nažalost se takva situacija može riješiti nepopularnim i slabo vjerojatnim otkazima. Kao buduće rješenje vidim privatizaciju dijelova/odjela HRZ koje bi vodili oni koji imaju iskustva, temeljem istih onih natječaja koje i mi ostali moramo proći da bismo dobili posao. Tu je velika prednost privatnika jer kod nas se staž mora odraditi i zaraditi a onaj koji neće, ne želi ili ne može nažalost ne može imati "titulu" privatnika, pa čak ni biti zaposlen kod privatnika jer su brojke u kombinaciji s vremenom u nas neumoljive.
  • Objediniti sve nas koji radimo zapravo na istom poslu ali u drugom odjelu iste djelatnosti bar "zajedničkom mail adresom" gdje svatko ima pravo postaviti 3-5 pitanja, prijedloga, problema ili ideja kako bi se jednostavnom matematikom došlo do najvažnijih tema, pa o njima organizirati okrugle stolove.

Sve o čemu pišem je iskreno i u najboljoj vjeri i nadi da je moguće težiti zajedničkom interesu ako se aktivira dovoljan broj stručnjaka iz svih polja naše struke i zaobiđu osobni interesi, sve kako bi se unaprijedila naša struka i uvelo reda u nju, jer se napokon bavi i svetim stvarima!

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS

Stranice postavljene u srijedu, 28. ožujka 2012. Izmijenjeno u nedjelju, 19. prosinca 2012.